Кәсіптік білім мамандығы бойынша диссертациялық кеңес

Қазақстан Республикасының  Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 2017 жылдың 3 мамырындағы №675 бұйрығына сәйкес М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті жанынан 6D012000 – Кәсіптік білім мамандығы бойынша диссертациялық кеңес ашылды. (Төраға – С.А.Жолдасбекова).

Мекен - жайы: Шымкент қ., Тәуке хан даңғылы, 5.

Тел: 7252300928,  +77475643680

E-mail:saulez.63@mail.ru

Сілтеме - Диссертациялық кеңестің  2017 жылғы жұмысы туралы есебі

Сілтеме - Выписка из протокола №11 заседания Ученого Совета от 02.06.2017г.