Thursday, March 15, 2018

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • IAESTE БАҒДАРЛАМАСЫ
  IAESTE БАҒДАРЛАМАСЫ
  • 16:45

   (IAESTE) Техникалық мамандықтар бойынша студенттердің тағылымдамалармен  алмасу бойынша халықаралық ассосациясының ұлттық комитеті шетелде 2018 жылы жаз мезгілінде оқып жатқан мамандығы бойынша кәсіби іс-тәжірибеден өтуге ынтасы бар студенттерден өтініштер қабылдауды жалғастырады.

        Елі,  тағылымдамадан өтушінің мамандығы және тағылымдама мерзімі, стипендия мөлшері туралы ақпаратты төменде көрсетілген кестеден қараңыз.

 
 • ПРОГРАММА IAESTE
  ПРОГРАММА IAESTE
  • 16:45

   Национальный комитет международной ассоциации по обмену студенческими стажировками технических специальностей (IAESTE) объявляет прием заявок от студентов, желающих получить профессиональную практику по изучаемой специальности за рубежом в летний период 2018г.

   

               Просим обратить внимание на таблицу, где размещена информация по странам, требуемым специальностям стажера, период стажировки и размер стипендии.

   

 
 • IAESTE PROGRAM
  IAESTE PROGRAM
  • 16:45

  The National Committee of the International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) starts accepting applications from students wishing to obtain professional practice with studying specialty abroad in summer period 2018.

  Please, pay attention to the table, which contains information on countries, the required trainee specialties, the period of study and the size of the scholarship.