Хабарландырулар мұрағаты

07.11.2019

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Әкімшілік-шаруашылық қызметі жөніндегі департамент директоры лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары техникалық, экономикалық немесе заңгерлік білімі және осы салада немесе шаруашылық қызмет көрсету жөніндегі басқа да лауазымдарда кемінде 5 жыл жұмыс өтілі болуы тиіс.

Лауазымдық міндеттері: ӘШҚ құрылымындағы бағынышты бөлімшелердің жұмысын ұйымдастыру және басқару; университеттің ғимараттары мен құрылыстарын салу, жөндеу бойынша жобалау-сметалық құжаттамаға тәуелсіз сараптама жүргізуді ұйымдастыру; оқу корпустарын, жатақханаларды, спорт кешендерін күрделі және ағымдағы жөндеудің орындалуын бақылау; университетке іргелес аумақты абаттандыру бойынша жұмысты ұйымдастыру; Университеттің басқа бөлімшелерінен зертханалық және оқу құрал-жабдықтарына, химиялық реактивтерге, кеңсе заттарына, құрылыс материалдарына, мемлекеттік сатып алуға өтінімдер жинауды ұйымдастыруға бақылау жүргізу және олардың жұмсалуын есепке алуды қамтамасыз ету; университетте еңбек жағдайының санитарлық-техникалық жай-күйін паспорттауды, электр қондырғылары мен электр сымдарының кедергісін өлшеуді, құрылғыларды жерге қосуды, шаңның, газдардың болуына ауа ортасын кезең-кезеңімен сынау және талдау, үй-жайлардағы жарықтандыруды, температураны, шуды, дірілді өлшеу жұмыстарын уақытында және сапалы жүргізу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру; оқу корпустарын, жатақханаларды және басқа да объектілерді пайдалану және тиісті жағдайда ұстау бойынша жұмысты ұйымдастыру;;  әкімшілік-шаруашылық персоналмен жұмысты орындау кезінде қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды әзірлеу және мерзімдік қайта қарау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру; университетке бекітілген мүліктің сақталуы мен пайдаланылуына бақылау жасау; ведомстволық алаңдарда студенттердің, ПОҚ-тың, қызметкерлердің, магистранттардың, докторанттардың тіркелімін, көшірмелерін бақылауды жүзеге асыру; өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша мемлекеттік және қоғамдық органдармен байланысты жүзеге асыру; ҚР заңдарының және оған бағынысты бөлімшелерде қауіпсіздік техникасы ережелерінің сақталуын; ТМҚ (материалдар, жабдықтар, негізгі құралдар, ЖЖМ және т.б.) бақылауға, есепке алуға, сақтауға, пайдалануға және есептен шығаруға қатысты нұсқаулар мен өкімдер шығару.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 85000тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 211кабинет, (№3 оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 18.11.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Студенттік кеңсе жетекшісі  лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білім және жоғары оқу орнының қызметі саласындағы тәжірибесі кемінде 5 жыл болуы тиіс.

Лауазымдық міндеттері: Декан сағаты, ОӘК, ректорат және ғылыми кеңес отырыстарында қарау үшін материалдар дайындауды жүзеге асыру; университеттің 1 курсына түскен студенттердің құжаттарын қабылдау бойынша қабылдау комиссиясымен жұмысты үйлестіру; студенттердің жеке істерін жүргізу бойынша жұмысты ұйымдастыру; басқа ЖОО-ға сұраныстар жіберу, басқа ЖОО-дан ауыстырылған студенттердің жеке істерін қабылдау және оқудан шығарылған және қайта қабылданған студенттердің жеке істерін дайындау; университеттің бөлімшелері бойынша студенттердің жеке құрамы бойынша бұйрықтарды тіркеу және; оқу кезеңінде студенттердің жеке істерін жүргізу және мұрағатқа дейінгі сақтау бойынша жұмысты ұйымдастыру; қатаң есептегі құжаттарды (академиялық анықтамалар, бакалавр дипломдары, магистрлер дипломдары) толтыру және беру бойынша жұмысты жүргізу; қатаң есептегі құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету; қатаң есептегі құжаттарды (диплом бланкілерін, академиялық анықтамаларды), сынақ кітапшаларын, студенттік билеттерді алуға тапсырыстарды ресімдеуді жүзеге асыру; ИСВУЗ-да студенттік контингент бойынша дербес деректер базасын қалыптастыру және жаңарту; әлеуметтік және басқа да белгілері бойынша университеттің студенттік құрамы туралы мәліметтерді ұсынуды ұйымдастыру; басқа білім беру ұйымдарының сұраныстары бойынша жіберу үшін студенттердің жеке істерін дайындау; студенттердің әлеуметтік осал контингенті үшін анықтамаларды тіркеуді жүргізу; жаңа ақпараттық технологиялар мен кәсіби құзыреттілік саласында үнемі біліктілігін арттыру; университет Жарғысын және ішкі тәртіп ережелерін сақтау.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері:68000тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 305кабинет, (бас ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 18.11.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Оқу- жаттықтыру орталығының жетекшісі  лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білім және осы салада жұмыс өтілі 3 жылдан кем емес болуы. 

Лауазымдық міндеттері: спорттық құрылыстардың әкімшілік-шаруашылық және экономикалық қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыру, оның қызметінің барлық бағыттары үшін жауапты болу; барлық спорттық-бұқаралық іс-шараларды дайындау мен өткізуге байланысты мәселелерді шешу; спорт ғимараттарын технологиялық, инженерлік жарықтандырумен, материалдармен жарақтандыруды қамтамасыз ету және дұрыс пайдалануға бақылауды жүзеге асыру; спорт ғимараттары мен жарақтарын уақтылы күрделі және ағымдағы жөндеуді ұйымдастыру.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері:75000тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 21кабинет, (№11 оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 18.11.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Мансапты қолдау және жұмысқа орналастыру орталығының директоры лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білім, магистр академиялық дәрежесі, ғылым кандидаты немесе докторы ғылыми дәрежесі және ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 5 жыл болуы.

Лауазымдық міндеттері: орталықты стратегиялық жоспарлауды, жалпы басқаруды жүзеге асыру; Орталық қызметінің қысқаша және ұзақ мерзімді жоспарларын талдау және құру; жұмыс беруші-компаниялармен жаңа байланыс орнату және қолдау; білім алушылар үшін тәжірибе орындарын ұйымдастыру және үйлестіру; бітірушілер үшін жұмыс орындарын іздеу; мастер-кластар, сынақ сұхбаттары, тренингтер, дөңгелек үстелдер, карьерлік дағдыларды дамыту бойынша консультациялар ұйымдастыру; профессорлық-оқытушылық құраммен, факультет және жоғары мектеп декандарымен ынтымақтастық;; практиканы ұйымдастыру мәселелері бойынша университеттің құрылымдық бөлімшелерімен ынтымақтастық; жыл сайынғы бос жұмыс орындар жәрмеңкесін ұйымдастыру және өткізу; студенттер/түлектер практика және жұмысқа орналастыру мәселелері бойынша кеңес беру; түлектердің жұмысқа орналасуына шолу және мониторинг жүргізу; Түлектер қауымдастығының жұмысын үйлестіру; орталықтың қызметі туралы жарнамалық буклеттер, брошюралар жасау; ішкі департаменттер мен сыртқы ұйымдардың сұраныстары бойынша жұмысқа орналасу туралы есептер жасау.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 75000тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 212кабинет, (бас ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 18.11.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Колледж директорының оқу-ісі жөніндегі  орынбасары лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білім және басшы педагогикалық лауазымдарда немесе білім беру ұйымының бейініне сәйкес ұйымдарда жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес.

Лауазымдық міндеттері: Қазақстан Республикасының заңнамасына, білім беру ұйымының жарғысына және өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес білім беру ұйымының қызметін ұйымдастыру; оқу процесінің сапасын ұйымдастыру мен бақылауды, оқу жұмысын ұйымдастыру жөніндегі жоспарларды әзірлеуді және орындалуын жүзеге асыру; білім беру ұйымының ағымдағы және стратегиялық жұмысын ұйымдастыру; оқу жоспарлары мен білім берудің үлгілік оқу бағдарламаларын орындау жөніндегі оқытушылардың жұмысын үйлестіру; оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру; оқу процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін қажетті оқу-әдістемелік құжаттамаларды әзірлеуді ұйымдастыру; ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды дайындау және өткізу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруды жүзеге асыру; педагог кадрларды іріктеу және орналастыруға қатысу; педагог қызметкерлерді аттестаттауды дайындау және өткізуге қатысу; оқу кабинеттерін қазіргі заманғы жабдықтармен, көрнекі құралдармен және оқытудың жаңа құралдарымен жарақтандыру жөніндегі жұмысты үйлестіру; оқытудың инновациялық технологияларын зерделеу, тарату және практикаға енгізу; білім беру процесін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу; еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы мен өртке қарсы қорғау ережелері мен нормалары талаптарының орындалуын қамтамасыз ету; оқу жұмысы бойынша есептік құжаттамалардың уақтылы жасалуын, анықтығын және тапсырылуын қамтамасыз ету.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 99000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 114 кабинет, (№13 оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 18.11.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Цифрландыру департаментінің директоры  лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары кәсіптік білім және осы салада немесе басқа лауазымдарда кемінде 5 жыл жұмыс өтілі болуы тиіс.

Лауазымдық міндеттері: цифрландыру департаментінің, компьютерлік техника, телекоммуникация және бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарына қызмет көрсету, дамыту және ақпараттық қамтамасыз ету жөніндегі орталықтардың, бөлімдер мен секторлардың жылдық жоспарлары мен міндеттерін жасауды ұйымдастыру; ақпаратты өңдеудің қазіргі заманғы әдістерін пайдалану арқылы техникалық және жүйелік құралдарға қызмет көрсетудің жаңа, неғұрлым заманауи әдістерін енгізуді ұйымдастыру; бөлімшелерді компьютерлендіруге жауапты болу және құзыретті қатысу; авариялық жағдайда персоналдың іс-қимылдарын үйлестіруді жүзеге асыру;; компьютерлік, аппараттық құралдарға, корпоративтік желілер мен коммуникациялық жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету, компьютерлік құралдар мен қолданбалы бағдарламалық құралдардың жүйелік бағдарламалық қамтамасыз етілуін сүйемелдеу; университеттің цифрландыру және ақпараттық қызметіне қатысты барлық мәселелер бойынша басқа ұйымдармен тәжірибе алмасу мәселелері бойынша байланыс орнату және қолдау және ректорға немесе проректорға осы қызмет туралы баяндау; антиплагиат және электрондық құжат айналымы жүйесін пайдалану үшін техникалық қолдау және енгізу.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 85000тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 130 кабинет, (бас ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 18.11.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Жастар орталығының  директоры  лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары кәсіби білім, еңбек өтіліне талап қойылмайды. 

Лауазымдық міндеттері: басшылық талаптарының жедел орындалуын қамтамасыз ету; университетте, факультеттерде, академиялық топтарда оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруға және жетілдіруге қатысу; студенттік ұжымдарда шығармашылық, өзара көмек жағдайын қалыптастыру; олимпиадаларды, жастар форумдарын, конференцияларды ұйымдастыруға және өткізуге қатысу; жоғары тұрған инстанциялармен, жастар ұйымдарымен университет жастарының мәселелерін практикалық және өзекті шешуге қатысты мәселелер бойынша өзара іс-қимыл жасау.; университеттің студент жастарының құқыққа қарсы әрекеттерінің алдын алу бойынша жұмыстар жүргізу; жастардың өзін-өзі басқаруын дамытуға, жастардың бос уақытын мазмұнды ұйымдастыруға жәрдемдесу; тиісті жұмыс бағыты бойынша университеттік, факультеттік қоғамдық құрылымдардың қызметін басқару және үйлестіру; жастармен жұмыс істеудің озық тәжірибесін зерделеу, қорыту және тарату; өз қызметінің стилін, формалары мен әдістерін жетілдіру; ғылыми конференциялар, олимпиадалар, байқаулар, үздік оқу топтарына, жатақханаларға конкурстар өткізу.; жастар орталығының жұмысын ұйымдастыру үшін университет бөлімшелерінің барлық басшыларынан олардың құзыреттілігі шеңберінде қажетті ақпарат беруді талап етуге; ректорат алдында жастарды материалдық және моральдық көтермелеу немесе тәртіптік ықпал ету шараларын қабылдау туралы өтініш жасауға; ректоратқа ұсыныстар енгізуге.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 75000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 108 кабинет, (бас ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 18.11.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Кәсіпкерлік және серіктестік орталығының басшысы лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары техникалық немесе экономикалық білімі және практикалық басшы лауазымының қызметтің өтілі 3 жылдан кем емес болуы

Лауазымдық міндеттері: Орталықтың қызметін жүзеге асыру бойынша жұмыстың орындалуына басшылық жасау; университеттің инновациялық қызметінің стратегиясын әзірлеуге және оның ұйымдық құрылымын жетілдіруге тікелей қатысу; басқа ұйымдармен шарт жасасу кезінде консультациялық көмек көрсету; кәсіпкерлік және серіктестік қызметі мәселелері бойынша мемлекеттік органдарда, коммерциялық құрылымдарда және қоғамдық ұйымдарда білім беру мекемесінің мүдделерін білдіру; өнім өндіру бойынша бірлескен кәсіпорындар құруға ықпал ету.; жұмыс берушілермен талап етілетін жұмысшы кәсіптері бойынша мамандарды даярлау мен қайта даярлауға тапсырысты қоса алғанда, жоғары білікті мамандарды мақсатты даярлау бойынша әріптестікті дамыту; қаржыландыру, кадрларды даярлау, қайта даярлау және ғылыми-техникалық ынтымақтастық нысандары мен көздерінің алуан түрлілігін кеңейту; тұрақты жақсарту мақсатында КжСО қызметінің нәтижелілігіне талдау жүргізу; бөлімше үшін кадрлар іріктеуге қатысу, қызметті бағалау, біліктілікті арттыру жөніндегі жұмысты жүргізу, олардың жеке үлесін ескере отырып,; бөлімшенің жұмыс жүргізу үшін қажетті жабдықтарға, материалдарға және басқа да ресурстарға қажеттілігін анықтай отырып, қызметкерлердің жоғары өнімді жұмысы үшін жағдай жасау, оларды ұтымды пайдалану және сақтау жөнінде шаралар қабылдау; мемлекеттік тәртіптің, еңбек туралы заңнаманың, еңбек қорғау ережелерінің, нормаларының, еңбек тәртібінің сақталуын қамтамасыз ету.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 75000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 212кабинет, (№ 16 оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 18.11.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті «Ресурстарды терең өңдеу» ғылыми-зерттеу институтының директоры  лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білім, ғылым кандидаты немесе докторы ғылыми дәрежесі, ғылыми-зерттеу жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес болуы.

Лауазымдық міндеттері: бекітілген жоспарлар мен келіп түскен тапсырыстарға сәйкес ҒЗИ-да зерттеу жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ету; университет кафедраларының ғылыми бағыттарына сәйкес ҒЗИ-ның жұмыстарын перспективалық және ағымдағы жоспарлауды жүзеге асыру; жаңа талдау әдістерін игеру бойынша ҒЗИ қызметкерлері біліктілігінің ғылыми-техникалық өсуін қамтамасыз ету; ҒЗИ-ның жұмыс жоспары негізінде жеке жұмыс жоспарларын жасауды ұйымдастыру және оларды тапсырыс берушілермен келісу; орталықтың қарамағына берілген барлық материалдық құндылықтардың сақталуын және жұмыс; ҒЗИ-ның қазіргі заманғы аспаптармен және жабдықтармен жабдықталуына, оларды уақтылы құрастыруға және жұмысқа енгізуге ықпал ету; ҒЗИ қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бойынша жұмыстарды жүргізу; ҒЗИ-ның үй-жайларында еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ететін іс-шараларды жүзеге асыруды ұйымдастыру, ҒЗИ-дағы қауіпсіздік техникасының жай-күйіне жауапты болу; ҒЖжИ жөніндегі проректорларда қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіптік санитарлық қауіпсіздік, жұмыс орындарында қауіпсіздік техникасын қамтамасыз ету бойынша зертханалық нұсқаулықтарды әзірлеу және бекіту; номенклатураға сәйкес міндетті құжаттардың жүргізілуін және сапасын бақылауды жүзеге асыру; озық технологияларды жасау саласындағы университеттік ҒО, ҒЗИ және ғылыми зертханалардың ғылыми жұмысына басшылық ету; озық технологияларды жасау бойынша көрсеткіштік бөлімше ретінде ҒО-ның біріне немесе зертханаға ғылыми басшылықты жүзеге асыру.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 85000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 205кабинет, (№16 оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 18.11.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Оқу үрдісін автоматты қолдау  бөлімінің жетекшісі  лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білімі, еңбек өтілі 3 жылдан кем емес болуы.

Лауазымдық міндеттері: техникалық тапсырмаға сәйкес университет бөлімшелері үшін міндеттерді бөлуді, жұмыс жоспарының орындалуын және бағдарламалық өнімдердің әзірленуін бақылауды ұйымдастыру; ақпараттандыру саласындағы бағдарламалық өнімдер мен техникалық шешімдерді енгізу бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар дайындау; сектор қызметкерлерінің ЖДБАЖ серверінің желілік әкімшісіне деректер базасына енгізу үшін қажет болған жағдайда деректермен бірге деректер базасының дайын құрылымдарын сипаттауды дайындауды және беруді бақылау.; білуі тиіс: информатика, математика негіздерін және жоғары деңгейдегі бағдарламалау тілдерін (Pascal, MySQL, FoxPro, Delphi, Vizual Fox, Cu, Perl, HTML және т.б.); заңнамалық актілерді, әдістемелік және нормативтік материалдарды, ақпараттық қызмет көрсету нарығын, компьютерлік техника құралдарын пайдалану және қызмет көрсету; компьютерлік техника, коммуникация және байланыс құралдарының техникалық сипаттамаларын, құрылымдық ерекшеліктерін, мақсаты мен пайдалану ережелерін; есептерді қою тәртібін, оларды алгоритмдеу.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 68000тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 316 кабинет, (бас ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 18.11.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті «Теориялық және қолданбалы математика» ғылыми орталығының жетекшісі  лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білім, ғылым кандидаты немесе докторы ғылыми дәрежесі, ғылыми-зерттеу жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес болуы.

Лауазымдық міндеттері: бекітілген жоспарлармен және келіп түсетін тапсырыстармен сәйкес ҒО-да зерттеу жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ету; кафедралардың ғылыми бағыттарына сәйкес ҒО жұмыстарын перспективалық және ағымдағы жоспарлауды жүзеге асыру; талдаудың жаңа әдістерін игеру бойынша ҒО қызметкерлері біліктілігінің ғылыми-техникалық өсуін қамтамасыз ету; ҒО жұмыс жоспары негізінде жеке жұмыс жоспарларын жасауды ұйымдастыру және оларды тапсырыстармен келісу; ҒЗБ-ға билік етуге берілген барлық материалдық құндылықтардың сақталуын және жұмыс; ғылыми-техникалық қызмет көрсетудің әртүрлі түрлерін ұйымдастыру, талдау мен зерттеудің жаңа әдістерін дайындауға және игеруге көмек көрсету арқылы орталықтың ҒО қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бойынша жұмыс жүргізу; ҒО-да еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ететін іс-шараларды жүзеге асыруды ұйымдастыру, ҒО-да қауіпсіздік техникасының жай-күйіне жауапты болу; ҒО қызметкерлерінің жоғары белсенділігі мен жауапкершілігін, ұжымда қалыпты моральдық-психологиялық климатты құруға ықпал ету.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 75000тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы:  323 кабинет, (№7 оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 18.11.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

Құжаттар тізімі:


31.10.2019

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті кафедралардағы профессор-оқытушылар құрамының бос орындарына конкурс жариялайды:

«Мұнай өңдеу және мұнайхимиясы» кафедрасы: - профессор - 2бірл.

«Азық-түлік  және мал шаруашылығының өнімдерінің технологиясы» кафедрасы:

- доцент - 2бірл., - аға оқытушы - 1 бірл.

«Экономика» кафедрасы:- оқытушы - 1 бірл.

«Техникалық мамандықтар үшін практикалық орыс тілі» кафедрасы:

- аға оқытушы - 1бірл., - оқытушы - 2бірл.

«Техникалық мамандықтар үшін жоғары математика және физика» кафедрасы:

- аға оқытушы - 1 бірл.

«Қылмыстық іс жүргізу  және криминалистика» кафедрасы:- аға оқытушы - 1 бірл.

«Халықаралық қатынастар және кеден ісі» кафедрасы:- аға оқытушы - 1 бірл.,

- оқытушы - 1 бірл.

«Философия және мәдениеттану» кафедрасы:- доцент - 1бірл.

«Жалпы педагогика және музыкалық білім» кафедрасы: - аға оқытушы – 4 бірл.,

- оқытушы - 3 бірл.

«Жалпы тарих және мұражай ісі» кафедрасы:- доцент - 1 бірл.,- оқытушы - 1 бірл.

«Мәдени  және әлеуметтік жұмыс» кафедрасы:- аға оқытушы - 1 бірл.

«Мемлекеттік тілді оқыту» кафедрасы:- доцент - 1 бірл.,- аға оқытушы - 2бірл.,

- оқытушы - 2 бірл.

«Гуманитарлық  мамандықтар үшін шетел тілі» кафедрасы:- аға оқытушы - 1 бірл.,

- оқытушы - 4 бірл.

«Мектепке дейінгі және бастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі» кафедрасы:

- доцент - 1 бірл.,- аға оқытушы - 3 бірл.,- оқытушы - 2 бірл.

«Ағылшын тіл білімі» кафедрасы: - оқытушы - 7 бірл.

«Дене тәрбиесі және бастапқы әскери дайындықтың теориясы мен әдістемесі» кафедрасы: - аға оқытушы - 1 бірл.

  «Жалпы психология» кафедрасы: - оқытушы - 1 бірл.

Өтініш беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен бастап 21 күнтізбелік күннен кешіктірілмеуі тиіс. (2019 жылы  31  қазанда шыққан № 211(29690) «Egemen Qazaqstan» газеті).   

Құжаттарды қабылдаудың соңғы күні мен уақыты: 2019 жылдың  20 қарашасы, сағат 18-00.

Мекен-жайымыз:Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты),  

Конкурстық комиссиясының хатшысы, сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu.kz

Құжаттар тізімі:

Біліктілікке қойылатын талаптар


18.09.2019

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті кафедралардағы профессор-оқытушылар құрамының бос орындарына конкурс жариялайды:

«Химия және химиялық технология негіздері» кафедрасы: - аға оқытушы - 1бірл.

«Биотехнология» кафедрасы:- аға оқытушы - 1бірл.

«Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы:- аға оқытушы - 1бірл.

«Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы» кафедрасы:        - доцент - 2бірл.

«Техникалық мамандықтар үшін дене тәрбиесі» кафедрасы:- аға оқытушы - 1бірл.,

- оқытушы - 1 бірл.

«Ақпараттық жүйелер және модельдеу» кафедрасы:- профессор - 1бірл., - оқытушы - 1бірл.

«Автоматтандыру, телекоммуникация және басқару» кафедрасы:- оқытушы - 1 бірл.

«Энергетика және баламалы энергетикалық жүйелер» кафедрасы:- доцент - 2бірл.,

- аға оқытушы - 2 бірл.

«Агротехнология» кафедрасы:- аға оқытушы - 2бірл.

«Ветеринариялық клиникалық диагностика» кафедрасы:- аға оқытушы - 1бірл.,

- оқытушы - 2 бірл.

«Биология» кафедрасы:- аға оқытушы - 2бірл.,- оқытушы - 1 бірл.

«Информатика» кафедрасы:- оқытушы - 1 бірл.

«Халықаралық туризм  және сервис» кафедрасы:- аға оқытушы - 1бірл.

«Экономика» кафедрасы:- оқытушы - 1 бірл.

«Техникалық мамандықтар үшін практикалық орыс тілі» кафедрасы:

- аға оқытушы - 3бірл.

«Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы:- оқытушы - 1 бірл.

«Көлік, тасымалдауды  және қозғалысты ұйымдастыру» кафедрасы:- оқытушы - 1 бірл.

«Сәулет» кафедрасы: - оқытушы - 1 бірл.

«Техникалық мамандықтар үшін жоғары математика және физика» кафедрасы:

- доцент - 1бірл.,- оқытушы - 1 бірл.

«Мұнай-газ ісі» кафедрасы:- аға оқытушы - 2бірл.

«Философия және мәдениеттану» кафедрасы:- аға оқытушы - 1 бірл., - оқытушы - 1 бірл.

«Мемлекет және құқық теориясы» кафедрасы: - аға оқытушы - 1 бірл.

«Қылмыстық іс жүргізу  және криминалистика» кафедрасы: - оқытушы - 1 бірл.

«Жалпы тарих және мұражай ісі» кафедрасы:- оқытушы - 3 бірл.

«Өнер» кафедрасы:- аға оқытушы - 1бірл.

«Қазақстан тарихы» кафедрасы: - оқытушы - 2 бірл.

«Гуманитарлық  мамандықтар үшін шетел тілі» кафедрасы:- оқытушы - 1 бірл.

«Мемлекеттік тілді оқыту» кафедрасы: - аға оқытушы - 1бірл.,- оқытушы - 1 бірл.

«Орыс тілі және әдебиеті» кафедрасы: - аға оқытушы - 1 бірл.

«Мектепке дейінгі және бастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі» кафедрасы:

- доцент - 1 бірл.

«Экономикалық, заң және аграрлық мамандықтар үшін дене тәрбиесі» кафедрасы:

- аға оқытушы - 1 бірл.,- оқытушы - 2 бірл.

«Спорт пәндері және жекпе-жектер» кафедрасы: - аға оқытушы - 1 бірл.,- оқытушы - 1 бірл.

«Гуманитарлық  және педагогикалық мамандықтар үшін дене тәрбиесі» кафедрасы:

- оқытушы - 2 бірл.

«Дене тәрбиесі және бастапқы әскери дайындықтың теориясы мен әдістемесі» кафедрасы:

- аға оқытушы - 2 бірл., - оқытушы - 2 бірл.

«Психология және дефектология» кафедрасы: - оқытушы - 1 бірл.

«Жалпы психология» кафедрасы: - аға оқытушы - 1 бірл.

 

Өтініш беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен бастап 21 күнтізбелік күннен кешіктірілмеуі тиіс. (2019 жылы  18  қыркүйекте шыққан № 180(29659) «Egemen Qazaqstan» газеті).   

Құжаттарды қабылдаудың соңғы күні мен уақыты: 2019 жылдың  08 қазан, сағат 18-00.

Мекен-жайымыз:Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты),  

Конкурстық комиссиясының хатшысы, сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

Құжаттар тізімі:

Біліктілікке қойылатын талаптар


06.09.2019

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті кафедралардағы профессор-оқытушылар құрамының бос орындарына конкурс жариялайды:

«Мұнай өңдеу және мұнайхимиясы» кафедрасы:- доцент – 1 бірл.,- аға оқытушы - 1бірл.

«Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы» кафедрасы:

- аға оқытушы - 1бірл.

«Автоматтандыру, телекоммуникация және басқару» кафедрасы:- оқытушы - 1 бірл.

«Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» кафедрасы:- оқытушы - 1 бірл.

«Энергетика және баламалы энергетикалық жүйелер» кафедрасы:- доцент - 2бірл.,

- аға оқытушы - 1бірл.,- оқытушы - 1 бірл.

«Ақпараттық жүйелер және модельдеу» кафедрасы:- аға оқытушы - 1бірл.

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» кафедрасы:- аға оқытушы - 3бірл.,

- оқытушы - 6 бірл.

«Техникалық мамандықтар үшін шет  тілі» кафедрасы:- оқытушы - 1 бірл.

«Информатика» кафедрасы:- доцент - 1бірл.,- оқытушы - 2 бірл.,

«Физика» кафедрасы:- аға оқытушы - 1бірл., - оқытушы - 1 бірл.

«Математика» кафедрасы:- оқытушы - 2 бірл.

«Халықаралық туризм  және сервис» кафедрасы:- аға оқытушы - 1бірл., - оқытушы - 1 бірл.

«Менеджмент және маркетинг» кафедрасы:- доцент -1бірл.,- аға оқытушы - 1бірл.,

-оқытушы -1 бірл.

«Қаржы» кафедрасы:

- аға оқытушы - 1бірл.

«Техникалық мамандықтар үшін практикалық орыс тілі» кафедрасы:- аға оқытушы - 1 бірл.

«Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы: - доцент - 1бірл.,

- аға оқытушы - 1 бірл.

«Өнеркәсіптік, азаматтық және жол құрылысы» кафедрасы:- оқытушы - 3 бірл.

«Көлік, тасымалдауды  және қозғалысты ұйымдастыру» кафедрасы:- аға оқытушы - 1 бірл.

«Құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкцияларының технологиясы» кафедрасы: - аға оқытушы - 1 бірл.

«Технологиялық машиналар мен жабдықтар» кафедрасы:- доцент - 1 бірл.

«Механика және машина жасау» кафедрасы: - доцент - 1 бірл.

«Қылмыстық құқық  және криминология» кафедрасы:- аға оқытушы - 1 бірл.

«Философия және мәдениеттану» кафедрасы:- аға оқытушы - 1 бірл.,- оқытушы - 2 бірл.

«Мемлекет және құқық теориясы» кафедрасы: - аға оқытушы - 1 бірл.

«Халықаралық қатынастар және кеден ісі» кафедрасы: - доцент - 2бірл.,- оқытушы - 1 бірл.

«Театр және эстрадалық шығармашылық» кафедрасы: - профессор - 1бірл.,- доцент - 1бірл.,

- аға оқытушы - 3бірл.,- оқытушы - 3 бірл.

«Бейнелеу өнері және  дизайн» кафедрасы:- аға оқытушы - 1бірл., - оқытушы - 4 бірл.

«Жалпы тарих және мұражай ісі» кафедрасы:- аға оқытушы - 2бірл.,- оқытушы - 2 бірл.

«Мәдени  және әлеуметтік жұмыс» кафедрасы:- оқытушы - 3 бірл.

«Жалпы педагогика және музыкалық  білім» кафедрасы:- аға оқытушы - 3бірл.,

- оқытушы - 3 бірл.

«Қазақстан тарихы» кафедрасы: - доцент - 1бірл.,- аға оқытушы - 1 бірл.

«Орыс тілі және әдебиеті» кафедрасы: - доцент - 2 бірл.,- аға оқытушы - 3 бірл.

«Ағылшын тіл білімі» кафедрасы: - оқытушы - 10 бірл.

«Мектепке дейінгі және бастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі» кафедрасы:

- оқытушы - 2 бірл.

«Мемлекеттік тілді оқыту» кафедрасы:- оқытушы - 3 бірл.

«Гуманитарлық  және педагогикалық мамандықтар үшін дене тәрбиесі» кафедрасы:

- оқытушы - 1 бірл.

«Психология және дефектология» кафедрасы: - оқытушы - 1 бірл.

Өтініш беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен бастап 21 күнтізбелік күннен кешіктірілмеуі тиіс. (2019 жылы  6  қыкүйекте шыққан №172 (29651) «Egemen Qazaqstan» газеті).

Құжаттарды қабылдаудың соңғы күні мен уақыты: 2019 жылдың  26 қыкүйегі, сағат 18-00.

Мекен-жайымыз:Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты),  

Конкурстық комиссиясының хатшысы, сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu  

Құжаттар тізімі:

Біліктілікке қойылатын талаптар


05.08.2019ж

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті кафедралардағы профессор-оқытушылар құрамының бос орындарына конкурс жариялайды:

«Энергетика және баламалы энергетикалық жүйелер» кафедрасы:

- доцент – 6 бірл.,

- аға оқытушы – 1 бірл.,

- оқытушы – 4 бірл.

«Физика» кафедрасы:

- доцент – 1 бірл.,

- аға оқытушы – 1 бірл.,

- оқытушы – 1 бірл.

«Химия» кафедрасы:

- доцент – 1 бірл.

«Техникалық мамандықтар үшін жоғары математика және физика» кафедрасы:

- доцент – 2 бірл.

«Механика және машина жасау» кафедрасы:

- аға оқытушы – 1 бірл.,

- оқытушы – 1 бірл.

«Ағылшын тіл білімі» кафедрасы:

- доцент – 3 бірл.,

- оқытушы – 10 бірл.

«Қазақ тілі және әдебиеті» кафедрасы:

- доцент – 2 бірл.,

- аға оқытушы – 1 бірл.

«Психология және дефектология» кафедрасы:

- доцент – 2 бірл.,

- аға оқытушы – 1 бірл.,

- оқытушы – 1 бірл.

Өтініш беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен бастап 21 күнтізбелік күннен  кешіктірілмеуі тиіс. (2019 жылы  5  тамызда шыққан №148 (29627) «Egemen Qazaqstan» газеті).   

Құжаттарды қабылдаудың соңғы күні мен уақыты: 2019 жылдың  25 тамызы, сағат 18-00.

Мекен-жайымыз:Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты),  

                          Конкурстық комиссиясының хатшысы, сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

 

Құжаттар тізімі:

Біліктілікке қойылатын талаптар

 

5.06.2019ж

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті кафедралардағы профессор-оқытушылар құрамының бос орындарына конкурс жариялайды:

«Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы» кафедрасы: - аға оқытушы - 2 бірл.

«Су ресурстары, жерді пайдалану және агротехника» кафедрасы:- аға оқытушы-1бірл.,

- оқытушы - 1 бірл.

«Экономика» кафедрасы: - аға оқытушы – 1 бірл.

«Сәулет» кафедрасы:- доцент - 1бірл., - оқытушы - 1 бірл.

«Өнеркәсіптік, азаматтық және жол құрылысы» кафедрасы:- доцент - 1бірл.

«Көлік, тасымалдауды  және қозғалысты ұйымдастыру» кафедрасы:- доцент - 1бірл.,

- аға оқытушы - 1бірл.

«Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы:- доцент - 1бірл.

«Мұнай-газ ісі» кафедрасы:- профессор - 1бірл., - аға оқытушы - 1 бірл.

«Механика және машина жасау» кафедрасы: - доцент - 1бірл., - аға оқытушы - 2 бірл.,

- оқытушы - 2 бірл.

«Қылмыстық құқық  және криминология» кафедрасы:- доцент - 2 бірл.,

- аға оқытушы - 2бірл.

«Азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу» кафедрасы:- аға оқытушы - 1 бірл.

«Халықаралық қатынастар және кеден ісі» кафедрасы:- доцент - 1 бірл.,

- оқытушы - 1 бірл.

«Өнер» кафедрасы:- аға оқытушы - 1 бірл.

«Бейнелеу өнері және  дизайн» кафедрасы:- профессор - 1 бірл., - оқытушы - 2 бірл.

«Театр және эстрадалық шығармашылық» кафедрасы:- профессор - 1 бірл.,

- доцент - 2 бірл., - аға оқытушы - 1 бірл., - оқытушы - 2 бірл.

«Жалпы педагогика және музыкалық  білім» кафедрасы:- доцент - 2 бірл.,  

- аға оқытушы - 1 бірл., - оқытушы - 1 бірл.

«Мәдени  және әлеуметтік жұмыс» кафедрасы:- оқытушы - 1 бірл.

«Мектепке дейінгі және бастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі» кафедрасы:

- доцент - 1 бірл., - аға оқытушы - 1 бірл., - оқытушы - 1 бірл.

«Ағылшын тіл білімі» кафедрасы: - доцент - 5 бірл., - аға оқытушы - 5 бірл.,

- оқытушы - 10 бірл.

Өтініш беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен бастап 21 күнтізбелік күннен кешіктірілмеуі тиіс. (2019 жылы  5  маусымда шыққан №97 (19129) «Экспресс К» газеті).   

Құжаттарды қабылдаудың соңғы күні мен уақыты: 2019 жылдың  25 маусымы, сағат 18-00.

Мекен-жайымыз:Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты),  

Конкурстық комиссиясының хатшысы, сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

24.05.2019ж

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті кафедралардағы профессор-оқытушылар құрамының бос орындарына конкурс жариялайды:

«Металлургия» кафедрасы- аға оқытушы - 2 бірл., - оқытушы - 1 бірл.

«Экология» кафедрасы - аға оқытушы - 4 бірл.

«Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы- аға оқытушы - 1 бірл.

«Биотехнология» кафедрасы - доцент - 2 бірл., - аға оқытушы - 5 бірл.

«Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы» кафедрасы

- аға оқытушы - 4 бірл., - оқытушы - 1 бірл.

«Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы» кафедрасы

- кафедра меңгерушісі - 1 бірл., - аға оқытушы - 2 бірл., - оқытушы - 1 бірл.

«Тамақ инженериясы» кафедрасы- аға оқытушы - 2 бірл.

«Азық-түлік өнімдерінің қаупсіздігі және технологиясы» кафедрасы- аға оқытушы - 3 бірл.

«Техникалық мамандықтар үшін дене тәрбиесі» кафедрасы- кафедра меңгерушісі - 1 бірл.,

- аға оқытушы - 6 бірл.

«Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» кафедрасы- кафедра меңгерушісі - 1 бірл., - аға оқытушы - 2 бірл.

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» кафедрасы- аға оқытушы - 4 бірл.

«Ақпараттық жүйелер және модельдеу» кафедрасы- доцент - 2 бірл.,- аға оқытушы - 1 бірл.

«Техникалық мамандықтар үшін шет тілі» кафедрасы- кафедра меңгерушісі - 1 бірл.,

- аға оқытушы - 10 бірл.

«Энергетика және баламалы энергетикалық жүйелер» кафедрасы- аға оқытушы - 1 бірл.

«Автоматтандыру, телекоммуникация және басқару» кафедрасы- доцент - 2 бірл.,

- оқытушы - 2 бірл.

«Ветеринариялық клиникалық диагностика» кафедрасы- аға оқытушы - 1 бірл.,

- оқытушы - 1 бірл.

«Агротехнология» кафедрасы- кафедра меңгерушісі - 1 бірл.,- аға оқытушы - 3 бірл.,

- оқытушы - 1 бірл.

«Жануарлар патологиясы» кафедрасы- оқытушы - 1 бірл.

«Су ресурстары, жерді пайдалану және агротехника» кафедрасы- оқытушы - 1 бірл.

«Кәсіптік  оқыту» кафедрасы- аға оқытушы - 1 бірл.

«Информатика» кафедрасы- оқытушы - 1 бірл.

«Биология» кафедрасы- доцент - 1 бірл.,- аға оқытушы - 1 бірл.,- оқытушы - 2 бірл.

«Химия» кафедрасы- доцент - 2 бірл.

«Физика» кафедрасы- доцент - 1 бірл.,- аға оқытушы - 1 бірл.

«Есеп және аудит» кафедрасы- аға оқытушы - 1 бірл.

«Қаржы» кафедрасы- аға оқытушы - 2 бірл.

«Халықаралық туризм  және сервис» кафедрасы- аға оқытушы - 4 бірл.,- оқытушы - 1 бірл.

«Менеджмент және маркетинг» кафедрасы- доцент - 2 бірл.,- аға оқытушы - 1 бірл.

«Экономикалық теория» кафедрасы- аға оқытушы - 1 бірл.

«Экономика» кафедрасы- доцент - 1бірл.,- аға оқытушы - 4 бірл.,- оқытушы - 1 бірл.

«Сәулет» кафедрасы- аға оқытушы - 1 бірл.

«Өнеркәсіптік, азаматтық және жол құрылысы» кафедрасы- аға оқытушы - 2 бірл.

«Көлік, тасымалдауды  және қозғалысты ұйымдастыру» кафедрасы- доцент - 1бірл.,

- аға оқытушы - 3 бірл.

«Техникалық мамандықтар үшін практикалық орыс тілі» кафедрасы- доцент - 1бірл.,

- аға оқытушы - 3 бірл.

«Мұнай-газ ісі» кафедрасы- доцент - 1бірл.,- аға оқытушы - 2бірл.

«Стандарттау және сертификаттау» кафедрасы- аға оқытушы - 1 бірл.

«Технологиялық машиналар мен жабдықтар» кафедрасы- аға оқытушы - 1 бірл.

«Механика және машина жасау» кафедрасы- доцент - 1бірл.

«Техникалық мамандықтар үшін жоғары математика және физика» кафедрасы

- кафедра меңгерушісі - 1 бірл.,- профессор - 1бірл.,- доцент - 1бірл.,- аға оқытушы - 1 бірл.

«Философия және мәдениеттану» кафедрасы- аға оқытушы - 4 бірл.

«Қылмыстық құқық  және криминология» кафедрасы- профессор - 1бірл.,

- аға оқытушы - 2бірл.

«Мемлекет және құқық теориясы» кафедрасы- аға оқытушы - 7 бірл.

«Қылмыстық іс жүргізу  және криминалистика» кафедрасы- кафедра меңгерушісі - 1 бірл.,

- аға оқытушы - 1 бірл.

«Азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу» кафедрасы- аға оқытушы - 2 бірл.

«Мәдени  және әлеуметтік жұмыс» кафедрасы- аға оқытушы - 1 бірл,- оқытушы - 1 бірл.

«Жалпы тарих және мұражай ісі» кафедрасы- аға оқытушы - 4 бірл.

«Өнер» кафедрасы- доцент - 1бірл.,- аға оқытушы - 1 бірл.

«Жалпы педагогика және музыкалық  білім» кафедрасы- профессор - 1бірл.,- доцент - 1бірл.,

- аға оқытушы - 1 бірл.

«Бейнелеу өнері және  дизайн» кафедрасы- аға оқытушы - 5 бірл.

«Театр және эстрадалық шығармашылық» кафедрасы- кафедра меңгерушісі - 1 бірл.,

- аға оқытушы - 1 бірл.

«Гуманитарлық  мамандықтар үшін шетел тілі» кафедрасы- аға оқытушы - 7 бірл.,

- оқытушы - 5 бірл.

«Мемлекеттік тілді оқыту» кафедрасы- аға оқытушы - 2 бірл.,- оқытушы - 1 бірл.

«Орыс тілі және әдебиеті» кафедрасы- аға оқытушы - 4 бірл.,- оқытушы - 1 бірл.

«Қазақ тілі және әдебиеті» кафедрасы- аға оқытушы - 1 бірл.,

«Ағылшын тіл білімі» кафедрасы- кафедра меңгерушісі - 1 бірл.,- оқытушы - 1 бірл.

«Мектепке дейінгі және бастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі» кафедрасы

- доцент - 1бірл., - аға оқытушы - 5 бірл., - оқытушы - 1 бірл.

«Спорт пәндері және жекпе-жектер» кафедрасы- кафедра меңгерушісі - 1 бірл.,

- аға оқытушы - 2 бірл.

«Гуманитарлық  және педагогикалық мамандықтар үшін дене тәрбиесі» кафедрасы

- кафедра меңгерушісі - 1 бірл.,- аға оқытушы - 3бірл.

«Психология және дефектология» кафедрасы- аға оқытушы - 3 бірл.

«Экономикалық, заң және аграрлық мамандықтар үшін дене тәрбиесі» кафедрасы

- аға оқытушы - 4 бірл.

«Жалпы психология» кафедрасы- кафедра меңгерушісі - 1 бірл.,- аға оқытушы - 6 бірл.

- оқытушы - 2 бірл.

«Бастапқы әскери дайындық» кафедрасы- кафедра меңгерушісі - 1 бірл.,

- аға оқытушы - 4 бірл.

Өтініш беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен бастап 21 күнтізбелік күннен кешіктірілмеуі тиіс.  (2019 жылы 24 мамырда шыққан №89  «Экспресс К» газеті). 

Құжаттарды қабылдаудың соңғы күні мен уақыты: 2019 жылдың 13 маусымы, сағат 18-00

Мекен-жайымыз:Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты),  

                          Конкурстық комиссиясының хатшысы, сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu.kz  

Құжаттар тізімі:

Біліктілікке қойылатын талаптар

8.05.2019ж

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Технологияларды  трансферттеу кеңсесі ғылыми әзірлемелерді коммерциаландыру секторының жетекшісі  лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білім, ғылыми дәрежесі немесе магистр дәрежесі, ғылыми-зерттеу жұмыс өтілі  5 жылдан кем емес.

Лауазымдық міндеттері: университет факультеттері / ЖМ мен кафедраларының республика және шет елдерде іргелі, қолданбалы, іздестіру-тәуекелдік, ғылыми-техникалық және инновациялық жобалар бойынша жарияланған конкурстары туралы уақтылы хабардар болуын қамтамасыз ету; түрлі министрліктер мен ведомстволар жариялаған конкурстар бойынша жобаларды (ПОҚ ҒЗЖ нәтижелерін) беруді ұйымдастыру және одан әрі жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу; университет бөлімшелерінің инновациялық қызметі бойынша міндетті құжаттарды жасау бойынша әдістемелік басшылықты қамтамасыз ету; ғылыми-өндірістік және инновациялық қызмет бойынша консалтингтік қызмет көрсету ұйымдастыру және жеке қатысу; басқа мекемелермен, ұйымдармен және кәсіпорындармен шарттар жасасу, ғылыми-техникалық құжаттаманы ресімдеу кезінде консультациялық көмек көрсету; сектор қызметкерлерінің ғылыми-техникалық өсуі мен біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету; сектордың инновациялық қызметінің стратегиясын әзірлеуге және оның ұйымдық құрылымын жетілдіруге тікелей қатысу; университеттің, факультеттердің / ЖМ, кафедралары мен оқу-ғылыми бөлімшелерінің ғылыми қызметінің мәселелерін талқылауға және шешуге қатысу; университеттің Ғылыми Кеңесінің қарауына ғылыми қызметті жетілдіруге байланысты мәселелерді шығару; жарияланған конкурстарға жобаларды беру мәселелері бойынша оқытушылармен жедел кеңестер жинау және өткізу; факультет кафедраларының отырыстарында жобаларды беру туралы есептерді тыңдау; мемлекеттік тәртіптің, еңбек туралы заңнаманың, еңбек қорғау ережелерінің, нормаларының, еңбек тәртібінің сақталуын қамтамасыз ету.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 68000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 203 кабинет, (№16 оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 21.05.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 216 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Студенттік бизнес-инкубаторының жетекшісі  лауазымына конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білім, ғылыми және ғылыми-өндірістік жұмыс өтілі 3 жылдан кем емес.

Лауазымдық міндеттері: ОҚМУ-да кәсіпкерлік және инновациялық қызметті дамыту үшін жағдай жасау. Бизнес және инновация саласында университет бөлімшелері орындайтын жұмыстарды үйлестіру; ғылымның бастапқы кезеңінде бизнеспен өзара іс-қимыл процесін ұйымдастыру, білім беру ортасында инновациялық кәсіпкерлікті танымал ету; офистік алаңдарды және кеңес беру қызметтерінің кешенін ұсыну жолымен бизнес үшін ғылыми-техникалық, инновациялық идеяларды коммерцияландыру үшін студенттерді қосымша мүмкіндіктермен қамтамасыз ету.; университеттің инновациялық қызметінің стратегиясын әзірлеуге және оның ұйымдық құрылымын жетілдіруге тікелей қатысу; басқа ұйымдармен шарттар жасасу кезінде консультациялық көмек көрсету; мемлекеттік органдармен, жұмыс берушілермен және бизнес өкілдерімен өзара тиімді келісімдер жасау және орындау; әлеуметтік серіктестердің қызметін үйлестіру жүйесін жетілдіру; инновациялық технологиялардың ғылыми-техникалық өнімдерін әзірлеу және енгізуде әріптестікті дамыту; өнім өндіру бойынша бірлескен кәсіпорындар құруға ықпал ету; қаржыландыру, кадрларды даярлау, қайта даярлау және ғылыми-техникалық ынтымақтастық нысандары мен көздерінің алуан түрлілігін кеңейту; университеттің Инновациялық-білім беру бағдарламаларын әзірлеуге және іске асыруға жұмыс берушілердің белсенді қатысуын ұйымдастыру; университеттің Инновациялық-білім беру бағдарламаларын тұрақты жақсарту мақсатында СБИ қызметінің нәтижелілігіне талдау жүргізу; орталықтың қарамағындағы қызметкерлерімен, оқытушылармен және университеттің басқа бөлімшелерінің қызметкерлерімен кәсіпкерлік және серіктестік қызметі бойынша жедел кеңестер жинау және өткізу; бөлімшенің жұмыс жүргізу үшін қажетті жабдықтарға, материалдарға және басқа да ресурстарға қажеттілігін анықтай отырып, қызметкерлердің жоғары өнімді жұмысы үшін жағдай жасау, оларды ұтымды пайдалану және сақтау жөнінде шаралар қабылдау; еңбек туралы заңнаманың, еңбек қорғау ережелерінің, нормаларының, еңбек тәртібінің сақталуын қамтамасыз ету.

 

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 68000 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 212 кабинет, (№16 оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны:  21.05.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 216 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


4.04.2019 ж.

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Құжаттамалық қамтамасыз ету және  азаматтардың жолданымдары бөлімінің басшысы лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: тиісті мамандық бойынша (біліктілігі)  еңбек өтіліне  талап етпей жоғары білім және (немесе) экономикалық немесе техникалық және кәсіптік (орта арнаулы, орта кәсіптік) орта білім немесе жалпы орта білім және іс жүргізу бойынша  еңбек өтілі  3 жылдан кем емес болуы.

Негізгі ауазымдық міндеттері: Құжаттамалық қамтамасыз ету және  азаматтардың жолданымдары бөлімінің жұмысын ұйымдастыру, кіріс және шығыс хат-хабарларды уақтылы өңдеуді қамтамасыз ету,  құжаттарды орындау мерзімін және оларды дұрыс орындалуын бақылауды ұйымдастыру, ағымдағы іс жүргізу құжаттарын тіркеу, есепке алу, сақтау және тиісті құрылымдық бөлімшелеріне беру жұмысын ұйымдастыру, университетте іс жүргізу бойынша нұсқаулықтар әзірлеу және оларды жүзеге асыруды ұйымдастыру, құжаттарға қол жетімділік режимін және оларда қамтылған ақпаратты пайдалануды қамтамасыз ету.

 Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 70000 теңге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 213 кабинет, (№3 ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 16.04.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 216 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Жоспарлау және экономикалық бөлімінің басшысы лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және мамандық бойынша еңбек өтілі  5 жылдан кем емес болуы.

Негізгі ауазымдық міндеттері: университеттің қаржы-шаруашылық қызметін дамыту жоспарларын жасау үшін деректер дайындау, экономикалық жоспарлау жұмыстарын басқарады, ағымдағы қаржы жылының келесі бес қаржы жылында университеттің даму жоспарын жасау, шарттық негізде білім беру қызметі бойынша есептеулер жасау, 3-нк нысанындағы тіркеуші кеңсесінің деректері негізінде студенттердің қозғалысын талдау,бөлім қызметкерлерімен бірлесіп штат кестесін жасап және оның талдауы мен бақылауын жүргізу.   

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 70000 теңге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 303 кабинет, (№3 ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 16.04.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 216 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Негізгі құралдар және материалдарды есепке алу бөлімінің басшысы лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: бухгалтерлік есеп және шаруашылық қызметті талдау бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім,  мамандық бойынша еңбек өтілі  5 жылдан кем емес болуы немесе тиісті мамандық (біліктілігі) бойынша техникалық және кәсіптік (орта арнаулы, орта кәсіптік) орта білім және мамандық бойынша еңбек өтілі  5 жылдан кем емес болуы.

Негізгі ауазымдық міндеттері: университеттің экономикалық қызметін жүзеге асыру бойынша жұмыстарды жүзеге асыруға жетекшілік ету, бухгалтерлік есептің тиісті салалары бойынша бастапқы құжаттаманы қабылдау мен бақылау және оларды қайта есептеуге дайындау, бухгалтерлік есептің прогрессивті нысандары мен әдістерін әзірлеу және енгізу, негізгі құралдардың қозғалысы туралы тоқсан сайынғы және жылдық статистикалық есептерін жасау, негізгі құралдардың салықтық есебі туралы деректер дайындау, тауарлық-материалдық қорлардың түгендеуін жүргізу.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 70000 теңге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 306 кабинет, (№3 ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 16.04.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 216 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Агроөнеркәсіп кешенінің меңгерушісі лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және мамандық бойынша еңбек өтілі  3 жылдан кем емес болуы немесе техникалық және кәсіптік (орта арнаулы, орта кәсіптік) орта білім және мамандық бойынша еңбек өтілі  5 жылдан кем емес болуы.

Негізгі ауазымдық міндеттері: ауыл шаруашылығы өндірісінің мәселелері және кешенінің өндірістік-шаруашылық қызметіне қатысты барлық нұсқауларды және ережелерді, ауыл шаруашылық өндірісінің технологиясы және озық ауыл шаруашылық тәжірибесін, агрономия саласындағы ғылыми зерттеулер жүргізу әдістерін білу, агрономия саласындағы аграрлық-техникалық іс-шараларды дамыту және ғылыми зерттеулерді жүргізу. 

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 70000 теңге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: Түлкібас ауданы, Жаскешу ауылы

Конкурсты өткізу күні мен орны: 16.04.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 216 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Мемлекеттік сатып алу және материалдық техникалық жабдықтау  бөлімінің басшысы лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және мамандық бойынша еңбек өтілі  3 жылдан кем емес болуы.

Негізгі ауазымдық міндеттері: Университетті талап етілетін сападағы барлық материалдық ресурстармен қамтамасыз етуді ұйымдастыру, мемлекеттік сатып алулар мен материалдық-техникалық жоспарларды әзірлеуге жетекшілік ету, материалдық ресурстарды мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсын өткізуге және құжаттарын әзірлеуге қатысу, жеткізушілермен келісім-шарт жасасуға дайындықты, жеткізілім шарттарының келісілуін қамтамасыз ету, қоймалық жұмысын ұйымдастыру, материалдық-техникалық қамтамасыз ету жоспардың орындалуы туралы белгіленген есептерді дайындауды қамтамасыз ету.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 70000 теңге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 205 кабинет, (№3 ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 16.04.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 216 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


22.02.2019

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті кафедралардағы профессор-оқытушылар құрамының бос орындарына конкурс жариялайды:

«Ветеринариялық клиникалық диагностика» кафедрасы: - кафедра меңгерушісі -1 бірл.,

- оқытушы - 1 бірл.

«Техникалық мамандықтар үшін дене тәрбиесі» кафедрасы:- кафедра меңгерушісі - 1 бірл.

«Қылмыстық іс жүргізу  және криминалистика» кафедрасы:- кафедра меңгерушісі - 1 бірл.

«Театр және эстрадалық шығармашылық» кафедрасы:- кафедра меңгерушісі - 1 бірл.

«Жалпы педагогика және музыкалық  білім» кафедрасы:- кафедра меңгерушісі - 1 бірл.,

- доцент - 2 бірл., - аға оқытушы - 1 бірл., - оқытушы - 1 бірл.

«Өнер» кафедрасы: - кафедра меңгерушісі - 1 бірл., - аға оқытушы - 1 бірл., - оқытушы - 1 бірл.

«Бастапқы әскери дайындық» кафедрасы: - кафедра меңгерушісі - 1 бірл.

«Физика» кафедрасы:- кафедра меңгерушісі - 1 бірл.

«Экология» кафедрасы:- профессор - 1бірл., - оқытушы - 1 бірл.

«Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы: - доцент - 1 бірл.

«Химия және химиялық технология негіздері» кафедрасы: - оқытушы - 1 бірл.

«Азық-түлік өнімдерінің қаупсіздігі және технологиясы» кафедрасы: - доцент - 2 бірл.

«Тамақ инженериясы» кафедрасы: - доцент - 1 бірл.

«Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы» кафедрасы:

- доцент - 1 бірл.

«Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» кафедрасы:

- аға оқытушы - 1 бірл., - оқытушы - 1 бірл.

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» кафедрасы: - доцент - 1 бірл.,  

- аға оқытушы - 1 бірл.

«Ақпараттық жүйелер және модельдеу» кафедрасы: - доцент - 2 бірл.

«Су ресурстары, жерді пайдалану және агротехника» кафедрасы: - аға оқытушы - 1 бірл.

«Биология» кафедрасы: - доцент - 2 бірл.

«Информатика» кафедрасы: - аға оқытушы - 1 бірл.

«Қаржы» кафедрасы: - доцент - 1 бірл.

«Өнеркәсіптік, азаматтық және жол құрылысы» кафедрасы: - доцент - 1 бірл.

«Сәулет» кафедрасы: - аға оқытушы - 1 бірл.

«Технологиялық машиналар мен жабдықтар» кафедрасы: - доцент - 1 бірл.

«Азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу» кафедрасы: - аға оқытушы - 1 бірл.

«Мемлекет және құқық теориясы» кафедрасы: - доцент - 1 бірл.

«Қылмыстық құқық  және криминология» кафедрасы: - аға оқытушы - 3 бірл.

«Қазақстан тарихы» кафедрасы: - доцент - 1 бірл.

«Психология және дефектология» кафедрасы: - доцент - 1 бірл.

«Дене тәрбиесі және спорт теориясы мен  әдістемесі» кафедрасы: - доцент - 1 бірл.

Өтініш беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен бастап 30 күнтізбелік күннен кешіктірілмеуі тиіс. (2019 жылы 16 ақпанда шыққан №29 (19061) «Экспресс К» газеті).    

Мекен-жайымыз:Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 216 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссиясының хатшысы, сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


Конкурста алғашқы рет қатысушы (университетте жұмыс жасамайтын және университетте қоса атқарушы ретінде жұмыс жасайтын) тұлғалар үшін өткізілетін құжаттар ТІЗІМІ

1.Өтініш (ректордың қолы қойылған);

2.Кадрларды  есепке алу бойынша жеке парағы;

3.Өмірбаян;

4.        Жоғары  білімі мен академиялық және ғылыми дәрежесі туралы дипломдардың, ғылыми атағы туралы құжаттардың нотариалды расталған көшірмелері;

5.        Қайта  даярлау және біліктілікті арттыру туралы сертификаттардың көшірмесі (болған жағдайда), (соңғы бес жыл бойынша) және салыстыру үшін түпнұсқалары;

6.        Ғылыми  жұмыстар мен өнертабыстардың тізімі (болған жағдайда);

7.        № 086 нысанындағы медициналық анықтама, 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актінің мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 6697 тіркелген);

8.        Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің есептері бойынша тұлғаның қылмыстық құқық бұзушылық жасауы туралы мәліметтердің болуы не болмауы туралы анықтама;

9.        Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актінің мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 11304 тіркелген) (бұдан әрі – № 272 бұйрық) бекітілген "Наркологиялық ұйымнан анықтама беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша конкурсқа қатысушының тіркеуде тұрмайтыны туралы наркологиялық ұйымның анықтамасы;

10.    № 272 бұйрықпен бекітілген "Психоневрологиялық ұйымнан анықтама беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша конкурсқа қатысушының тіркеуде тұрмайтыны туралы психоневрологиялық ұйымның анықтамасы;

11.    Кафедраны дамыту бағдарламасы(кафедраның меңгерушісі бос лауазымына үміткерлер үшін).

12.     «Мұғалім студенттердің көзімен»  сауалнамасының  нәтижелері (болған жағдайда);

13.    КАБ (сабақ өткізу сапасын кафедрааралық бақылауы) анықтамасы;

 

            Конкурсқа қатысушы біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпарат (ғылыми жарияланымдардың тізімі, алдыңғы жұмыс орнындағы басшылық берген ұсынымдар және т.с.с.) бере алады.


Университетте ПОҚ штаттық лауазымдарында жұмыс жасайтын тұлғалар үшін өткізілетін құжаттар ТІЗІМІ

1.        Өтініш (ректордың қолы қойылған);

2.        Кадрларды  есепке алу бойынша жеке парағы;

3.        Өмірбаян;

4.        Жоғары  білімі мен академиялық және ғылыми дәрежесі туралы дипломдардың, ғылыми атағы туралы құжаттардың көшірмелері және салыстыру үшін түпнұсқалары;

5.        Кафедраның ұсынысы;

6.        Ғылыми  жұмыстар мен өнертабыстардың тізімі (болған жағдайда);

7.        Қайта  даярлау және біліктілікті арттыру туралы сертификаттардың көшірмесі (болған жағдайда), (соңғы бес жыл бойынша) және салыстыру үшін түпнұсқалары;

8.        Кафедраны дамыту бағдарламасы(кафедраның меңгерушісі бос лауазымына үміткерлер үшін).

9.         «Мұғалім студенттердің көзімен»  сауалнамасының  нәтижелері (болған жағдайда);

КАБ (сабақ өткізу сапасын кафедрааралық бақылауы) анықтамасы;


13.02.2019

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Әкімшілік басқармасы басшысының лауазымына  конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білім және салада кемінде 5 жыл тәжірибе жинақталған.

Лауазымдық міндеттері: Әкімшілік басқармасының құрамына кіретін құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлеріне қызметкерлеріне жетекшілік ету, университеттің қызметкерлеріне қажетті кәсіптер, мамандықтар мен біліктіліктерді жинақтау, персоналдың сандық және сапалық құрамы бойынша деректер банкін қалыптастыру және жүргізу бойынша жұмыстарды басқару. Қазіргі штаттық қажеттіліктер мен қанағаттану көздерін анықтау, университеттің кадрлық саясат пен стратегияны әзірлеуге қатысу, кадрларды іріктеу және олардың біліктілігін, жеке және іскерлік дағдыларын бағалау негізінде жұмысқа орналастыру.

 Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 65,302 теңге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 212 кабинет, (№3 ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 27.02.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 216 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


13.02.2019

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Академиялық мәселелер жөніндегі департаменттің  директоры  бос орнына конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары  білім, ғылым кандидаты  немесе ғылым докторы  ғылыми дәрежесі, ғылыми-педагогикалық  еңбек өтілі  5 жылдан кем емес болуы

Лауазымдық міндеттері: Департаменттің жұмыстарын жетілдіру мақсатында  СМЖ бойынша  үздіксіз  іс шаралар өткізіп тұру, басшылықтың талабының шұғыл орындалуын   қамтамасыз ету,  кредиттік технология бойынша оқу үрдісін ұйымдастыруды және жоспарлауды тексеріп отыру, ПОҚ біліктілігін  жоғарылату курсының жұмыстарымен айналысу

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 65832,84  теңге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: (бас оқу ғимараты, 216 кабинет)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 27.02.2018 ж. бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 216 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


13.02.2019

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті қаржы департаментінің  бас есепшінің орынбасары  лауазымына конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары экономикалық білім және салада кемінде 5 жыл тәжірибе жинақталған.

Лауазымдық міндеттері: университеттің экономикалық қызметін жүзеге асыруды басқару, кәсіпорынның экономикалық және қаржылық қызметін есепке алуды ұйымдастыру, материалдық, еңбек және қаржылық ресурстарды экономикалық пайдалануды бақылау, университеттің мүлкінің сақталуын қамтамасыз ету.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 60346,77 теңге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 303 а кабинет, (№3 оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны:  27.02.2018ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 216 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


13.02.2019

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті әлеуметтік зерттеулер бөлімінің басшысы лауазымына конкурс жариялайды.

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білім, жоғары оқу орнындағы педагогикалық және ғылыми қызмет тәжірибесі кемінде 5 жыл.

Лауазымдық міндеттері: Бөлім қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыру, оқу процесінің сапасын жақсарту және ұйымдастыру шарттарын зерделеу, университеттегі тәрбие жұмысының тиімділігін арттыру, бірінші курс студенттерінің әлеуметтік-психологиялық бейімделуіне мониторинг жүргізу, ПОҚ және ғылыми қызметкерлердің, магистранттардың, докторанттардың және студенттердің ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру мәселелерін зерделеу, ЖОО қызметкерлері мен студенттердің әлеуметтік-экономикалық мәселелеріне зерттеулер жүргізу, облыс орталығы мен аудандарының өзекті мәселелері бойынша қоғамдық пікірді зерделеу (мониторинг жүргізу) , әлеуметтік зерттеулер жүргізу және сыртқы тапсырыс берушілердің басқа да консультациялық қызметтер көрсетуі, атаулы ғылыми-практикалық ұсынымдар әзірлеу, шарттық және шаруашылық келісімдік ҒЗТКЖ жүргізу.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 52,737 теңге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 251 кабинет, (бас ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны:    27.02.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7 күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 216 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


13.02.2019

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті pтіркеу кеңсесінің академиялық жазба және тіркеу бөлімінің жетекшісі лауазымына конкурс жариялайды.

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білім және жоғары оқу орнының қызметі саласында кемінде 5 жыл тәжірибе жинақталған.

Лауазымдық міндеттері: тіркеу офисінің жұмыс жоспары бойынша іс-шараларды жүзеге асыруға қатысу, оқу жылына университеттің академиялық күнтізбесінің құрылуын бақылауды жүзеге асыру, студенттер үшін білім беру бағдарламаларының эдвайзерлерімен бірлесе отырып таңдау бойынша пәндерге жазуды ұйымдастыру және жүргізу, студенттердің оқу жетістіктері туралы жеке мәліметтерді және академиялық жазбаларды енгізу және сақтау бойынша жұмыстардың уақытылы орындалуы (ИСВУЗ, Platon, ЕСУВО), модульдік-рейтингтік жүйе бойынша үлгерімнің ағымдағы, аралық және қорытынды бақылауды қамтамасыз ету.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 52,737 теңге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 301 кабинет, (бас ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны:  27.02.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 216 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


13.02.2019

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті М.Әуезов атындағы ОҚМУ колледжі директорының  оқу ісі жөніндегі орынбасары  лауазымына конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білімді, басшы педагог лауазымындағы немесе оқу орнының бейініне сәйкес ұйымдарда еңбек өтілі 5 жылдан кем болмауы  тиіс. 

Лауазымдық міндеттері:  білім беру ұйымдарында оқу процесін ұйымдастыруды және бақылауды, оқу жұмысын ұйымдастыру жөнінде жоспарларды әзірлеуді жүзеге асырады, оқу жоспарлары мен оқыту, сондай-ақ оқу процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін қажетті оқу-әдістемелік құжаттамаларды әзірлеуді ұйымдастырады, еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік және өртке қарсы ережелер мен нормаларының талаптарын орындауды қамтамасыз етеді, оқу жұмысы жөніндегі есептілік құжаттарды уақытылы жасауды, олардың дұрыстығын және тапсырылуын қамтамасыз етеді. 

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 87600,15  теңге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 214  кабинет, (№13 оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні мен орны:  27.02.2019ж.  бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 216 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu


Университет құрылымдық бөлім басшыларының бослауазымдарына орналасу конкурсына қатысу үшін өткізетін құжаттартізімі:

 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті Тәрбие жұмысы және жастар саясаты департаментінің директоры бос орнына конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: Жоғары педагогикалық білім және білім беру саласында кем дегенде 5 жыл еңбек өтілі.

Лауазымдық міндеттері: университеттің студенттері, қызметкерлері мен оқытушылары арасындағы тәрбие жұмысын ұйымдастыру және бақылау, университеттің студенттері мен оқытушыларының медициналық тексеруден өтуін жоспарлауды қамтамасыз ету, бос уақытты ұйымдастыру, мәдени-сауық, ойын-сауық, шығармашылық, білім беру және білім беру іс-шараларын ұйымдастыру бойынша шараларды әзірлеу және жүзеге асыру.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 65832,84 теңге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 268 кабинет (Бас ғимараты)

Конкурсты өткізу күні және орны: 13.11.2018ж. Бас ғимарат  (2 қабат) Конференцзал.

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен бастап 7  күнтізбелік  күннен кешіктірілмеуі тиіс.

Мекен – жайымыз: Шымкент қаласы, Тауке хан даңғылы 5, 216 бөлме (№ 3 оқу ғимараты) Конкурстық комиссиясының хатшысы,сым. 8-(7252)-21-01-45,www.ukgu

Университет құрылымдық бөлім басшыларының бос лауазымдарына орналасу конкурсына қатысу үшін өткізетін құжаттар тізімі:

1) кадрларды есепке алу парағы;

2) өмірбаян;

3) жоғары білім, академиялық және ғылыми дәреже туралы  дипломдар, ғылыми атағы туралы құжат және салыстыру үшін  олардың   түпнұсқалары;

4) жұмыс істеуге рұқсаты бар Қазақстан Республикасы Денсаулық  сақтау министрлігінің жеке медициналық кітапшасы;

5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік  даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен бекітілген «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік қызмет стандарты 1-қосымшасына сәйкес конкурсқа қатысушының нысан бойынша есепте тіркелмегені туралы наркологиялық ұйымның анықтамасы (Нормативтік құқықтық  актілерді тіркеу Мемлекеттік тіркелімінде № 11304 болып тіркелген);

6) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік     даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен бекітілген «Психоневрологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік қызмет стандарты 1-қосымшасына сәйкес конкурсқа қатысушының нысан бойынша есепте тіркелмегені туралы психоневрологиялық ұйымның анықтамасы (Нормативтік құқықтық  актілерді тіркеу Мемлекеттік тіркелімінде № 11304 болып тіркелген);

7) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті адамның қылмыстық әрекеттер жасау туралы берген жазбалары туралы ақпараттың болуы немесе болмауы туралы анықтама;

8) Жоғары мектеп немесе факультеттің даму жоспары (Жоғары мектеп немесе факультет деканының лауазымына қатысушы тұлғалар үшін).М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Әкімшілік-шаруашылық қызметі жөніндегі департаментінің директоры лауазымына конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары техникалық, экономикалық немесе заңгерлік білім беру және осы саладағы жұмыс тәжірибесі немесе экономикалық қызметтегі басқа лауазымдар кемінде 5 жыл.

Лауазымдық міндеттері:  ӘШҚ құрылымында бағынысты бөлімшелердің жұмысын ұйымдастыру және басқару, университеттің ғимараттары мен құрылыстарын салу және жөндеу үшін жобалық-сметалық құжаттаманы тәуелсіз сараптауды ұйымдастыру оқу корпустарының, жатақханалардың, спорттық кешендердің сақталуын, ведомстволық бағытта студенттерді, оқытушылар, қызметкерлерді, магистранттарды, магистранттарды, докторанттарды босатуды, өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша мемлекеттік органдармен және мемлекеттік органдармен байланыс орнатуды жүзеге асырады.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 65832,84 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 211 (№3 оқу ғимараты)

Конкурсты өткізу күні және орны: 09.11.2018ж. Бас ғимарат  (2 қабат) Конференцзал.

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен бастап 7  күнтізбелік  күннен кешіктірілмеуі тиіс.

Мекен – жайымыз: Шымкент қаласы, Тауке хан даңғылы 5, 216 бөлме (№ 3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссиясының хатшысы,сым. 8-(7252)-21-01-45,www.ukgu

Университет құрылымдық бөлім басшыларының бос лауазымдарына орналасу конкурсына қатысу үшін өткізетін құжаттар тізімі:

1) кадрларды есепке алу парағы;

2) өмірбаян;

3) жоғары білім, академиялық және ғылыми дәреже туралы  дипломдар, ғылыми атағы туралы құжат және салыстыру үшін  олардың   түпнұсқалары;

4) жұмыс істеуге рұқсаты бар Қазақстан Республикасы Денсаулық  сақтау министрлігінің жеке медициналық кітапшасы;

5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік  даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен бекітілген «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік қызмет стандарты 1-қосымшасына сәйкес конкурсқа қатысушының нысан бойынша есепте тіркелмегені туралы наркологиялық ұйымның анықтамасы (Нормативтік құқықтық  актілерді тіркеу Мемлекеттік тіркелімінде № 11304 болып тіркелген);

6) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік     даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен бекітілген «Психоневрологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік қызмет стандарты 1-қосымшасына сәйкес конкурсқа қатысушының нысан бойынша есепте тіркелмегені туралы психоневрологиялық ұйымның анықтамасы (Нормативтік құқықтық  актілерді тіркеу Мемлекеттік тіркелімінде № 11304 болып тіркелген);

7) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті адамның қылмыстық әрекеттер жасау туралы берген жазбалары туралы ақпараттың болуы немесе болмауы туралы анықтама;

8) Жоғары мектеп немесе факультеттің даму жоспары (Жоғары мектеп немесе факультет деканының лауазымына қатысушы тұлғалар үшін).М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институтының директоры лауазымының бос орнына конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жоғары кәсіби  білімі,  ғылым кандидаты немесе докторы ғылыми атағы, ғылыми еңбектері және 5 жылдан кем емес жоғары білім беру саласында ғылыми және ғылыми-педагогикалық жұмысы бойынша өтілі.

Лауазымдық міндеттері:  Қазақстан  Республикасы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласында қолданыстағы норматимвтік құжаттарға сәйкес магситранттармен докторанттарды даярлаудағы оқу процесін ұйымдастыру.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 65832,84 теңге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 210 кабинет (№3 оқу ғимараты)

Конкурсты өткізу күні және орны: 17.10.2018ж. Бас ғимарат  (2 қабат) Конференцзал.

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен бастап 7  күнтізбелік  күннен кешіктірілмеуі тиіс.

Мекен – жайымыз: Шымкент қаласы, Тауке хан даңғылы 5, 216 бөлме (№ 3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссиясының хатшысы,сым. 8-(7252)-21-01-45,www.ukgu

Университет құрылымдық бөлім басшыларының бос лауазымдарына орналасу конкурсына қатысу үшін өткізетін құжаттар тізімі:

1) кадрларды есепке алу парағы;

2) өмірбаян;

3) жоғары білім, академиялық және ғылыми дәреже туралы  дипломдар, ғылыми атағы туралы құжат және салыстыру үшін  олардың   түпнұсқалары;

4) жұмыс істеуге рұқсаты бар Қазақстан Республикасы Денсаулық  сақтау министрлігінің жеке медициналық кітапшасы;

5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік  даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен бекітілген «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік қызмет стандарты 1-қосымшасына сәйкес конкурсқа қатысушының нысан бойынша есепте тіркелмегені туралы наркологиялық ұйымның анықтамасы (Нормативтік құқықтық  актілерді тіркеу Мемлекеттік тіркелімінде № 11304 болып тіркелген);

6) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік     даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен бекітілген «Психоневрологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік қызмет стандарты 1-қосымшасына сәйкес конкурсқа қатысушының нысан бойынша есепте тіркелмегені туралы психоневрологиялық ұйымның анықтамасы (Нормативтік құқықтық  актілерді тіркеу Мемлекеттік тіркелімінде № 11304 болып тіркелген);

7) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті адамның қылмыстық әрекеттер жасау туралы берген жазбалары туралы ақпараттың болуы немесе болмауы туралы анықтама;

8) Жоғары мектеп немесе факультеттің даму жоспары (Жоғары мектеп немесе факультет деканының лауазымына қатысушы тұлғалар үшін).М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Академиялық мәселелер жөніндегі департаменттің  директоры  бос орнына конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары  білім, ғылым кандидаты  немесе ғылым докторы  ғылыми дәрежесі, ғылыми-педагогикалық  еңбек өтілі  5 жылдан кем емес болуы

Лауазымдық міндеттері: Департаменттің жұмыстарын жетілдіру мақсатында  СМЖ бойынша  үздіксіз  іс шаралар өткізіп тұру, басшылықтың талабының шұғыл орындалуын   қамтамасыз ету,  кредиттік технология бойынша оқу үрдісін ұйымдастыруды және жоспарлауды тексеріп отыру, ПОҚ біліктілігін  жоғарылату курсының жұмыстарымен айналысу

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 65832,84  теңге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: (бас оқу ғимараты, 216 кабинет)

Конкурсты өткізу күні мен орны: 10.10.2018 ж. бас ғимарат (2 қабат), Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  күнтізбелік  күнінен кешіктірілмеуі тиіс

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 216 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

Университет құрылымдық бөлім басшыларының бос лауазымдарына орналасу конкурсына қатысу үшін өткізетін құжаттар тізімі:

1) кадрларды есепке алу парағы;

2) өмірбаян;

3) жоғары білім, академиялық және ғылыми дәреже туралы  дипломдар, ғылыми атағы туралы құжат және салыстыру үшін  олардың   түпнұсқалары;

4) жұмыс істеуге рұқсаты бар Қазақстан Республикасы Денсаулық  сақтау министрлігінің жеке медициналық кітапшасы;

5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік  даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен бекітілген «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік қызмет стандарты 1-қосымшасына сәйкес конкурсқа қатысушының нысан бойынша есепте тіркелмегені туралы наркологиялық ұйымның анықтамасы (Нормативтік құқықтық  актілерді тіркеу Мемлекеттік тіркелімінде № 11304 болып тіркелген);

6) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік     даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен бекітілген «Психоневрологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік қызмет стандарты 1-қосымшасына сәйкес конкурсқа қатысушының нысан бойынша есепте тіркелмегені туралы психоневрологиялық ұйымның анықтамасы (Нормативтік құқықтық  актілерді тіркеу Мемлекеттік тіркелімінде № 11304 болып тіркелген);

7) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті адамның қылмыстық әрекеттер жасау туралы берген жазбалары туралы ақпараттың болуы немесе болмауы туралы анықтама;

8) Жоғары мектеп немесе факультеттің даму жоспары (Жоғары мектеп немесе факультет деканының лауазымына қатысушы тұлғалар үшін).М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Қауіпсіздік және тәртіп сақтау қызметі бастығының орынбасары бос орнына конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: Жоғары білімі, арнайы операциялық оқыту, ұлттық қауіпсіздік комитетінің органдарында немесе полицияда және осы салада кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі болуы.

Лауазымдық міндеттері: шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыру, университеттің мүдделерін сыртқы және ішкі факторлардан қорғауға бағытталған, оның қызмет салаларына теріс әсер етеді, материалдық және басқа құндылықтарды қорғауды ұйымдастыру және қамтамасыз ету,  жатақханалар мен ғимараттар, қауіпсіздікке ауысады, аға инспекторларға әдістемелік және практикалық көмек көрсету, ауысым жетекшілері мен қызметкерлері, сондай-ақ қызметкерлердің ұйымы мен міндеттеріне бақылау жасау.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 46720,08 теңге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 118 кабинет (Бас ғимараты)

Конкурсты өткізу күні және орны: 17.09.2018ж. Бас ғимарат  (2 эқабат) Конференцзал.

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен бастап 7  күнтізбелік  күннен кешіктірілмеуі тиіс.

Мекен – жайымыз: Шымкент қаласы, Тауке хан даңғылы 5, 216 бөлме (№ 3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссиясының хатшысы,сым. 8-(7252)-21-01-45,www.ukgu

Университет құрылымдық бөлім басшыларының бос лауазымдарына орналасу конкурсына қатысу үшін өткізетін құжаттар тізімі:

1) кадрларды есепке алу парағы;

2) өмірбаян;

3) жоғары білім, академиялық және ғылыми дәреже туралы  дипломдар, ғылыми атағы туралы құжат және салыстыру үшін  олардың   түпнұсқалары;

4) жұмыс істеуге рұқсаты бар Қазақстан Республикасы Денсаулық  сақтау министрлігінің жеке медициналық кітапшасы;

5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік  даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен бекітілген «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік қызмет стандарты 1-қосымшасына сәйкес конкурсқа қатысушының нысан бойынша есепте тіркелмегені туралы наркологиялық ұйымның анықтамасы (Нормативтік құқықтық  актілерді тіркеу Мемлекеттік тіркелімінде № 11304 болып тіркелген);

6) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік     даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен бекітілген «Психоневрологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік қызмет стандарты 1-қосымшасына сәйкес конкурсқа қатысушының нысан бойынша есепте тіркелмегені туралы психоневрологиялық ұйымның анықтамасы (Нормативтік құқықтық  актілерді тіркеу Мемлекеттік тіркелімінде № 11304 болып тіркелген);

7) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті адамның қылмыстық әрекеттер жасау туралы берген жазбалары туралы ақпараттың болуы немесе болмауы туралы анықтама;

8) Жоғары мектеп немесе факультеттің даму жоспары (Жоғары мектеп немесе факультет деканының лауазымына қатысушы тұлғалар үшін).М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті кафедралардағы профессор-оқытушылар құрамының бос орындарына конкурс жариялайды:

«Металлургия» кафедрасы: - кафедра меңгерушісі - 1 бірл.

«Мұнай өңдеу және мұнайхимиясы» кафедрасы: - кафедра меңгерушісі -1бірл.,- доцент -1бірл.

«Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы: (ағылшын тілін меңгерген, т.ғ.к. немесе PhD докторы) - аға оқытушы - 1бірл.

«Химия және химиялық технология негіздері» кафедрасы:(ағылшын тілін меңгерген) - аға оқытушы - 1бірл., -оқытушы - 1бірл.

«Биотехнология» кафедрасы:(ағылшын тілін меңгерген) -оқытушы - 1бірл.

«Техникалық мамандықтар үшін дене тәрбиесі» кафедрасы- кафедра меңгерушісі -1бірл.

«Азық-түлік өнімдерінің қаупсіздігі және технологиясы» кафедрасы: (ағылшын тілін меңгерген) - доцент -1бірл.,- аға оқытушы - 1бірл.

«Энергетика және баламалы энергетикалық жүйелер» кафедрасы: - кафедра меңгерушісі -1бірл., (ағылшын тілін меңгерген 3-т.ғ.к. немесе PhD докторы, 1-т.ғ.д.) - доцент -4бірл., - аға оқытушы - 1бірл., (ағылшын тілін меңгерген) -оқытушы - 1бірл.

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» кафедрасы:(ағылшын тілін меңгерген ғылым кандидаты немесе PhD докторы) - аға оқытушы - 2бірл., (ағылшын тілін меңгерген)-оқытушы – 6 бірл.

«Автоматтандыру, телекоммуникация және басқару» кафедрасы: -оқытушы - 2бірл.

«Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» кафедрасы: -оқытушы - 1бірл.

«Ветеринариялық клиникалық диагностика» кафедрасы: (ғылым кандидаты немесе PhD докторы) - аға оқытушы - 2бірл., (ағылшын тілін меңгерген)-оқытушы - 1 бірл.

«Су ресурстары, жерді пайдалану және агротехника» кафедрасы:- кафедра меңгерушісі -1бірл., (ағылшын тілін меңгерген)-оқытушы - 1 бірл.

«Агротехнология» кафедрасы: (ғылым кандидаты) - аға оқытушы - 1бірл., (ағылшын тілін меңгерген)-оқытушы - 2 бірл.

«Халықаралық туризм  және сервис» кафедрасы:- кафедра меңгерушісі -1бірл.

«Менеджмент және маркетинг» кафедрасы:- кафедра меңгерушісі -1бірл., -аға оқытушы - 1бірл.

«Есеп және аудит» кафедрасы: (э.ғ.к. немесе PhD докторы) - аға оқытушы - 1бірл.

«Экономика» кафедрасы: - доцент -1бірл., - аға оқытушы - 2бірл. (ағылшын тілін меңгерген 1- PhD докторы), -оқытушы - 1 бірл.

«Физика» кафедрасы: - доцент -2бірл., (ағылшын тілін меңгерген) - аға оқытушы - 1бірл., (ағылшын тілін меңгерген) - оқытушы - 2 бірл.

«Кәсіптік  оқыту» кафедрасы: - аға оқытушы - 1бірл.

«Химия» кафедрасы: - аға оқытушы - 1бірл., - оқытушы - 1 бірл.

«Биология» кафедрасы: (ағылшын тілін меңгерген ғылым кандидаты немесе  PhD докторы) - аға оқытушы - 1бірл.

«Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы: - доцент -1бірл., (ағылшын тілін меңгерген) - аға оқытушы - 2бірл. (1-PhD докторы)

«Сәулет» кафедрасы: (Сәулет докторы) - профессор -1бірл., (Сәулет кандидаты)- доцент -1бірл., (ғылым кандидаты немесе  PhD докторы) - аға оқытушы - 3бірл., - оқытушы - 1 бірл.

«Өнеркәсіптік, азаматтық және жол құрылысы» кафедрасы: - аға оқытушы - 6 бірл. (4- т.ғ.к. немесе  PhD докторы)

«Көлік, тасымалдауды  және қозғалысты ұйымдастыру» кафедрасы: - оқытушы - 2 бірл.

«Құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкцияларының технологиясы» кафедрасы: (ағылшын тілін меңгерген)- оқытушы - 2 бірл.

«Механика және машина жасау» кафедрасы: - аға оқытушы - 1бірл., - оқытушы - 3 бірл.

«Техникалық мамандықтар үшін жоғары математика және физика» кафедрасы: (ағылшын тілін меңгерген)- оқытушы - 3 бірл.

«Мұнай-газ ісі» кафедрасы: - оқытушы - 1бірл.

«Технологиялық машиналар мен жабдықтар» кафедрасы: - аға оқытушы - 2бірл. (1- т.ғ.к., 1-ағылшын тілін меңгерген)

«Стандарттау және сертификаттау» кафедрасы:(ағылшын тілін меңгерген)- аға оқытушы - 1 бірл.

«Азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу» кафедрасы: -доцент- 1бірл., -оқытушы - 1 бірл.

«Халықаралық қатынастар және кеден ісі» кафедрасы: -доцент- 1бірл., - аға оқытушы - 2 бірл. (1-ағылшын тілін меңгерген)

«Философия және мәдениеттану» кафедрасы: - аға оқытушы - 3 бірл., -оқытушы - 1 бірл.

«Мәдени  және әлеуметтік жұмыс» кафедрасы: -оқытушы - 6 бірл.

«Өнер» кафедрасы: -оқытушы - 2бірл.

«Жалпы педагогика және музыкалық  білім» кафедрасы:(«Музыкалық білім» маманд. бойынша,  ағылшын тілін меңгерген) -аға оқытушы - 6 бірл. (2- п.ғ.к., 2- PhD докторы), -оқытушы - 2бірл.

«Бейнелеу өнері және  дизайн» кафедрасы: (ағылшын тілін меңгерген)- аға оқытушы - 2 бірл., (1- PhD докторы) -оқытушы - 1бірл.

«Театр және эстрадалық шығармашылық» кафедрасы: - кафедра меңгерушісі -1бірл., (ғылым кандидаты немесе PhD докторы) - доцент -1бірл., - аға оқытушы - 3бірл., (ағылшын тілін меңгерген) -оқытушы - 1бірл.

«Жалпы тарих және мұражай ісі» кафедрасы: (ағылшын тілін меңгерген) - аға оқытушы - 1бірл., оқытушы - 2бірл.

«Қазақстан тарихы» кафедрасы: - доцент -1бірл., (PhD докторы) - аға оқытушы - 1бірл., -оқытушы - 3бірл.

«Ағылшын тіл білімі» кафедрасы: (қытай, ағылшын және француз  тілдерін меңгерген) - доцент -2бірл., - аға оқытушы - 2бірл., -оқытушы - 7бірл.

«Қазақ тілі және әдебиеті» кафедрасы: («Шетел филологиясы: өзбек тілі»маманд. бойынша ) - аға оқытушы - 1бірл.

«Орыс тілі және әдебиеті» кафедрасы: : - доцент -2бірл., - аға оқытушы - 1бірл.

«Гуманитарлық  мамандықтар үшін шетел тілі» кафедрасы: -оқытушы - 1бірл.

«Мектепке дейінгі және бастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі» кафедрасы:-доцент -1бірл.

«Экономикалық, заң және аграрлық мамандықтар үшін дене тәрбиесі» кафедрасы: - кафедра меңгерушісі -1бірл.

«Бастапқы әскери дайындық» кафедрасы: - кафедра меңгерушісі -1бірл.

«Психология және дефектология» кафедрасы: - (ағылшын тілін меңгерген) -оқытушы - 1бірл.

Кафедра меңгерушісінің бiлiктiлiгіне қойылатын талаптар: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі, ғылыми дәрежесі, педагогикалық немесе басшы қызметтегі еңбек өтілі кемінде 5 жыл болуы тиіс.  Кафедра профессорының бiлiктiлiгіне қойылатын талаптар: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі, ғылыми дәрежесі, «қауымдастырылған профессор (доцент)» ғылыми атағы және ғылыми-педагогикалық қызметтегі еңбек өтілі кемінде 5 жыл болуы тиіс.  Кафедра доцентінің бiлiктiлiгіне қойылатын талаптар: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі, ғылыми дәрежесі, ғылыми-педагогикалық қызметтегі еңбек өтілі кемінде 5 жыл болуы тиіс.  Кафедра аға оқытушысының бiлiктiлiгіне қойылатын талаптар: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі, ғылыми-педагогикалық қызметтегі еңбек өтілі кемінде 3 жыл, оның ішінде оқытушы лауазымында кемінде бір жыл болуы немесе мамандығы бойынша практикалық жўмыстағы өтілі кемінде 5 жыл және/немесе ғылыми дәрежесі болуы тиіс.  Кафедра оқытушысының бiлiктiлiгіне қойылатын талаптар: жоғары білімі, мамандығы бойынша еңбек өтілі кемінде 3 жыл және/немесе магистр академиялық дәрежесі.

Өтініш беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен бастап 30 күнтізбелік күннен кешіктірілмеуі тиіс (2018 жылы 13 қыркүйекте шыққан №173 (29404) «Egemen Qazaqstan» газеті). 

Мекен-жайымыз:Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 216 бөлме (№3 оқу ғимараты),  

Конкурстық комиссиясының хатшысы, сым. 8-(7252)-21-01-45

Перечень документовМ. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығының  директоры  лауазымының бос орнына конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білімі,  ғылыми  дәреже, 5 жылдан кем емес  университетте педагогикалық және ғылыми қызметі бойынша тәжірибе.

Лауазымдық міндеттері:  Студенттермен оқытушылардың академиялық ұтқырлығын дамыту,  дарынды студенттермен оқытушылардың ұтқырлық негізінде әлемдік білім беру тәжірибесіне қол жеткізуге және біліктіліктерін арттыруға ықпал ету.Орталыққа қойылған  мәселелер аясында жұмыстарды жоспарлау және жалпы басқару, білім алушылардың академиялық ұтқырлығын дамыту бойынша жұмыстарды ұйлестіру. Рейтингтік агенттіктерімен жұмысты  үйлестіру және білім беру саласында  жетекші шетелдік тәжірибенің талдауы бойынша жұмысты ұйымдастыру.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 60346,77  тенге

Құрылымдық бөлімнің орны: 134 кабинет (бас ғимараты)

Конкурсты өткізу күні және орны: 06.09.2018ж. Бас ғимарат  (2 қабат) Конференцзал.

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен бастап 7 жұмыс күнінен кешіктірілмеуі тиіс.

Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5 216 кабинет ( № 3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссия хатшысы, тел. 8-(7252)-21-01-45, www.ukgu

Университет құрылымдық бөлім басшыларының бос лауазымдарына орналасу конкурсына қатысу үшін өткізетін құжаттар тізімі:

1) кадрларды есепке алу парағы;

2) өмірбаян;

3) жоғары білім, академиялық және ғылыми дәреже туралы  дипломдар, ғылыми атағы туралы құжат және салыстыру үшін  олардың   түпнұсқалары;

4) жұмыс істеуге рұқсаты бар Қазақстан Республикасы Денсаулық  сақтау министрлігінің жеке медициналық кітапшасы;

5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік  даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен бекітілген «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік қызмет стандарты 1-қосымшасына сәйкес конкурсқа қатысушының нысан бойынша есепте тіркелмегені туралы наркологиялық ұйымның анықтамасы (Нормативтік құқықтық  актілерді тіркеу Мемлекеттік тіркелімінде № 11304 болып тіркелген);

6) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік     даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен бекітілген «Психоневрологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік қызмет стандарты 1-қосымшасына сәйкес конкурсқа қатысушының нысан бойынша есепте тіркелмегені туралы психоневрологиялық ұйымның анықтамасы (Нормативтік құқықтық  актілерді тіркеу Мемлекеттік тіркелімінде № 11304 болып тіркелген);

7) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті адамның қылмыстық әрекеттер жасау туралы берген жазбалары туралы ақпараттың болуы немесе болмауы туралы анықтама;

8) Жоғары мектеп немесе факультеттің даму жоспары (Жоғары мектеп немесе факультет деканының лауазымына қатысушы тұлғалар үшін).М.Әуезов  атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Қауіпсіздік және тәртіп сақтау қызметінің басшысы бос орнына конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: Жоғары білім, арнайы жедел дайындық, ҰҚК немесе полицияда жұмыс істеу және осы саладағы жұмыс тәжірибесі кем дегенде 5 жыл  болуы

Лауазымдық міндеттері: Коммерциялық құпия болып табылатын ақпарат пен ақпараттың қауіпсіздігін және қорғалуын қамтамасыз ету, коммерциялық құпияларды құқықтық, ұйымдастырушылық және инженерлік қорғау жұмыстарын ұйымдастыру, практикалық сабақтарды, имитациялық ойындарды өткізу және олардың нәтижелерін талдау, студенттік органның бөлек жағымсыз жағынан түзетілген бөлігі тарапынан қоғамға қарсы  және басқа да көріністерді болдырмау және «Қорғаныс қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес қызметкерлерді оқыту бойынша тиісті органдарға көмек көрсету.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері:: 52737,06 теңге

Құрылымдық  бөлімнің  мекенжайы: 118 кабинет (бас ғимараты)

Конкурсты өткізу күні және орны: 27.08.2018 ж. бас  ғимарат 2-ші қабат  Конференцзал

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен бастап 7 жұмыс күнінен кешіктірілмеуі тиіс.

Мекен-жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 216 бөлме (№ 3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссиясының хатшысы, сым. 8-(7252)-21-01-45,www.ukgu 

Университет құрылымдық бөлім басшыларының бос лауазымдарына орналасу конкурсына қатысу үшін өткізетін құжаттар тізімі:

1) кадрларды есепке алу парағы;

2) өмірбаян;

3) жоғары білім, академиялық және ғылыми дәреже туралы  дипломдар, ғылыми атағы туралы құжат және салыстыру үшін  олардың   түпнұсқалары;

4) жұмыс істеуге рұқсаты бар Қазақстан Республикасы Денсаулық  сақтау министрлігінің жеке медициналық кітапшасы;

5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік  даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен бекітілген «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік қызмет стандарты 1-қосымшасына сәйкес конкурсқа қатысушының нысан бойынша есепте тіркелмегені туралы наркологиялық ұйымның анықтамасы (Нормативтік құқықтық  актілерді тіркеу Мемлекеттік тіркелімінде № 11304 болып тіркелген);

6) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік     даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен бекітілген «Психоневрологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік қызмет стандарты 1-қосымшасына сәйкес конкурсқа қатысушының нысан бойынша есепте тіркелмегені туралы психоневрологиялық ұйымның анықтамасы (Нормативтік құқықтық  актілерді тіркеу Мемлекеттік тіркелімінде № 11304 болып тіркелген);

7) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті адамның қылмыстық әрекеттер жасау туралы берген жазбалары туралы ақпараттың болуы немесе болмауы туралы анықтама;

8) Жоғары мектеп немесе факультеттің даму жоспары (Жоғары мектеп немесе факультет деканының лауазымына қатысушы тұлғалар үшін).М.Әуезов Атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университеті Сметалық – техникалық бөлім  бастығының бос орнына конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: Жоғары білімі және осы салада кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі болуы.

Лауазымдық міндеттері: Университеттің жөндеу – құрылыс жұмыс даму перспективаларында, күрделі және ағымдағы жөндеуге арналған құжаттарды дайындау және олардың орындалу мерзімін және сапасын бақылауды ұйымдастыру.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 52737,06 теңге

Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 203 кабинет (№3 оқу ғимараты)

Конкурсты өткізу күні және орны: 07.08.2018ж. Бас ғимарат  (2 қабат) Конференцзал.

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен бастап 7  күнтізбелік  күннен кешіктірілмеуі тиіс.

Мекен – жайымыз: Шымкент қаласы, Тауке хан даңғылы 5, 216 бөлме (№ 3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссиясының хатшысы,сым. 8-(7252)-21-01-45,www.ukgu

Университет құрылымдық бөлім басшыларының бос лауазымдарына орналасу конкурсына қатысу үшін өткізетін құжаттар тізімі:

1) кадрларды есепке алу парағы;

2) өмірбаян;

3) жоғары білім, академиялық және ғылыми дәреже туралы  дипломдар, ғылыми атағы туралы құжат және салыстыру үшін  олардың   түпнұсқалары;

4) жұмыс істеуге рұқсаты бар Қазақстан Республикасы Денсаулық  сақтау министрлігінің жеке медициналық кітапшасы;

5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік  даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен бекітілген «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік қызмет стандарты 1-қосымшасына сәйкес конкурсқа қатысушының нысан бойынша есепте тіркелмегені туралы наркологиялық ұйымның анықтамасы (Нормативтік құқықтық  актілерді тіркеу Мемлекеттік тіркелімінде № 11304 болып тіркелген);

6) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік     даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен бекітілген «Психоневрологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік қызмет стандарты 1-қосымшасына сәйкес конкурсқа қатысушының нысан бойынша есепте тіркелмегені туралы психоневрологиялық ұйымның анықтамасы (Нормативтік құқықтық  актілерді тіркеу Мемлекеттік тіркелімінде № 11304 болып тіркелген);

7) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті адамның қылмыстық әрекеттер жасау туралы берген жазбалары туралы ақпараттың болуы немесе болмауы туралы анықтама;

8) Жоғары мектеп немесе факультеттің даму жоспары (Жоғары мектеп немесе факультет деканының лауазымына қатысушы тұлғалар үшін).М.Әуезов  атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Студенттерді тамақтандыру комбинатының меңгерушісі бос орнына конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: Жоғары кәсіптік білім және осы салада кемінде 2 жыл  жұмыс   тәжірибесі болуы

Лауазымдық міндеттері: Университет қызметкерлерін және студенттерді ыстық тағаммен, қол жетімді бағалармен қамтамасыз ету, студенттік тамақтану қызметкерлерінің жұмысын үйлестіру және университеттің асханаларында және буфеттерінде тауарлар мен өнімдердің ауқымын үздіксіз кеңейтуді қамтамасыз ету.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 46720,08 теңге

Құрылымдық  бөлімнің  мекенжайы: 101 кабинет (№7 оқу ғимараты)

Конкурсты өткізу күні және орны: 30.07.2018ж., бас  ғимарат  (2-ші қабат), Конференцзал 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен бастап 7 жұмыс күнінен кешіктірілмеуі тиіс.

Мекен-жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 216 бөлме (№ 3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссиясының хатшысы, сым. 8-(7252)-21-01-45,www.ukgu.kz

Университет құрылымдық бөлім басшыларының бос лауазымдарына орналасу конкурсына қатысу үшін өткізетін құжаттар тізімі:

1) кадрларды есепке алу парағы;

2) өмірбаян;

3) жоғары білім, академиялық және ғылыми дәреже туралы  дипломдар, ғылыми атағы туралы құжат және салыстыру үшін  олардың   түпнұсқалары;

4) жұмыс істеуге рұқсаты бар Қазақстан Республикасы Денсаулық  сақтау министрлігінің жеке медициналық кітапшасы;

5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік  даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен бекітілген «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік қызмет стандарты 1-қосымшасына сәйкес конкурсқа қатысушының нысан бойынша есепте тіркелмегені туралы наркологиялық ұйымның анықтамасы (Нормативтік құқықтық  актілерді тіркеу Мемлекеттік тіркелімінде № 11304 болып тіркелген);

6) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік     даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен бекітілген «Психоневрологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік қызмет стандарты 1-қосымшасына сәйкес конкурсқа қатысушының нысан бойынша есепте тіркелмегені туралы психоневрологиялық ұйымның анықтамасы (Нормативтік құқықтық  актілерді тіркеу Мемлекеттік тіркелімінде № 11304 болып тіркелген);

7) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті адамның қылмыстық әрекеттер жасау туралы берген жазбалары туралы ақпараттың болуы немесе болмауы туралы анықтама;

8) Жоғары мектеп немесе факультеттің даму жоспары (Жоғары мектеп немесе факультет деканының лауазымына қатысушы тұлғалар үшін).М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институты директорының оқу процесін ұйымдастыру және жоспарлау жөніндегі орынбасары бос орнына конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары кәсіби білім, ғылым кандидаты немесе ғылым докторы академиялық дәрежесі, ғылыми жұмыс және ғылыми-педагогикалық жұмыс тәжірибесі кемінде 5 жыл.

Лауазымдық міндеттері: ҚР  жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің нормативтік құжаттарына сәйкес білім беру үдерісін ұйымдастыру және жоспарлау.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 60346,77

Құрылымдық бөлімнің мекенжайы: 208 кабинет, (№3 оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні және орны: 14.05.2018ж., бас  ғимарат  (2-ші қабат), Конференцзал 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен бастап 7 жұмыс күнінен кешіктірілмеуі тиіс. 

Мекен-жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 216 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссиясының хатшысы, сым.8-(7252)-21-01-45, www.ukgu 

Университет құрылымдық бөлім басшыларының бос лауазымдарына орналасу конкурсына қатысу үшін өткізетін құжаттар тізімі:

1) кадрларды есепке алу парағы;

2) өмірбаян;

3) жоғары білім, академиялық және ғылыми дәреже туралы  дипломдар, ғылыми атағы туралы құжат және салыстыру үшін  олардың   түпнұсқалары;

4) жұмыс істеуге рұқсаты бар Қазақстан Республикасы Денсаулық  сақтау министрлігінің жеке медициналық кітапшасы;

5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік  даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен бекітілген «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік қызмет стандарты 1-қосымшасына сәйкес конкурсқа қатысушының нысан бойынша есепте тіркелмегені туралы наркологиялық ұйымның анықтамасы (Нормативтік құқықтық  актілерді тіркеу Мемлекеттік тіркелімінде № 11304 болып тіркелген);

6) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік     даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен бекітілген «Психоневрологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік қызмет стандарты 1-қосымшасына сәйкес конкурсқа қатысушының нысан бойынша есепте тіркелмегені туралы психоневрологиялық ұйымның анықтамасы (Нормативтік құқықтық  актілерді тіркеу Мемлекеттік тіркелімінде № 11304 болып тіркелген);

7) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті адамның қылмыстық әрекеттер жасау туралы берген жазбалары туралы ақпараттың болуы немесе болмауы туралы анықтама;

8) Жоғары мектеп немесе факультеттің даму жоспары (Жоғары мектеп немесе факультет деканының лауазымына қатысушы тұлғалар үшін).М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті  «Математика және процестерді моделдеу»   Ғылыми-зерттеу институтының директоры бос орнына конкурс жариялайды

Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білімі, 5 жылдан кем емес ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша өтілі бар  ғылым кандидаты немесе докторы ғылыми атағы

Лауазымдық міндеттері: Бекітілген жоспарларға және түсіп жатқан тапсырыстарға сәйкес ҒЗИ-да зерттеу жұмыстарын өткізуді қамтамасыз ету,  университет кафедраларының ғылыми  бағыттарына сәйкес ҒЗИ жұмыстарының  перспективалық және ағымдағы жоспарлауын жүзеге асыру: ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, ҒЗИ қызметкерлерінің жаңа талдау әдістерін игеру бойынша ғылыми-техникалық дамуын қамтамасыз ету.

Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 65832,84 тенге

Құрылымдық бөлімнің мекенжайы: 121 кабинет, (№4 оқу ғимарат)

Конкурсты өткізу күні және орны: 10.04.2018ж., Конференцзал, бас ғимарат (2 қабат). 

Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен бастап 7 жұмыс күнінен кешіктірілмеуі тиіс.

Мекен-жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 216 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссиясының хатшысы, сым.8-(7252)-21-01-45, www.ukgu 

Университет құрылымдық бөлім басшыларының бос лауазымдарына орналасу конкурсына қатысу үшін өткізетін құжаттар тізімі:

1) кадрларды есепке алу парағы;

2) өмірбаян;

3) жоғары білім, академиялық және ғылыми дәреже туралы  дипломдар, ғылыми атағы туралы құжат және салыстыру үшін  олардың   түпнұсқалары;

4) жұмыс істеуге рұқсаты бар Қазақстан Республикасы Денсаулық  сақтау министрлігінің жеке медициналық кітапшасы;

5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік  даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен бекітілген «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік қызмет стандарты 1-қосымшасына сәйкес конкурсқа қатысушының нысан бойынша есепте тіркелмегені туралы наркологиялық ұйымның анықтамасы (Нормативтік құқықтық  актілерді тіркеу Мемлекеттік тіркелімінде № 11304 болып тіркелген);

6) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік     даму министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі № 272 бұйрығымен бекітілген «Психоневрологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік қызмет стандарты 1-қосымшасына сәйкес конкурсқа қатысушының нысан бойынша есепте тіркелмегені туралы психоневрологиялық ұйымның анықтамасы (Нормативтік құқықтық  актілерді тіркеу Мемлекеттік тіркелімінде № 11304 болып тіркелген);

7) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті адамның қылмыстық әрекеттер жасау туралы берген жазбалары туралы ақпараттың болуы немесе болмауы туралы анықтама;

8) Жоғары мектеп немесе факультеттің даму жоспары (Жоғары мектеп немесе факультет деканының лауазымына қатысушы тұлғалар үшін).