понедельник, октября 7, 2019

Весь день
 
 
Перед 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА!
  НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА!
  • 11:30

  (IAESTE) Техникалық мамандықтар бойынша студенттердің тағылымдамалармен алмасу бойынша халықаралық ассоциясының ұлттық комитеті, жаратылыстану ғылымдары мен инженерлік мамандықтарының 3-ші  және одан жоғары курс студенттерінен 2019 -2020 ж. аралығында шетелде кәсіби тәжірибеден өтуге өтініш қабылдайды.

  Бағдарламаға қатысу бойынша ақпарат алу үшін email-ға: iaeste_kz@hotmail.com

 
 • ВНИМАНИЕ!
  ВНИМАНИЕ!
  • 11:30

  Национальный комитет международной ассоциации (IAESTE) по обмену студенческими стажировками инженерных специальностей, включая естественные науки (IAESTE) осуществляет прием заявок от студентов 3 курса и выше, желающих получить профессиональную практику по изучаемой специальности  за рубежом в период  2019 -2020 г.

 
 • ATTENTION!
  ATTENTION!
  • 11:30

  The National Committee of the International Association (IAESTE) for the Exchange of Student for Technical Experience, including Natural Sciences (IAESTE) accepts applications from students of the 3rd year and above courses who want to obtain professional practice abroad in the period 2019-2020.

  For information on participation in the program, please write to: iaeste_kz@hotmail.com