Экология және биотехнология ҒЗИ

Экология және Биотехнология ҒЗИ-ның директоры-

Исаева Акмарал Умирбековна, биология ғылымдарының докторы, профессор

 
 
Қысқаша еңбек баяны:  
 

1986 жылыС.М.Киров атындағы ҚазМУ-дың биология факултетін қызыл дипломмен тамамдаған, микробиологоия кафедрасында маманданған.

1986-1990- АН КазССР Топырақтану институтында лаборант, аға лобарант қызметін атқарған.

1990-1995- 2 дәрежелі инженер, металургия және кен байыту институтының ғылыми қызметкері

1995-2007- аға оқытушы, доцент, «Биологияны оқытудың теориясы мен әдісі» кафедрасының профессоры.

2003-2004 г.г. зав.кафедрой «Биотехнология»

2007-2011- Өндірістік экология және биотехнология ҒЗИ-ның директоры.

2012 – «Геоэкология және табиғатты пайдалану» кафедрасының профессоры.

2013- Экология және биотехнология ҒЗИ-ның директоры.

 
Защита диссертации по специальности
 

Кандидатттық диссертациясының тақырыбы:«Ауыр метал фабрикасындағы ақаба суларды цианисттық қоспалардан тазартудағы микрофлораның маңызы» (1994 г.) 03.00.07-микробиология

 

Докторлық диссертациясының тақырыбы: «Қазақстанның оңтүстүстігіндегі аридті жағдайдағы мұнаймен ластанған топырақ пен суды тазартудағы микробиологоия және биотехнология» (2006 г.) 03.00.07-микробиология,  03.00.16-экология

 

Направление и основные результаты  научной деятельности

 

Экологическая биотехнология.

Научные разработки:

· Мұнай өндіруші зауыттарға белсенді тұнба өсірудің экспрес-тәсілі;

· Более 10 способов биорекультивации нефтезагрязненных почв и вод, в т.ч. с использованием этапов микроборекультивации, фиторемедиации и вермикультивирования (внедрены на ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» в 2003 г.);

· Способ дезактивации пирофорных сульфидов железа (внедрен на ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» в 2007 г.);

· Способ фитомелиоративной очистки сточных вод;

· Способ фитоконсервации поверхности отходов горно-металлургического комплекса;

· Способы биотестирования состояния измененных почв и вод;

· Способы культивирования ряда микроорганизмов

 

Награды и звания

Лауреат премии НАН РК им.К.Сатпаева (1995 г.), Президентский стипендиат (1997-2000 г.г.), стипендиат Акима ЮКО (2005 г.), награждена Почетными грамотами МОН РК (2005, 2007 г.г.), дипломом «Лучший изобретатель РК за 2001-2005 г.г. (2005 г.),  нагрудными значками «За вклад в развитие отечественной науки» (2009, 2011 г.г.), юбилейной медалью «К  20-летию независимости РК», дипломом 3 степени АО «Самрук-Казына» -«Инновационный Казахстан» (2012 г.).   

   

Биотехнология және микробиология зертханасының меңгерушісі Успабаева Айгуль Аманкуловна, биология ғылымдарының кандидаты, доцент   

 

Қысқаша еңбек баяны:  

 

1995 –Әль-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің биология факултетін бітірген;

1995-1997 г.г. ШПДТИ «Жалпы биология» кафедрасының мұғалімі;

1998-2001г.г. ОҚМУ «Жалпы биология» және «Биологияны оқытудың теориясы мен әдісі»кафедрасының мұғалімі ЮКГУ;

2001-2003 г.г. «Биологияны оқытудың теориясы мен әдісі» кафедрасында стажер зерттеуші;

2003-2006 г.г.«Биологияны оқытудың теориясы мен әдісі» кафедрасының асперанты;

2006-2011г.г. –  Биологияны оқытудың теориясы мен әдісі» кафедрасының аға оқытушысы, кафедра доценті;

С 2012 г. Экология және биотехнология ҒЗИ-ның битехнология және микробиология зертханасының меңгерушісі, аға ғылыми қызметкер.

 
Мамандық бойынша десертациясы
 
 

Кандидаттық диссертациясының тақырыбы:

 

«Оңтүстік Қазақстан аридтік жағдайында мұнаймен ластанған топырақтарды биорекультивирлеуде көмірсутектотықтырғыш микрофлорасын қолдану», (2006 г.) 03.00.07-микробиология

Зерттеу жұмыстарының нәтижелері мен бағыты

Экологиялық биотехнология.

Ғылыми зерттеулері:

· Су мен топырақты мұнай және мұнай өнімдерінен тазартуда «Перойл» микроағзаларының консорциумын қолдану;

· Ақаба сулар мен топырақтарды мұнай және мұнай өнімдерінен тазартуда  B1Ag8G бактериясының штамын қолдану;

· Су мен топырақты мұнай және мұнай өнімдерінен тазарту әдістері;

· Ақаба суларды биологиялық әдіспен тазарту.

               

 

 

 

               

Сырлыбаева Эльмира   Жолдасбековна

 
Қысқаша жұмыс баяны:  
 

2004-2008 ж.ж  ҚИЭИ-ның «экология» мамандығын бітірген

2009-2011ж.ж ШӘПУ-ның «Педагогика және психология» мамандығын бітірген

 2012 ж.ж – АӘИУ-де экология пәнінің мұғалімі;

2013 ж.ж -  Экология және биотехнология ҒЗИ ғылыми қызметкер.

 
Мамандық бойынша десертациясы
 

Магистерлік дисертация тақырыбы:

Оқытушыларды жан-жақты дамытуда және мектеппен үйлесімнің бірлестігі

2009-2011г.

 
Зерттеу жұмыстарының нәтижелері мен бағыты
 

Экологиялық биотехнология.

Ғылыми зерттеулері:

· Ксенобиотиктердің  тест ағзаларға әсері

     

 

               

Изтлеуова Айгерим Бакбергеновна       

 

Қысқаша жұмыс баяны:  

 

В 2007-2011г. М. Әуезов атындағы ОҚМУ-нің экология мамандығын бітірді.

2011-2013 г. Магистратура. М. Әуезов атындағы ОҚМУ-нің экология мамандығы.

2013ж 18 қазаннан Экология және биотехнология ҒЗИ-да КҒҚ болып жұмыс атқаруда

 
Мамандық бойынша диссертациясы
 

Магистрлық дисертациясының тақырыбы:

ОҚО тұрғындары қорғасын және фосфорлы қалдықтарының канцерогендік және канцерогенсіз қауіптілігін Шымкент пен Көксарай қарсыреттегіш мысалында бағалау. 2011 – 2013 г.

 
Зерттеу жұмыстарының нәтижелері мен бағыты
 

Микробиологиялық биотехнология.

Ғылыми зерттеулері:

 ·  Таукент уран өңдеу су сынамаларын микробиологиялық зерттеу. 

 
 
Алимбаева Мадина Кенесовна

Қысқаша еңбек баяны:

2009-2013 ж.ж Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің «Биология және Биотехнология» факультетін, биотехнология мамандығын бітірген.

2013ж-2014ж наурыз айына дейін ОҚО, Денсаулықсақтау Басқармасында бас маманның қызметін атқарушы болған. 

2014 жылдың 1 сәуірінен бастап М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Экология және биотехнология ҒЗИ-да ЖБМ лаборант қызметін атқаруда.

Зерттеу жұмыстарының нәтижелері мен бағыты

Экологиялық биотехнология.

Ғылыми зерттеулері:

- Мұнаймен ластанған топырақтың микрофлорасы.

Турсумбаева Жансая Жаркынбековна

Қысқаша еңбек баяны

2005ж- 2009ж. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, биология факультетін бітірген

2009ж-2011ж. Тараз қаласы «Супер фосфатный» заводында лаборант

 

2011ж-2014ж. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, ЖБМ лаборанты.

 

 

Асадова Ирада Шовкетгызы

Қысқаша еңбек баяны

1996ж- 2002ж. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, «Мұнай және Газ» факультетін бітірген.

 

2014ж 22 қазаннан М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Экология және биотехнология ҒЗИ-да ЖБМ лаборанты.