КІТАПХАНА ІСІ

Бакалавриат

5В091000 – КІТАПХАНА ІСІ

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

Кәсіби бағытталған шетел тілі

Кітапханатану

Библиографиятану

Кітапхана-ақпараттық қызмет менеджменті

Кітапханалар мен ақпарат қызметінің құжатты ресурстары

Кітапханалық қызмет көрсету

Кітапхананың библиографиялық қызметі

Оқу іс-тәжірибесі

Өндірістік іс-тәжірибесі

Дипломалды іс-тәжірибе

 

Магистратура

6М091000 – КІТАПХАНА ІСІ

Ғылым тарихы мен философиясы

Шетел тілі

Педагогика

Психология

Әлемдік ақпараттық ресурстар

Кәсіби коммуникацияны ақпараттық камтамасыз ету(3кр)

Кәсіби коммуникацияны ақпараттық камтамасыз ету(1кр)

Зерттеу іс-тәжірибесі

Педагогикалық іс-тәжірибе

Педагогикалық іс-тәжірибе 3кредит 

Өндірістік іс-тәжірибесі

Докторантура

6D091000 – КІТАПХАНА ІСІ

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

Кәсіби бағытталған шетел тілі

Кітапханатану

Библиографиятану

Кітапхана-ақпараттық қызмет менеджменті

Кітапханалар мен ақпарат қызметінің құжатты ресурстары

Кітапханалық қызмет көрсету

Кітапхананың библиографиялық қызметі

Оқу іс-тәжірибесі

Өндірістік іс-тәжірибесі

Дипломалды іс-тәжірбие