БОС ОРЫНДАР

8.05.2019ж

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Технологияларды  трансферттеу кеңсесі ғылыми әзірлемелерді коммерциаландыру секторының жетекшісі  лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білім, ғылыми дәрежесі немесе магистр дәрежесі, ғылыми-зерттеу жұмыс өтілі  5 жылдан кем емес.

Лауазымдық міндеттері: университет факультеттері / ЖМ мен кафедраларының республика және шет елдерде іргелі, қолданбалы, іздестіру-тәуекелдік, ғылыми-техникалық және инновациялық жобалар бойынша жарияланған конкурстары туралы уақтылы хабардар болуын қамтамасыз ету; түрлі министрліктер мен ведомстволар жариялаған конкурстар бойынша жобаларды (ПОҚ ҒЗЖ нәтижелерін) беруді ұйымдастыру және одан әрі жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу; университет бөлімшелерінің инновациялық қызметі бойынша міндетті құжаттарды жасау бойынша әдістемелік басшылықты қамтамасыз ету; ғылыми-өндірістік және инновациялық қызмет бойынша консалтингтік қызмет көрсету ұйымдастыру және жеке қатысу; басқа мекемелермен, ұйымдармен және кәсіпорындармен шарттар жасасу, ғылыми-техникалық құжаттаманы ресімдеу кезінде консультациялық көмек көрсету; сектор қызметкерлерінің ғылыми-техникалық өсуі мен біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету; сектордың инновациялық қызметінің стратегиясын әзірлеуге және оның ұйымдық құрылымын жетілдіруге тікелей қатысу; университеттің, факультеттердің / ЖМ, кафедралары мен оқу-ғылыми бөлімшелерінің ғылыми қызметінің мәселелерін талқылауға және шешуге қатысу; университеттің Ғылыми Кеңесінің қарауына ғылыми қызметті жетілдіруге байланысты мәселелерді шығару; жарияланған конкурстарға жобаларды беру мәселелері бойынша оқытушылармен жедел кеңестер жинау және өткізу; факультет кафедраларының отырыстарында жобаларды беру туралы есептерді тыңдау; мемлекеттік тәртіптің, еңбек туралы заңнаманың, еңбек қорғау ережелерінің, нормаларының, еңбек тәртібінің сақталуын қамтамасыз ету.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 68000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 203 кабинет, (№16 оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 21.05.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 216 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Студенттік бизнес-инкубаторының жетекшісі  лауазымына конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білім, ғылыми және ғылыми-өндірістік жұмыс өтілі 3 жылдан кем емес.

Лауазымдық міндеттері: ОҚМУ-да кәсіпкерлік және инновациялық қызметті дамыту үшін жағдай жасау. Бизнес және инновация саласында университет бөлімшелері орындайтын жұмыстарды үйлестіру; ғылымның бастапқы кезеңінде бизнеспен өзара іс-қимыл процесін ұйымдастыру, білім беру ортасында инновациялық кәсіпкерлікті танымал ету; офистік алаңдарды және кеңес беру қызметтерінің кешенін ұсыну жолымен бизнес үшін ғылыми-техникалық, инновациялық идеяларды коммерцияландыру үшін студенттерді қосымша мүмкіндіктермен қамтамасыз ету.; университеттің инновациялық қызметінің стратегиясын әзірлеуге және оның ұйымдық құрылымын жетілдіруге тікелей қатысу; басқа ұйымдармен шарттар жасасу кезінде консультациялық көмек көрсету; мемлекеттік органдармен, жұмыс берушілермен және бизнес өкілдерімен өзара тиімді келісімдер жасау және орындау; әлеуметтік серіктестердің қызметін үйлестіру жүйесін жетілдіру; инновациялық технологиялардың ғылыми-техникалық өнімдерін әзірлеу және енгізуде әріптестікті дамыту; өнім өндіру бойынша бірлескен кәсіпорындар құруға ықпал ету; қаржыландыру, кадрларды даярлау, қайта даярлау және ғылыми-техникалық ынтымақтастық нысандары мен көздерінің алуан түрлілігін кеңейту; университеттің Инновациялық-білім беру бағдарламаларын әзірлеуге және іске асыруға жұмыс берушілердің белсенді қатысуын ұйымдастыру; университеттің Инновациялық-білім беру бағдарламаларын тұрақты жақсарту мақсатында СБИ қызметінің нәтижелілігіне талдау жүргізу; орталықтың қарамағындағы қызметкерлерімен, оқытушылармен және университеттің басқа бөлімшелерінің қызметкерлерімен кәсіпкерлік және серіктестік қызметі бойынша жедел кеңестер жинау және өткізу; бөлімшенің жұмыс жүргізу үшін қажетті жабдықтарға, материалдарға және басқа да ресурстарға қажеттілігін анықтай отырып, қызметкерлердің жоғары өнімді жұмысы үшін жағдай жасау, оларды ұтымды пайдалану және сақтау жөнінде шаралар қабылдау; еңбек туралы заңнаманың, еңбек қорғау ережелерінің, нормаларының, еңбек тәртібінің сақталуын қамтамасыз ету.

 

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 68000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 212 кабинет, (№16 оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны:  21.05.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 216 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

 

Университет құрылымдық бөлім басшыларының бос лауазымдарына орналасу конкурсына қатысу үшін өткізетін құжаттар тізімі: