Skip to Content
М.Әуезов атындағы ОҚМУ | ЮКГУ имени М.О.Ауэзова| SKSU named after M.O.Auezov
  • Жаңалықтар
  • Хабарландырулар

ОҚМУ студенттерінің «МӘҢГІЛІК ЕЛ» жастар қозғалысының еліміздің жастарына ҮНДЕУІ

          Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2050 стратегиясының» қабылдауына байланысты еліміз өз дамуының мүлдем жаңа сатысына қадам басты. Елбасы өзінің биылғы  «Қазақстан жолы ...Абзал Орымбетов