Жұма, Қараша 17, 2017

Весь день
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • БІЛІМ САЛАСЫНДАҒЫ МЕНЕДЖМЕНТ
  БІЛІМ САЛАСЫНДАҒЫ МЕНЕДЖМЕНТ
  • 14:00

  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік тапсырысы бойынша Назарбаев Университеті  ұйымдастыратын «Үздік халықаралық стандарттар негізінде менеджмент және кадрларды дайындау салаларындағы педагогикалық мамандықтар бойынша  отандық және шетелдік мамандармен студенттерді  оқыту»   бағдарламасының тренингтері аясында 2017 жылдың 20-22 қараша аралығында 4 курс студенттері мен профессор-оқытушылар құрамына «БІЛІМ САЛАСЫНДАҒЫ  МЕНЕДЖМЕНТ»  тақырыбында семинар тренинг  өткізіледі. Семинар-тренингті Галимжанова Маржан ( Өрлеу. Атырау қ.)  өткізеді.

 
 • МЕНЕДЖМЕНТ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
  МЕНЕДЖМЕНТ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
  • 14:00

  С 20 по 22 ноября 2017 года  в рамках тренингов, реализуемых Назарбаев Университетом по государственному заказу  МОН РК  «По обучению студентов отечественными и зарубежными экспертами по педагогическим специальностям на основе лучших международных стандартов в области менеджмента и сфере подготовки кадров», состоится семинар-тренинг «МЕНЕДЖМЕНТ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ»  для студентов 4 курсов и профессорко-преподавательского состава педагогических специальностей.  Семинар-тренинг проводит   эксперт    Галимжанова Маржан.  Орлеу г.Атырау.

 
 • MANAGEMENT IN THE FIELD OF EDUCATION
  MANAGEMENT IN THE FIELD OF EDUCATION
  • 14:00

  From November 20 till November 22, 2017, within the trainings implemented by Nazarbayev University on the state order of the Ministry of Education and Science of the Republic of  Kazakhstan «On training of students by native and foreign experts on pedagogical specialties on the basis of the best international standards in the sphere management and the field of personnel training», a training seminar  «MANAGEMENT IN THE FIELD OF EDUCATION»   for students of  4 courses and professors and teachers of pedagogical specialties.

 
 • ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ДАМЫТУ
  ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ДАМЫТУ
  • 14:00

  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік тапсырысы бойынша Назарбаев Университеті  ұйымдастыратын «Үздік халықаралық стандарттар негізінде менеджмент және кадрларды дайындау салаларындағы педагогикалық мамандықтар бойынша  отандық және шетелдік мамандармен студенттерді  оқыту»   бағдарламасының тренингтері аясында 2017 жылдың 20-22 қараша аралығында 4 курс студенттері мен профессор-оқытушылар құрамына «ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ДАМЫТУ»  тақырыбында семинар тренинг  өткізіледі. Семинар-тренингті Каркулова Айгуль  өткізеді.

 
 • РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
  РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
  • 14:00

  С 21 по 23 ноября 2017 года  в рамках тренингов, реализуемых Назарбаев Университетом по государственному заказу  МОН РК  «По обучению студентов отечественными и зарубежными экспертами по педагогическим специальностям на основе лучших международных стандартов в области менеджмента и сфере подготовки кадров», состоится семинар-тренинг «РАЗВИТИЕ   ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА»  для студентов 4 курсов и профессорко-преподавательского состава педагогических специальностей.  Семинар-тренинг проводит   эксперт    Каркулова Айгуль.  

 
 • DEVELOPMENT OF THE TEACHER'S RESEARCH ACTIVITIES
  DEVELOPMENT OF THE TEACHER'S RESEARCH ACTIVITIES
  • 14:00

  From November 20 till November 22, 2017, within the trainings implemented by Nazarbayev University on the state order of the Ministry of Education and Science of the Republic of  Kazakhstan «On training of students by native and foreign experts on pedagogical specialties on the basis of the best international standards in the sphere management and the field of personnel training», a training seminar  «DEVELOPMENT OF THE TEACHER'S RESEARCH ACTIVITIES»   for students of  4 courses and professors and teachers of pedagogical specialties.