Студенттік ғылыми қоғам

Студенттік ғылыми қоғамының жетекшісі

Алдешов Сапарғали Ергенұлы

Педагогика ғылымдарының кандидаты,аға оқытушы

e-mail: aldeshov_s@mail.ru

Байланыс мәліметтері: Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, 160012,
Тауке хан данғылы 5, М. Әуезов атындағы ОҚМУ, № 16 оқу ғимараты, каб.111.

Сымтетік: +7 (7252) 21-19-82