БОС ОРЫНДАР

07.11.2019

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Әкімшілік-шаруашылық қызметі жөніндегі департамент директоры лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары техникалық, экономикалық немесе заңгерлік білімі және осы салада немесе шаруашылық қызмет көрсету жөніндегі басқа да лауазымдарда кемінде 5 жыл жұмыс өтілі болуы тиіс.

Лауазымдық міндеттері: ӘШҚ құрылымындағы бағынышты бөлімшелердің жұмысын ұйымдастыру және басқару; университеттің ғимараттары мен құрылыстарын салу, жөндеу бойынша жобалау-сметалық құжаттамаға тәуелсіз сараптама жүргізуді ұйымдастыру; оқу корпустарын, жатақханаларды, спорт кешендерін күрделі және ағымдағы жөндеудің орындалуын бақылау; университетке іргелес аумақты абаттандыру бойынша жұмысты ұйымдастыру; Университеттің басқа бөлімшелерінен зертханалық және оқу құрал-жабдықтарына, химиялық реактивтерге, кеңсе заттарына, құрылыс материалдарына, мемлекеттік сатып алуға өтінімдер жинауды ұйымдастыруға бақылау жүргізу және олардың жұмсалуын есепке алуды қамтамасыз ету; университетте еңбек жағдайының санитарлық-техникалық жай-күйін паспорттауды, электр қондырғылары мен электр сымдарының кедергісін өлшеуді, құрылғыларды жерге қосуды, шаңның, газдардың болуына ауа ортасын кезең-кезеңімен сынау және талдау, үй-жайлардағы жарықтандыруды, температураны, шуды, дірілді өлшеу жұмыстарын уақытында және сапалы жүргізу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру; оқу корпустарын, жатақханаларды және басқа да объектілерді пайдалану және тиісті жағдайда ұстау бойынша жұмысты ұйымдастыру;;  әкімшілік-шаруашылық персоналмен жұмысты орындау кезінде қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды әзірлеу және мерзімдік қайта қарау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру; университетке бекітілген мүліктің сақталуы мен пайдаланылуына бақылау жасау; ведомстволық алаңдарда студенттердің, ПОҚ-тың, қызметкерлердің, магистранттардың, докторанттардың тіркелімін, көшірмелерін бақылауды жүзеге асыру; өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша мемлекеттік және қоғамдық органдармен байланысты жүзеге асыру; ҚР заңдарының және оған бағынысты бөлімшелерде қауіпсіздік техникасы ережелерінің сақталуын; ТМҚ (материалдар, жабдықтар, негізгі құралдар, ЖЖМ және т.б.) бақылауға, есепке алуға, сақтауға, пайдалануға және есептен шығаруға қатысты нұсқаулар мен өкімдер шығару.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 85000тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 211кабинет, (№3 оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 18.11.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Студенттік кеңсе жетекшісі  лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білім және жоғары оқу орнының қызметі саласындағы тәжірибесі кемінде 5 жыл болуы тиіс.

Лауазымдық міндеттері: Декан сағаты, ОӘК, ректорат және ғылыми кеңес отырыстарында қарау үшін материалдар дайындауды жүзеге асыру; университеттің 1 курсына түскен студенттердің құжаттарын қабылдау бойынша қабылдау комиссиясымен жұмысты үйлестіру; студенттердің жеке істерін жүргізу бойынша жұмысты ұйымдастыру; басқа ЖОО-ға сұраныстар жіберу, басқа ЖОО-дан ауыстырылған студенттердің жеке істерін қабылдау және оқудан шығарылған және қайта қабылданған студенттердің жеке істерін дайындау; университеттің бөлімшелері бойынша студенттердің жеке құрамы бойынша бұйрықтарды тіркеу және; оқу кезеңінде студенттердің жеке істерін жүргізу және мұрағатқа дейінгі сақтау бойынша жұмысты ұйымдастыру; қатаң есептегі құжаттарды (академиялық анықтамалар, бакалавр дипломдары, магистрлер дипломдары) толтыру және беру бойынша жұмысты жүргізу; қатаң есептегі құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету; қатаң есептегі құжаттарды (диплом бланкілерін, академиялық анықтамаларды), сынақ кітапшаларын, студенттік билеттерді алуға тапсырыстарды ресімдеуді жүзеге асыру; ИСВУЗ-да студенттік контингент бойынша дербес деректер базасын қалыптастыру және жаңарту; әлеуметтік және басқа да белгілері бойынша университеттің студенттік құрамы туралы мәліметтерді ұсынуды ұйымдастыру; басқа білім беру ұйымдарының сұраныстары бойынша жіберу үшін студенттердің жеке істерін дайындау; студенттердің әлеуметтік осал контингенті үшін анықтамаларды тіркеуді жүргізу; жаңа ақпараттық технологиялар мен кәсіби құзыреттілік саласында үнемі біліктілігін арттыру; университет Жарғысын және ішкі тәртіп ережелерін сақтау.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері:68000тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 305кабинет, (бас ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 18.11.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Оқу- жаттықтыру орталығының жетекшісі  лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білім және осы салада жұмыс өтілі 3 жылдан кем емес болуы. 

Лауазымдық міндеттері: спорттық құрылыстардың әкімшілік-шаруашылық және экономикалық қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыру, оның қызметінің барлық бағыттары үшін жауапты болу; барлық спорттық-бұқаралық іс-шараларды дайындау мен өткізуге байланысты мәселелерді шешу; спорт ғимараттарын технологиялық, инженерлік жарықтандырумен, материалдармен жарақтандыруды қамтамасыз ету және дұрыс пайдалануға бақылауды жүзеге асыру; спорт ғимараттары мен жарақтарын уақтылы күрделі және ағымдағы жөндеуді ұйымдастыру.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері:75000тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 21кабинет, (№11 оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 18.11.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Мансапты қолдау және жұмысқа орналастыру орталығының директоры лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білім, магистр академиялық дәрежесі, ғылым кандидаты немесе докторы ғылыми дәрежесі және ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 5 жыл болуы.

Лауазымдық міндеттері: орталықты стратегиялық жоспарлауды, жалпы басқаруды жүзеге асыру; Орталық қызметінің қысқаша және ұзақ мерзімді жоспарларын талдау және құру; жұмыс беруші-компаниялармен жаңа байланыс орнату және қолдау; білім алушылар үшін тәжірибе орындарын ұйымдастыру және үйлестіру; бітірушілер үшін жұмыс орындарын іздеу; мастер-кластар, сынақ сұхбаттары, тренингтер, дөңгелек үстелдер, карьерлік дағдыларды дамыту бойынша консультациялар ұйымдастыру; профессорлық-оқытушылық құраммен, факультет және жоғары мектеп декандарымен ынтымақтастық;; практиканы ұйымдастыру мәселелері бойынша университеттің құрылымдық бөлімшелерімен ынтымақтастық; жыл сайынғы бос жұмыс орындар жәрмеңкесін ұйымдастыру және өткізу; студенттер/түлектер практика және жұмысқа орналастыру мәселелері бойынша кеңес беру; түлектердің жұмысқа орналасуына шолу және мониторинг жүргізу; Түлектер қауымдастығының жұмысын үйлестіру; орталықтың қызметі туралы жарнамалық буклеттер, брошюралар жасау; ішкі департаменттер мен сыртқы ұйымдардың сұраныстары бойынша жұмысқа орналасу туралы есептер жасау.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 75000тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 212кабинет, (бас ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 18.11.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Колледж директорының оқу-ісі жөніндегі  орынбасары лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білім және басшы педагогикалық лауазымдарда немесе білім беру ұйымының бейініне сәйкес ұйымдарда жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес.

Лауазымдық міндеттері: Қазақстан Республикасының заңнамасына, білім беру ұйымының жарғысына және өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес білім беру ұйымының қызметін ұйымдастыру; оқу процесінің сапасын ұйымдастыру мен бақылауды, оқу жұмысын ұйымдастыру жөніндегі жоспарларды әзірлеуді және орындалуын жүзеге асыру; білім беру ұйымының ағымдағы және стратегиялық жұмысын ұйымдастыру; оқу жоспарлары мен білім берудің үлгілік оқу бағдарламаларын орындау жөніндегі оқытушылардың жұмысын үйлестіру; оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру; оқу процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін қажетті оқу-әдістемелік құжаттамаларды әзірлеуді ұйымдастыру; ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды дайындау және өткізу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруды жүзеге асыру; педагог кадрларды іріктеу және орналастыруға қатысу; педагог қызметкерлерді аттестаттауды дайындау және өткізуге қатысу; оқу кабинеттерін қазіргі заманғы жабдықтармен, көрнекі құралдармен және оқытудың жаңа құралдарымен жарақтандыру жөніндегі жұмысты үйлестіру; оқытудың инновациялық технологияларын зерделеу, тарату және практикаға енгізу; білім беру процесін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу; еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы мен өртке қарсы қорғау ережелері мен нормалары талаптарының орындалуын қамтамасыз ету; оқу жұмысы бойынша есептік құжаттамалардың уақтылы жасалуын, анықтығын және тапсырылуын қамтамасыз ету.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 99000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 114 кабинет, (№13 оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 18.11.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Цифрландыру департаментінің директоры  лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары кәсіптік білім және осы салада немесе басқа лауазымдарда кемінде 5 жыл жұмыс өтілі болуы тиіс.

Лауазымдық міндеттері: цифрландыру департаментінің, компьютерлік техника, телекоммуникация және бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарына қызмет көрсету, дамыту және ақпараттық қамтамасыз ету жөніндегі орталықтардың, бөлімдер мен секторлардың жылдық жоспарлары мен міндеттерін жасауды ұйымдастыру; ақпаратты өңдеудің қазіргі заманғы әдістерін пайдалану арқылы техникалық және жүйелік құралдарға қызмет көрсетудің жаңа, неғұрлым заманауи әдістерін енгізуді ұйымдастыру; бөлімшелерді компьютерлендіруге жауапты болу және құзыретті қатысу; авариялық жағдайда персоналдың іс-қимылдарын үйлестіруді жүзеге асыру;; компьютерлік, аппараттық құралдарға, корпоративтік желілер мен коммуникациялық жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету, компьютерлік құралдар мен қолданбалы бағдарламалық құралдардың жүйелік бағдарламалық қамтамасыз етілуін сүйемелдеу; университеттің цифрландыру және ақпараттық қызметіне қатысты барлық мәселелер бойынша басқа ұйымдармен тәжірибе алмасу мәселелері бойынша байланыс орнату және қолдау және ректорға немесе проректорға осы қызмет туралы баяндау; антиплагиат және электрондық құжат айналымы жүйесін пайдалану үшін техникалық қолдау және енгізу.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 85000тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 130 кабинет, (бас ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 18.11.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Жастар орталығының  директоры  лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары кәсіби білім, еңбек өтіліне талап қойылмайды. 

Лауазымдық міндеттері: басшылық талаптарының жедел орындалуын қамтамасыз ету; университетте, факультеттерде, академиялық топтарда оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруға және жетілдіруге қатысу; студенттік ұжымдарда шығармашылық, өзара көмек жағдайын қалыптастыру; олимпиадаларды, жастар форумдарын, конференцияларды ұйымдастыруға және өткізуге қатысу; жоғары тұрған инстанциялармен, жастар ұйымдарымен университет жастарының мәселелерін практикалық және өзекті шешуге қатысты мәселелер бойынша өзара іс-қимыл жасау.; университеттің студент жастарының құқыққа қарсы әрекеттерінің алдын алу бойынша жұмыстар жүргізу; жастардың өзін-өзі басқаруын дамытуға, жастардың бос уақытын мазмұнды ұйымдастыруға жәрдемдесу; тиісті жұмыс бағыты бойынша университеттік, факультеттік қоғамдық құрылымдардың қызметін басқару және үйлестіру; жастармен жұмыс істеудің озық тәжірибесін зерделеу, қорыту және тарату; өз қызметінің стилін, формалары мен әдістерін жетілдіру; ғылыми конференциялар, олимпиадалар, байқаулар, үздік оқу топтарына, жатақханаларға конкурстар өткізу.; жастар орталығының жұмысын ұйымдастыру үшін университет бөлімшелерінің барлық басшыларынан олардың құзыреттілігі шеңберінде қажетті ақпарат беруді талап етуге; ректорат алдында жастарды материалдық және моральдық көтермелеу немесе тәртіптік ықпал ету шараларын қабылдау туралы өтініш жасауға; ректоратқа ұсыныстар енгізуге.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 75000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 108 кабинет, (бас ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 18.11.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Кәсіпкерлік және серіктестік орталығының басшысы лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары техникалық немесе экономикалық білімі және практикалық басшы лауазымының қызметтің өтілі 3 жылдан кем емес болуы

Лауазымдық міндеттері: Орталықтың қызметін жүзеге асыру бойынша жұмыстың орындалуына басшылық жасау; университеттің инновациялық қызметінің стратегиясын әзірлеуге және оның ұйымдық құрылымын жетілдіруге тікелей қатысу; басқа ұйымдармен шарт жасасу кезінде консультациялық көмек көрсету; кәсіпкерлік және серіктестік қызметі мәселелері бойынша мемлекеттік органдарда, коммерциялық құрылымдарда және қоғамдық ұйымдарда білім беру мекемесінің мүдделерін білдіру; өнім өндіру бойынша бірлескен кәсіпорындар құруға ықпал ету.; жұмыс берушілермен талап етілетін жұмысшы кәсіптері бойынша мамандарды даярлау мен қайта даярлауға тапсырысты қоса алғанда, жоғары білікті мамандарды мақсатты даярлау бойынша әріптестікті дамыту; қаржыландыру, кадрларды даярлау, қайта даярлау және ғылыми-техникалық ынтымақтастық нысандары мен көздерінің алуан түрлілігін кеңейту; тұрақты жақсарту мақсатында КжСО қызметінің нәтижелілігіне талдау жүргізу; бөлімше үшін кадрлар іріктеуге қатысу, қызметті бағалау, біліктілікті арттыру жөніндегі жұмысты жүргізу, олардың жеке үлесін ескере отырып,; бөлімшенің жұмыс жүргізу үшін қажетті жабдықтарға, материалдарға және басқа да ресурстарға қажеттілігін анықтай отырып, қызметкерлердің жоғары өнімді жұмысы үшін жағдай жасау, оларды ұтымды пайдалану және сақтау жөнінде шаралар қабылдау; мемлекеттік тәртіптің, еңбек туралы заңнаманың, еңбек қорғау ережелерінің, нормаларының, еңбек тәртібінің сақталуын қамтамасыз ету.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 75000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 212кабинет, (№ 16 оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 18.11.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті «Ресурстарды терең өңдеу» ғылыми-зерттеу институтының директоры  лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білім, ғылым кандидаты немесе докторы ғылыми дәрежесі, ғылыми-зерттеу жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес болуы.

Лауазымдық міндеттері: бекітілген жоспарлар мен келіп түскен тапсырыстарға сәйкес ҒЗИ-да зерттеу жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ету; университет кафедраларының ғылыми бағыттарына сәйкес ҒЗИ-ның жұмыстарын перспективалық және ағымдағы жоспарлауды жүзеге асыру; жаңа талдау әдістерін игеру бойынша ҒЗИ қызметкерлері біліктілігінің ғылыми-техникалық өсуін қамтамасыз ету; ҒЗИ-ның жұмыс жоспары негізінде жеке жұмыс жоспарларын жасауды ұйымдастыру және оларды тапсырыс берушілермен келісу; орталықтың қарамағына берілген барлық материалдық құндылықтардың сақталуын және жұмыс; ҒЗИ-ның қазіргі заманғы аспаптармен және жабдықтармен жабдықталуына, оларды уақтылы құрастыруға және жұмысқа енгізуге ықпал ету; ҒЗИ қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бойынша жұмыстарды жүргізу; ҒЗИ-ның үй-жайларында еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ететін іс-шараларды жүзеге асыруды ұйымдастыру, ҒЗИ-дағы қауіпсіздік техникасының жай-күйіне жауапты болу; ҒЖжИ жөніндегі проректорларда қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіптік санитарлық қауіпсіздік, жұмыс орындарында қауіпсіздік техникасын қамтамасыз ету бойынша зертханалық нұсқаулықтарды әзірлеу және бекіту; номенклатураға сәйкес міндетті құжаттардың жүргізілуін және сапасын бақылауды жүзеге асыру; озық технологияларды жасау саласындағы университеттік ҒО, ҒЗИ және ғылыми зертханалардың ғылыми жұмысына басшылық ету; озық технологияларды жасау бойынша көрсеткіштік бөлімше ретінде ҒО-ның біріне немесе зертханаға ғылыми басшылықты жүзеге асыру.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 85000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 205кабинет, (№16 оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 18.11.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Оқу үрдісін автоматты қолдау  бөлімінің жетекшісі  лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білімі, еңбек өтілі 3 жылдан кем емес болуы.

Лауазымдық міндеттері: техникалық тапсырмаға сәйкес университет бөлімшелері үшін міндеттерді бөлуді, жұмыс жоспарының орындалуын және бағдарламалық өнімдердің әзірленуін бақылауды ұйымдастыру; ақпараттандыру саласындағы бағдарламалық өнімдер мен техникалық шешімдерді енгізу бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар дайындау; сектор қызметкерлерінің ЖДБАЖ серверінің желілік әкімшісіне деректер базасына енгізу үшін қажет болған жағдайда деректермен бірге деректер базасының дайын құрылымдарын сипаттауды дайындауды және беруді бақылау.; білуі тиіс: информатика, математика негіздерін және жоғары деңгейдегі бағдарламалау тілдерін (Pascal, MySQL, FoxPro, Delphi, Vizual Fox, Cu, Perl, HTML және т.б.); заңнамалық актілерді, әдістемелік және нормативтік материалдарды, ақпараттық қызмет көрсету нарығын, компьютерлік техника құралдарын пайдалану және қызмет көрсету; компьютерлік техника, коммуникация және байланыс құралдарының техникалық сипаттамаларын, құрылымдық ерекшеліктерін, мақсаты мен пайдалану ережелерін; есептерді қою тәртібін, оларды алгоритмдеу.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 68000тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 316 кабинет, (бас ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 18.11.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті «Теориялық және қолданбалы математика» ғылыми орталығының жетекшісі  лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білім, ғылым кандидаты немесе докторы ғылыми дәрежесі, ғылыми-зерттеу жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес болуы.

Лауазымдық міндеттері: бекітілген жоспарлармен және келіп түсетін тапсырыстармен сәйкес ҒО-да зерттеу жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ету; кафедралардың ғылыми бағыттарына сәйкес ҒО жұмыстарын перспективалық және ағымдағы жоспарлауды жүзеге асыру; талдаудың жаңа әдістерін игеру бойынша ҒО қызметкерлері біліктілігінің ғылыми-техникалық өсуін қамтамасыз ету; ҒО жұмыс жоспары негізінде жеке жұмыс жоспарларын жасауды ұйымдастыру және оларды тапсырыстармен келісу; ҒЗБ-ға билік етуге берілген барлық материалдық құндылықтардың сақталуын және жұмыс; ғылыми-техникалық қызмет көрсетудің әртүрлі түрлерін ұйымдастыру, талдау мен зерттеудің жаңа әдістерін дайындауға және игеруге көмек көрсету арқылы орталықтың ҒО қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бойынша жұмыс жүргізу; ҒО-да еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ететін іс-шараларды жүзеге асыруды ұйымдастыру, ҒО-да қауіпсіздік техникасының жай-күйіне жауапты болу; ҒО қызметкерлерінің жоғары белсенділігі мен жауапкершілігін, ұжымда қалыпты моральдық-психологиялық климатты құруға ықпал ету.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 75000тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:  323 кабинет, (№7 оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 18.11.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

Құжаттар тізімі:


31.10.2019

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті кафедралардағы профессор-оқытушылар құрамының бос орындарына конкурс жариялайды:

«Мұнай өңдеу және мұнайхимиясы» кафедрасы: - профессор - 2бірл.

«Азық-түлік  және мал шаруашылығының өнімдерінің технологиясы» кафедрасы:

- доцент - 2бірл., - аға оқытушы - 1 бірл.

«Экономика» кафедрасы:- оқытушы - 1 бірл.

«Техникалық мамандықтар үшін практикалық орыс тілі» кафедрасы:

- аға оқытушы - 1бірл., - оқытушы - 2бірл.

«Техникалық мамандықтар үшін жоғары математика және физика» кафедрасы:

- аға оқытушы - 1 бірл.

«Қылмыстық іс жүргізу  және криминалистика» кафедрасы:- аға оқытушы - 1 бірл.

«Халықаралық қатынастар және кеден ісі» кафедрасы:- аға оқытушы - 1 бірл.,

- оқытушы - 1 бірл.

«Философия және мәдениеттану» кафедрасы:- доцент - 1бірл.

«Жалпы педагогика және музыкалық білім» кафедрасы: - аға оқытушы – 4 бірл.,

- оқытушы - 3 бірл.

«Жалпы тарих және мұражай ісі» кафедрасы:- доцент - 1 бірл.,- оқытушы - 1 бірл.

«Мәдени  және әлеуметтік жұмыс» кафедрасы:- аға оқытушы - 1 бірл.

«Мемлекеттік тілді оқыту» кафедрасы:- доцент - 1 бірл.,- аға оқытушы - 2бірл.,

- оқытушы - 2 бірл.

«Гуманитарлық  мамандықтар үшін шетел тілі» кафедрасы:- аға оқытушы - 1 бірл.,

- оқытушы - 4 бірл.

«Мектепке дейінгі және бастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі» кафедрасы:

- доцент - 1 бірл.,- аға оқытушы - 3 бірл.,- оқытушы - 2 бірл.

«Ағылшын тіл білімі» кафедрасы: - оқытушы - 7 бірл.

«Дене тәрбиесі және бастапқы әскери дайындықтың теориясы мен әдістемесі» кафедрасы: - аға оқытушы - 1 бірл.

  «Жалпы психология» кафедрасы: - оқытушы - 1 бірл.

Өтініш беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен бастап 21 күнтізбелік күннен кешіктірілмеуі тиіс. (2019 жылы  31  қазанда шыққан № 211(29690) «Egemen Qazaqstan» газеті).   

Құжаттарды қабылдаудың соңғы күні мен уақыты: 2019 жылдың  20 қарашасы, сағат 18-00.

Мекен-жайымыз:Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты),  

Конкурстық комиссиясының хатшысы, сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu.kz

Құжаттар тізімі:

Біліктілікке қойылатын талаптар