Жұма, Қараша 3, 2017

Весь день
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР !!!
  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР !!!
  • 20:15

  (IAESTE) Техникалық мамандықтар бойынша студенттердің тағылымдамалармен  алмасу бойынша халықаралық ассосациясының ұлттық комитеті 2018 жылы жаз мезгілінде оқып жатқан мамандығы бойынша кәсіби практикаға баруға ынтасы бар студенттерден өтініштер қабылдауды бастады.

  Бағдарламаға қатысу бойынша ақпараттар алу үшін iaeste_kz@hotmail.com электронды поштасына жазу қажет.

  Өтінемін, өзіңіздің аты-жөніңізді, мамандығыңызды, оқу курсыңызды және университетіңіздің атын жазыңыз және сізге бағдарламаға қатысу бойынша құжаттар жіберіледі.

 
 • ВНИМАНИЕ!!!
  ВНИМАНИЕ!!!
  • 20:15

  Национальный комитет международной ассоциации по обмену студенческими стажировками технических специальностей (IAESTE) начинает прием заявок от студентов, желающих получить профессиональную практику по изучаемой специальности  за рубежом в летний период  2018 г.

  Для получения информации по участию в программе необходимо написать на email: iaeste_kz@hotmail.com

  Пожалуйста, укажите свои ФИО, специальность, курс обучения и наименование университета и вам будет выслан пакет документов по участию в программе.

 
 • ATTENTION!!!
  ATTENTION!!!
  • 20:15

  The National Committee of the International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) starts accepting applications from students wishing to obtain professional practice with studying specialty abroad in summer period 2018.

  For information on participating in the program, please write to: iaeste_kz@hotmail.com

  Please, indicate your name, specialty, course of study and name of the university and package of documents on participation in the program you will receive.