Жұма, Қаңтар 4, 2019

Весь день
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР!!! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР!!! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР!!!
  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР!!! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР!!! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР!!!
  • 18:15

  Астанадағы АҚШ Елшілігінің қоғаммен байланыс бөлімі SUSI scholars (магистратура және докторантура деңгейінің қарқынды бағдарламасы, оған жоғары оқу орындарының оқытушыларына және ғалымдарға Америка қоғамын, мәдениетін, құндылықтары мен институттарын тереңдетіп зерттеу мүмкіндіктері енгізілген)  байқауына М.Әуезов атындағы ОҚМУ үміткерлерінен өтінімдер қабылдайды.

  Бағдарлама АҚШ-тың әртүрлі колледждері мен университеттерінде алты апта, 2019 жылғы маусым-шілде/тамыз аралығында өтеді.

  Үміткерлерге қойылатын талаптар:

 
 • ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!
  ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!
  • 18:15

  Отдел по связям с общественностью Посольства США в Астане принимает заявки на конкурс SUSI scholars (интенсивная программа уровня магистратуры и докторантуры, в которую включены учебные поездки и возможности преподавателям вузов и ученым углубленно изучить американское общество, культуру, ценности и институции) в ЮКГУ им.М.Ауэзова.

  Программа будет проходить в различных колледжах и университетах США в течение шести недель, июне-июле/августе 2019 года.

  Требования к кандидатам:

 
 • ATTENTION!!! ATTENTION!!! ATTENTION!!!
  ATTENTION!!! ATTENTION!!! ATTENTION!!!
  • 18:15

  The public relations Department of the U.S. Embassy in Astana accepts applications for the SUSI scholars competition (an intensive master's and doctoral level program that includes study tours and opportunities for University professors and scientists to study American society, culture, values and institutions) at the SKSU M. Auezov.