Білім беру гранттарына бос орындар

 •  
  1. Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру Ережесі

  "Бакалавр" немесе "магистр" дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережелерін бекіту туралы

  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы N 58 Қаулысы.

         Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 07.02.2019 № 39 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

         "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңын орындау үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

        1. Қоса беріліп отырған "бакалавр" немесе "магистр" дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережелері бекітілсін

        Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 07.02.2019 № 39 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
   

        2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

        3. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

   Қазақстан Республикасының
  Премьер-Министрі

  Қазақстан Республикасы
  Үкіметінің
  2008 жылғы 23 қаңтардағы
  № 58 қаулысымен
  бекітілген

   "Бакалавр" немесе "магистр" дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары 1-тарау. Жалпы қағидалар

         Ескерту. Қағида жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 07.02.2019 № 39 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

         1. Осы "бакалавр" немесе "магистр" дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалары) "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабының 5) тармақшасына сәйкес әзірленген және "бакалавр" немесе "магистр" дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын берудің тәртібін айқындайды.

        2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

        1) білім беру гранты – "бакалавр" немесе "магистр" дәрежелері берілетін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шарттармен білім алушыға берілетін ақшаның нысаналы сомасы;

        2) білім беру бағдарламаларының топтары – даярлау бағыттары бейінінің ортақтығымен біріктірілген және белгілі білім беру саласы шеңберінде кадрлар даярлауды қамтамасыз ететін білім беру бағдарламаларының жиынтығы;

        3) білім беру саласындағы уәкілетті орган – білім беру саласындағы басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы;

        4) республикалық конкурстық комиссия – білім беру гранттарын беру жөніндегі конкурсты өткізу үшін білім беру саласындағы уәкілетті орган құратын комиссия (бұдан әрі – республикалық комиссия);

        5) жергілікті атқарушы органдардың (бұдан әрі – ЖАО) конкурстық комиссиясы – жергілікті бюджет қаражат есебінен білім беру гранттарын беру жөніндегі конкурсты өткізу үшін ЖАО құратын комиссия (бұдан әрі – ЖАО комиссиясы).

        3. Республикалық бюджеттен білім беру гранттарын беру жөніндегі конкурсты білім беру саласындағы уәкілетті орган құратын республикалық комиссия, ал жергілікті бюджеттен білім беру гранттарын беру жөніндегі конкурсты ЖАО комиссиясы өткізеді.

         4. Республикалық комиссия білім беру саласындағы уәкілетті органның, басқа мүдделі мемлекеттік органдар мен ведомстволардың қызметкерлері, азаматтық қоғам институттарының, "Атамекен" Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасының, Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары қауымдастығының өкілдері және Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары ректорларының кеңесі қатарынан қалыптастырылады.

        Республикалық комиссияның төрағасы білім беру саласындағы уәкілетті органның басшысы немесе оның міндетін атқаратын тұлға болып табылады. Республикалық комиссияның құрамы білім беру саласындағы уәкілетті органның бұйрығымен бекітіледі.

        Республикалық комиссия мүшелерінің саны тақ саннан тұруға тиіс. Республикалық комиссияның отырысы оның құрамының кемінде үштен екісі болған кезде заңды деп есептеледі және жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру үшін 1 тамызға дейін, жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру үшін 24 тамызға дейін өткізіледі.

        5. ЖАО комиссиясы жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері, "Атамекен" Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасының өңірлік (республикалық маңызы бар қалалар, астана) палаталарының, азаматтық қоғам институттарының өкілдері қатарынан қалыптастырылады.

        ЖАО комиссиясы туралы ереже тиісті облыс немесе республикалық маңызы бар қала, астана әкімдігінің қаулысымен бекітіледі.

         ЖАО комиссиясының құрамы тиісті облыс немесе республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің шешімімен бекітіледі.

        ЖАО комиссиясының төрағасы тиісті облыстың немесе республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімі немесе оның міндетін атқарушы тұлға болып табылады.

         ЖАО комиссиясы мүшелерінің саны тақ саннан тұруға тиіс. ЖАО комиссиясының отырыстары оның құрамының кемінде үштен екісі болған кезде заңды деп есептеледі және жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру үшін 15 тамызға дейін, жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру 27 тамызға дейін республикалық бюджеттен білім беру гранттарын берудің қорытындысы жарияланғаннан кейін өткізіледі.

   2-тарау. "Бакалавр" дәрежесі берілетін жоғары білім алуға ақы төлеу үшін республикалық бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру тәртібі

         6. "Бакалавр" дәрежесі берілетін жоғары білім алуға ақы төлеу үшін республикалық бюджет қаражаты есебінен білім беру гранттары (бұдан әрі – жоғары білімнің білім беру гранттары) оқуға түсушілер мәлімдеген білім беру бағдарламалары топтарының кезектілігіне сәйкес білім беру грантын беру туралы куәлік беріліп, ұлттық бірыңғай тестілеу (бұдан әрі – ҰБТ) сертификатының балдарына сәйкес білім беру бағдарламаларының нақты топтары, тіл бөлімі және оқу нысаны бойынша конкурстық негізде беріледі.

        Жоғары білімнің білім беру гранттарын беру конкурсында Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы (оқыту тілі), екі бейіндік пән бойынша балдар ескеріледі.

        Шығармашылық даярлықты талап ететін жоғары білімнің білім беру бағдарламалары топтарына түсушілерге жоғары білімнің білім беру грантын беру конкурсында Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы (оқыту тілі) және екі шығармашылық емтиханның нәтижелері ескеріледі.

        Шығармашылық даярлықты талап ететін білім беру бағдарламалары топтарына түсушілерді қоспағанда, жоғары білімнің білім беру гранттарын беру конкурсында оқытудың қысқартылған мерзімін көздейтін атын жоғары білімнің ұқсас білім беру бағдарламаларының тобы бойынша білім беру бағдарламалары топтарына оқуға түсушілер үшін жалпы бейіндік пән және бейіндеуші пән бойынша балдары ескеріледі.

        Жоғары білімнің білім беру гранттарын беру конкурсында оқытудың қысқартылған мерзімін көздейтін және шығармашылық даярлықты талап ететін жоғары білімнің білім беру бағдарламаларының ұқсас топтары бойынша білім беру бағдарламалары топтарына оқуға түсушілер үшін бейіндеуші пән бойынша балдар және шығармашылық емтихан нәтижесі ескеріледі.

        7. Жоғары білімнің білім беру грантын беруге арналған конкурсқа қатысу үшін оқуға түсуші жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының (бұдан әрі – ЖЖОКБҰ) қабылдау комиссиясына немесе ақпараттық жүйе арқылы:

        1) белгіленген үлгідегі бланкіде өтінішті;

        2) білімі туралы құжатты (құжаттарды қабылдау комиссиясына тапсырған кезде төлнұсқа);

         3) ҰБТ сертификатын (құжаттарды қабылдау комиссиясына тапсырған кезде);

         4) "Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелді) 086-У нысаны бойынша медициналық анықтаманы;

         5) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін тапсырады.

        Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде ЖЖОКБҰ-ның тілдік даярлықты күшейтуге арналған даярлық бөлімдерін бітірген тұлғалар ЖЖОКБҰ-ның ректоры қол қойған бітіргені туралы транскрипт ұсынады.

        Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының білім туралы құжаттары бар, біліктілігін растаған және тиісінше мамандық бойынша кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар тұлғалар қосымша мына құжаттардың біреуін тапсырады:

        1) еңбек кітапшасы;

        2) ұйымның мөрімен (егер бар болса) куәландырылған жұмыс берушінің қолы қойылған қызметтік тізім (қызметкердің жұмысы, еңбек қызметі туралы мәліметтер тізбесі);

        3) қызметкердің еңбек қызметі туралы ақпарат көрсетілген архивтік анықтама;

        4) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы үзінді және Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан алынған әлеуметтік аударымдар туралы мәліметтер;

        5) жұмыс беруші тоқтатылу күні мен негіздемесі туралы белгі қойған еңбек шарты;

        6) жұмыс берушінің актілерінен еңбек шартын жасасу және тоқтату негізінде еңбек қатынастарының туындауы мен тоқтатылуын растайтын үзінділер;

        7) жұмыскерлерге жалақы төлеу ведомосынан үзінділер.

        Жоғары білімнің білім беру грантын беруге арналған конкурсқа қатысу үшін оқуға түсуші өтініште өзі таңдаған жоғары білімнің беру бағдарламаларының тобын және ЖЖОКБҰ-ны көрсетеді.

        Бейіндік пәндер сәйкес келген жағдайда, оқуға түсуші бір білім беру саласының ішінде білім беру бағдарламаларының төрт тобына дейін көрсете алады.

        Республикалық бюджет қаражаты есебінен білім беру гранттарын беру конкурсына қатысу үшін өтініштер 10-20 шілде аралығында қабылданады.

        8. Шет тілдегі құжаттар қазақ немесе орыс тілдерінде нотариат куәландырған аудармасымен ұсынылады.

        Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар заңнамада белгіленген тәртіппен танылады немесе нострификатталады.

        9. Бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар азаматтар, мүгедек балалар, сондай-ақ бала кезінен мүгедектер ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясына таңдаған мамандығы бойынша білім алуға қарсы айғақтардың жоқтығы туралы медициналық қорытындыны береді.

        10. Балдар тең болған болған жағдайда, осы Қағидалардың 13-тармағында көрсетілген жоғары білімнің білім беру грантын беруге басым құқығы бар оқуға түсушілер ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясына осы құқықты растайтын құжатты тапсырады.

        11. Жоғары білімнің білім беру гранттарын беруге арналған конкурсқа қатысу үшін шығармашылық даярлықты талап ететін жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына түсушілерді қоспағанда, ҰБТ нәтижесі бойынша ұлттық ЖЖОКБҰ-ға – кемінде 65 балл, ал "Педагогикалық ғылымдар", "Ауыл шаруашылығы және биоресурстар", "Ветеринария" білім беру салалары бойынша – кемінде 60 балл, басқа ЖЖОКБҰ-ға – кемінде 50 балл, ал "Педагогикалық ғылымдар" білім беру саласы бойынша – кемінде 60 балл, "Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)" білім беру саласы бойынша – кемінде 65 балл, оның ішінде Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы – оқыту тілі бойынша – кемінде 5 балл және әр бейіндік пәннен кемінде 5 балл жинау қажет.

        Шығармашылық даярлықты талап ететін білім беру бағдарламаларының тобы бойынша жоғары білімнің білім беру грантын беруге арналған конкурсқа қатысу үшін ҰБТ нәтижесі бойынша ұлттық ЖЖОКБҰ-ға – кемінде 65 балл, ал "Педагогикалық ғылымдар" білім беру саласы бойынша – кемінде 60 балл, басқа ЖЖОКБҰ-ға – кемінде 50 балл, ал "Педагогикалық ғылымдар" білім беру саласы бойынша – кемінде 60 балл, оның ішінде Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы – оқыту тілі бойынша – кемінде 5 балл және әрбір шығармашылық емтихан бойынша – кемінде 5 балл жинау қажет.

        Шығармашылық даярлықты талап ететін жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына түсушілерді қоспағанда, оқытудың қысқартылған мерзімін көздейтін жоғары білімнің ұқсас білім беру бағдарламаларының тобы бойынша білім беру бағдарламалары топтарына түсушілерге ҰБТ нәтижесі бойынша – кемінде 25 балл, оның ішінде жалпы бейіндеуші пәннен – кемінде 5 балл және бейіндік пәннен – кемінде 5 балл жинау қажет.

         Оқытудың қысқартылған мерзімін көздейтін және шығармашылық даярлықты талап ететін жоғары білімнің ұқсас білім беру бағдарламаларының тобы бойынша білім беру бағдарламалары топтарына түсушілерге ҰБТ және шығармашылық емтихан нәтижесі бойынша – кемінде 25 балл, оның ішінде шығармашылық емтихан бойынша – кемінде 5 балл және бейіндеуші пән бойынша – кемінде 5 балл жинау қажет.

        12. Шығармашылық даярлықты талап ететін білім беру бағдарламаларына түсушілер жоғары білімнің білім беру грантын беруге арналған конкурсқа бір білім беру бағдарламасының тобы бойынша қатысады және өтініште шығармашылық емтихан тапсырған ЖЖОКБҰ-ны көрсетеді.

        "Педагогикалық ғылымдар" білім беру саласы бойынша білім беру бағдарламаларына түсушілер және арнайы емтиханнан өтіп, рұқсат алғандар білім беру грантын беруге арналған конкурста ЖЖОКБҰ және арнайы емтиханды тапсыру орнына қарамастан, жоғары білімнің білім беру бағдарламаларының төрт тобын таңдау құқығына ие.

        13. Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін жоғары білімнің білім беру грантын беруге арналған конкурс өткізілген кезде, сондай-ақ жоғары бiлiмдi кадрлар даярлауға мемлекеттiк білім беру тапсырысы бойынша бiлiм алушылардың құрамына қабылдау кезiнде балдар тең болған жағдайда басым құқық мынадай кезектілік бойынша беріледі:

        1) "Алтын белгi" белгiсімен марапатталған тұлғалар;

        2) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының білім туралы құжаттары бар, біліктілігін растаған және мамандығы бойынша кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар тұлғалар;

        3) тiзбесiн бiлiм беру саласындағы уәкiлеттi орган айқындайтын жалпы бiлiм беретiн пәндер бойынша халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың) (бiрiншi, екiншi және үшiншi дәрежелi дипломдармен марапатталған), орындаушылардың халықаралық және республикалық конкурстарының және спорттық жарыстардың (бiрiншi, екiншi және үшiншi дәрежелi дипломдармен марапатталған) соңғы үш жылдағы жеңiмпаздарының, сондай-ақ өздерi таңдаған мамандықтар олимпиадалардың, конкурстың немесе спорттық жарыстың пәнiне сәйкес келген жағдайда, жалпы бiлiм беретiн пәндер бойынша ағымдағы оқу жылында президенттік, республикалық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (бiрiншi, екiншi және үшiншi дәрежелi дипломдармен марапатталған) жеңiмпаздары;

        4) жетiм балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелетке толғанға дейін ата-аналарынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары, бірінші және екінші топтардағы мүгедектер, жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген тұлғалар, медициналық қорытындыға сәйкес тиісті білім беру ұйымдарында оқуға қарсы айғақтары жоқ бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар және үздік білімі туралы құжаттары (куәліктері, аттестаттары, дипломдары) бар тұлғалар.

        Бұл ретте балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда білім беру гранттары аттестаттың, куәліктің немесе дипломның орташа балдары жоғары тұлғаларға беріледі.

        Балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, сондай-ақ аттестаттың, куәліктің немесе дипломның орташа балдары бірдей болғанда бейіндік пән бойынша алған балдары ескеріледі.

        14. Жоғары білімнің білім беру грантын беру бойынша басым құқық болмағанда, балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда аттестаттың, куәліктің немесе дипломның орташа балдары жоғары тұлғаларға беріледі.

        Балдардың көрсеткіштері бірдей және басым құқығы болмаған кезде, сондай-ақ аттестаттың, куәліктің немесе дипломның орташа балы бірдей болғанда бейіндік пәндер бойынша алған балдары ескеріледі.

        15. Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғалар, бірінші және екінші топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін, сондай-ақ кәмелетке толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары, жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген тұлғалар үшін конкурс көрсетілген санаттар арасында бекітілген мемлекеттік білім беру тапсырысының жалпы көлемінен бекітілген квоталар бойынша өткізіледі.

        Білім беру грантын алуға арналған конкурсқа қатысушы тұлғалар үшін қабылдаудың көрсетілген квоталары барлық мәлімделген білім беру бағдарламалары тобына таратылады.

        Квота бөлінген даярлық бағыттарында шығармашылық емтиханы бар білім беру бағдарламаларының тобы болған жағдайда, білім беру грантын беру кезінде ҰБТ-ға қатысушының тестілеу нәтижелері үтірден кейінгі бір белгіге дейін дөңгелектелген ең жоғары ықтимал балға пайыздық қатынаста салыстырылатын болады.

        Балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда білім беру гранттары аттестатының, куәлігінің немесе дипломының орташа балы жоғары тұлғаларға беріледі.

        Аттестаттың, куәліктің немесе дипломның орташа балы бірдей болған жағдайда бейіндік пән немесе шығармашылық емтихан бойынша алған балдары ескеріледі.

        16. Ауыл жастары арасынан шыққан азаматтар үшін квота көзделген білім беру бағдарламаларының топтарына арналған конкурс мынадай түрде өтеді: білім беру бағдарламаларының топтары бойынша гранттардың жалпы санының 70 пайызы жалпы конкурс тәртібімен беріледі, ал гранттардың қалған 30 пайызына конкурс тек ауыл жастары арасынан шыққан азаматтар үшін өткізіледі.

        Қазақстан Республикасы ЖЖОКБҰ-ға қабылдау квотасы көзделген ауылдың әлеуметтік-экономикалық дамуын айқындайтын білім беру бағдарламалары тобының тізбесін білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді.

        17. Ағылшын тілінде білім алу үшін жаратылыстану ғылыми пәндері бойынша (Физика, Химия, Биология және Информатика) мұғалімдерді даярлаудың білім беру бағдарламалары тобы бойынша білім беру грантын беруге арналған конкурсқа мемлекеттік білім беру тапсырысының негізінде тілдік даярлығын күшейту үшін ЖЖОКБҰ-ның даярлық бөлімін бітірген тұлғалар және ҰБТ-ны ағылшын тілінде тапсырған тұлғалар, сондай-ақ, ҰБТ-ны қазақ (орыс) тілінде тапсырған және ағылшын тілін білу бойынша тестілеуден өткен немесе ағылшын тілін меңгергендігін растайтын халықаралық сертификаттары бар: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP – кемінде 460 балл), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT, шекті балл – кемінде 59), (TOEFL, шекті балл – кемінде 500 балл), International English Language Tests System (IELTS, шекті балл – кемінде 5.0) ағылшын тілінде оқуға ниет білдірген тұлғалар қатысады.

         Бұл ретте мемлекеттік білім беру тапсырысының негізінде тілдік даярлығын күшейту үшін ЖЖОКБҰ-ның даярлық бөлімін бітірген тұлғалар, сондай-ақ ҰБТ-ны қазақ (орыс) тілінде тапсырған және ағылшын тілінде оқуға ниет білдірген тұлғалар шет тілін (ағылшын) білуге арналған тестілеу тапсырады, ондағы шекті балл жоғары балдың 50 пайызынан төмен болмауға тиіс.

        Шет (ағылшын) тілін білуге арналған тестілеуді базалық ЖЖОКБҰ-да 12 шілдеге дейін Ұлттық тестілеу орталығы (бұдан әрі – ҰТО) өткізеді.

        Көрсетілген санаттарға арналған конкурс өткізілгеннен кейін қалған білім беру гранттары "Педагогикалық ғылымдар", "Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика", "Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары", "Ауыл шаруашылығы және биоресурстар" және "Ветеринария", "Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)" білім беру салалары бойынша 1 немесе 2-курсты аяқтаған және ағылшын тілінде жаратылыстану ғылыми пәндері бойынша (физика, химия, биология және информатика) мұғалімдерді даярлаудың білім беру бағдарламалары тобы бойынша білім алуды жалғастыруға ниет білдірген тұлғаларға беріледі.

        Конкурсқа қатысу үшін шет тілін меңгергенін растайтын сертификаты: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP – кемінде 460 балл), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT, шекті балл – кемінде 59), (TOEFL, шекті балл – кемінде 500 балл), International English Language Tests System (IELTS, шекті балл – кемінде 5.0), үлгерімінің орташа балы кемінде 2,67 балл GPA (Grade Point Average – Грейт Поинт Эверейдж) болуы тиіс. Шет тілін меңгергендігін растайтын көрсетілген сертификаттары жоқ білім алушы жоғары балдың 50 пайызынан төмен емес шекті балмен шет (ағылшын) тілін білуге арналған тестілеуді тапсырады. Шет (ағылшын) тілі білімін тестілеуді базалық ЖЖОКБҰ-да 12 тамызға дейін ҰТО өткізеді.

        Жоғары білімнің білім беру гранттарын беру жазғы демалыс кезеңінде 1 немесе 2-курстың білім беру бағдарламасын табысты аяқтағаннан кейін мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

        1) "Педагогикалық ғылымдар", "Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика", "Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары", "Ауыл шаруашылығы және биоресурстар" және "Ветеринария", "Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)" білім беру салалары бойынша меншік нысанына қарамастан ЖЖОКБҰ-ның ақылы негізінде білім алушы жаратылыстану ғылыми пәндері бойынша (физика, химия, биология және информатика) мұғалімдерді даярлаудың білім беру бағдарламалары тобы және ЖЖОКБҰ көрсетілген кадрлардың тілдік даярлығын күшейтуге арналған білім беру гранттарын беру конкурсына қатысу туралы өтінішті береді;

        2) ЖЖОКБҰ-лар білім алушылар өтініштерінің деректер базасын ҰТО-ға береді;

        3) ҰТО шет тілін меңгеру сертификаттарының балдарына немесе ағылшын тілін білуге арналған тестілеу нәтижелері және үлгерімнің орташа балдарына сәйкес жаратылыстану ғылыми пәндері бойынша (Физика, Химия, Биология және Информатика) мұғалімдерді даярлаудың білім беру бағдарламалары тобы бөлінісінде ведомостарды қалыптастырады және республикалық комиссияға жібереді;

        4) республикалық комиссия білім беру грантын шет тілін меңгергенін растайтын сертификаттың балдарына немесе ағылшын тілін білуге арналған тестілеудің нәтижелеріне және үлгерімінің орташа балына сәйкес береді.

        Көрсеткіштері бірдей болған жағдайда ағылшын тілін білуге арналған сертификатының балы жоғары тұлғаларға басым құқық беріледі.

        Сертификаттың балдық көрсеткіштері бірдей болған жағдайда үлгерімінің GPA (Grade Point Average – Грейт Поинт Эверейдж), одан кейін жалпы орта білім туралы аттестаттың орташа балы есептеледі;

        5) республикалық комиссияның шешімі негізінде білім беру саласындағы уәкілетті орган 15 тамызға дейін Қағидалардың осы тармағында көрсетілген жаратылыстану ғылыми пәндері бойынша мұғалімдерді даярлаудың білім беру бағдарламалары тобы бойынша кадрлардың тілдік даярлығын күшейтуге арналған білім беру гранттарын беру туралы бұйрық шығарады;

        6) білім беру саласындағы уәкілетті орган бұйрығының негізінде ҰТО Қағидалардың осы тармағында көрсетілген жаратылыстану ғылыми пәндері бойынша мұғалімдерді даярлаудың білім беру бағдарламалары тобы бойынша кадрлардың тілдік дайындығын күшейтуге арналған білім беру гранттарын беру туралы куәлікті ресімдейді.

        Қағидалардың осы тармағында көрсетілген жаратылыстану ғылыми пәндері бойынша мұғалімдерді даярлаудың білім беру бағдарламалары тобы бойынша кадрлардың тілдік даярлығын күшейтуге арналған білім беру гранттарын беру туралы берілген куәлік негізінде ЖЖОКБҰ-ның басшысы білім алушының білім беру гранты бойынша осы ЖЖОКБҰ-да 2 немесе 3-курстан бастап өтініш білдірген білім беру бағдарламаларының тобы бойынша білім алуын жалғастыру туралы бұйрық шығарады.

        Бұл ретте Қағидалардың осы тармақта көрсетілген жаратылыстану ғылыми пәндері бойынша мұғалімдерді даярлаудың білім беру бағдарламалары тобы бойынша кадрлардың тілдік даярлығын күшейтуге арналған жоғары білімнің білім беру гранттарына қабылдау кезінде міндетті құрамдас пәндердегі академиялық айырмашылық түріндегі пререквизиттер курстың жоғалуына әкелмейді және тегін негізде меңгеріледі.

         18. Жоғары білімнің білім беру гранттарын конкурспен бергеннен кейін қалған бос білім беру гранттарын республикалық комиссия бір білім беру саласы ішінде өту балы жоғары тұлғаларға оқыту нысанына қарамастан, өтініш білдірген соңғы жоғары білімнің білім беру бағдарламаларының мәлімделген соңғы тобы бойынша осы Қағидалардың 13, 14, 15 және 16-тармақтарында көзделген тәртіппен конкурстық негізде береді.

        Жоғары білімнің білім беру гранттарын конкурспен бергеннен кейін қалған бос білім беру гранттарын халықаралық келісімдер бойынша келген шетелдік тұлғаларға, резервте көзделген жоғары білімнің білім беру гранттарын, сондай-ақ жекелеген ЖЖОКБҰ-ға көзделген жоғары білімнің білім беру гранттарын беру туралы шешімді республикалық комиссия қабылдайды.

        19. Білім беру саласындағы уәкілетті орган республикалық комиссия шешімінің негізінде бұйрық шығарады және оқуға түсушілерге жоғары білімнің білім беру грантын беру туралы куәлік береді.

        Жоғары білімнің білім беру гранты иегерлерінің тізімі бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

        Жоғары білімнің білім беру грантын беру туралы куәлікті қабылдау комиссиялары түсушілердің конкурсқа қатысу үшін тапсырған құжаттарымен бірге 20 тамыздан кешіктірмей береді.

        Грант иегері жоғары білімнің білім беру грантынан бас тартқан жағдайда жоғары білімнің білім беру грантын беру туралы куәлік және талапкердің өтініші білім саласындағы уәкілетті органға 29 тамызға дейін тапсырылады және күнтізбелік үш күн ішінде күші жойылады.

        Жоғары білімнің білім беру грантын беру туралы куәлік қайтарылмаған жағдайда ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясы күнді және білім беру грантынан бас тартқан тұлғаның деректерін көрсете отырып, оның күшін жою туралы акті жасайды және ЖЖОКБҰ-ның мөрімен бекітілген актіні күнтізбелік үш күн ішінде білім беру саласындағы уәкілетті органға тапсырады.

        Босаған білім беру гранттарын республикалық комиссия осы Қағидалардың 13, 14, 15 және 16-тармақтарында көзделген тәртіппен конкурстық негізде береді.

        ЖЖОКБҰ-ның бірінші басшысы жоғары білімнің білім беру грантынан бас тартқан тұлғалардың куәліктерінің білім беру саласындағы уәкілетті органға уақтылы қайтарылуына жауапты болады.

   3-тарау. "Магистр" дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін республикалық бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру тәртібі

        20. "Магистр" дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға республикалық бюджет қаражаты есебінен ақы төлеу үшін білім беру гранттары (бұдан әрі – жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру гранттары) оқуға түсушілер өтініш білдірген білім беру бағдарламалары топтарының кезектілігіне сәйкес жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру грантын беру туралы куәлік берумен қоса кешенді тестілеу (бұдан әрі – КТ) сертификатының балдарына сәйкес білім беру бағдарламаларының нақты топтары, тіл бөлімі және оқу нысаны бойынша конкурстық негізде беріледі.

        21. Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру грантын беруге арналған конкурста білім беру бағдарламаларының бейіндік тобы, шет тілі, білім алуға әзірлігін айқындау бойынша тестілеу нәтижелерінің балдары ескеріледі.

        Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру грантын беруге арналған конкурсқа қатысу үшін КТ нәтижесі бойынша кемінде 150 балл жинау қажет.

        КТ нәтижелерінің көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, білім беру бағдарламаларының бейіндік тобы бойынша тестілеу нәтижесі бойынша балы жоғары тұлғаға басым құқық беріледі, одан кейін білім алуға әзірлігін айқындау бойынша тест нәтижесі, бұдан әрі шет тілі бойынша тестілеу нәтижесі, одан кейін дипломға қосымшадағы (алдыңғы білім деңгейі) GPA (Grade Point Average – Грейт Поинт Эверейдж) және жұмыс өтілі ескеріледі.

        22. Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру грантын беруге арналған конкурсқа қатысу үшін оқуға түсуші 20 тамызға дейін ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясына немесе ақпараттық жүйе арқылы:

        1) белгіленген үлгідегі бланкіде өтінішті;

        2) іжоғары білімі туралы құжатты (құжаттарды ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясына тапсырған кезде төлнұсқа);

        3) іКТ сертификатын (құжаттарды ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясына тапсырған кезде);

         4) "Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) 086-У нысаны бойынша медициналық анықтаманы;

        5) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін тапсырады.

        Магистратураға түсуші өтініште білім беру бағдарламасының тобын және үш ЖЖОКБҰ-ны көрсетеді.

        23. Республикалық комиссия шешімінің негізінде білім беру саласындағы уәкілетті органның бұйрығы шығарылады және оқуға түсушілерге жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру грантын беру туралы куәлік беріледі.

        Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру гранты иегерлерінің тізімі бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

        Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру грантын беру туралы куәлікті қабылдау комиссиялары азаматтардың конкурсқа қатысу үшін тапсырған құжаттарымен бірге 27 тамызға дейін береді.

        Қабылданғанға дейін жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру грантынан бас тартқан жағдайда білім беру грантын беру туралы куәлік білім саласындағы уәкілетті органға жіберіледі және күнтізбелік үш күн ішінде күші жойылады.

        Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру грантын беру туралы куәлік қайтарылмаған жағдайда ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясы күнді және білім беру грантынан бас тартқан тұлғаның деректерін көрсете отырып, оның күшін жою туралы акт жасайды және ЖЖОКБҰ-ның мөрімен бекітілген актіні күнтізбелік үш күн ішінде білім беру саласындағы уәкілетті органға тапсырады.

         Босаған білім беру гранттарын республикалық комиссия осы Қағидалардың 20 және 21-тармақтарында көзделген тәртіппен конкурстық негізде береді.

        ЖЖОКБҰ-ның бірінші басшысы жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру гранттарынан бас тартқан тұлғалар куәліктерінің білім беру саласындағы уәкілетті органға уақтылы қайтарылуына жауапты болады.

   4-тарау. Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде "бакалавр" немесе "магистр" дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін босаған бос білім беру гранттарын беру тәртібі

        24. Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары (бұдан әрі – босаған гранттар) кадрларды даярлау бағыттары бойынша ақылы негізде білім алушыларға конкурстық негізде беріледі.

        Конкурс үлгерімнің GPA (Grade Point Average – Грейт Поинт Эверейдж) орташа балы негізінде аралық аттестаттаудың нәтижесі бойынша білім беру грантын беру туралы куәлік беріле отырып өткізіледі.

        Ашық конкурс туралы хабарландыру кадрларды даярлау бағыттары мен курстары бөлінісінде босаған бос білім беру гранттарының саны көрсетіліп, ЖЖОКБҰ-ның сайтында (білім беру порталында) орналастырылады.

        Үлгерімнің GPA (Grade Point Average – Грейт Поинт Эверейдж) орташа балының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда бүкіл оқу кезеңі ішінде тек қана А, А- ("үздік"), одан соң А, А- ("үздік") бағаларынан В+, В, В-, С+ ("жақсы") бағаларына дейін бағалары бар, бұдан әрі – аралас бағалары бар білім алушылар басым құқыққа ие болады.

        Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарын беру жазғы және қысқы каникул кезеңінде конкурстық негізде бос тұрған орындарға мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

        1) ақылы негізде білім алушы ЖЖОКБҰ басшысының атына алдағы уақытта жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру гранты бойынша оқуға өтініш береді;

        2) келіп түскен өтініштер ЖЖОКБҰ-ның ғылыми (академиялық) кеңесі мен бақылау (қамқоршылық) кеңесінің және (немесе) директорлар кеңесінің отырысында қарастырылады;

        3) ЖЖОКБҰ-ның ғылыми (академиялық) кеңесі мен бақылау (қамқоршылық) кеңесінің және (немесе) директорлар кеңесінің шешімі негізінде ағымдағы жылғы 5 тамыз және 15 қаңтарға дейінгі мерзімде босаған бос білім беру гранттарына үміткерлердің тізімін білім беру саласындағы уәкілетті органға шешім шығару үшін жолдайды.

        Тізімге білім алушының өтінішінің көшірмесі, ғылыми (академиялық) кеңес пен бақылау (қамқоршылық) кеңесінің және (немесе) директорлар кеңесінің шешімі, білім алушының транскриптінен үзінді, жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі және ЖЖОКБҰ-дан шығарылған білім беру гранты иегерінің куәлігі (төлнұсқа) қоса беріледі;

        4) жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған және білім беру саласындағы уәкілетті органға жіберілген бос білім беру гранттарын комиссия үміткерлердің болмағандығына байланысты конкурстық негізде қайта тағайындайды;

        5) жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған және ЖЖОКБҰ ұсынған бос білім беру гранттарына үміткерлер болмағанда білім беру саласындағы уәкілетті органның сайтында жарияланады;

        6) конкурс білім беру бағдарламаларының тобы, курс және білім беру нысаны бөлінісінде аралық аттестаттау нәтижесі бойынша конкурсқа қатысу үшін құжаттар ұсынған басқа ЖЖОКБҰ-дан ақылы негізде білім алушылар арасында өткізіледі;

        7) білім беру саласындағы уәкілетті орган келіп түскен құжаттарды кадрларды даярлау бағытын, оқуға түскен жылын ескере отырып, оқу нысаны мен мерзімі бөлінісінде қарайды және мәселе оң шешілген жағдайда босаған жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру грантын беру туралы бұйрық шығарады, білім беру бағдарламаларының тобы бойынша үміткерлер болмаған жағдайда жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім беру гранты даярлық бағытының ішінде немесе білім беру саласында қайта бөлінеді;

        8) білім беру саласындағы уәкілетті орган бұйрығының негізінде ҰТО білім беру грантын беру туралы куәлікті ресімдейді және оны үш жұмыс күні ішінде тиісті ЖЖОКБҰ-ға жібереді;

        9) білім беру грантын беру туралы куәлік негізінде ЖЖОКБҰ-ның басшысы алдағы уақытта білім беру гранты бойынша оқуға бұйрық шығарады.

        25. ЖЖОКБҰ-ның бірінші басшысы жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған, пайдаланылмаған бос білім беру гранттары куәліктерінің білім беру саласындағы уәкілетті органға уақтылы қайтарылуына жауапты болады.

   5-тарау. "Бакалавр" немесе "магистр" дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру гранттарын беру тәртібі

        26. "Бакалавр" немесе "магистр" дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру гранттарын беру жөніндегі конкурсты (бұдан әрі – ЖАО білім беру гранттары) тиісті облыс және (немесе) республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің шешімімен құрылатын ЖАО конкурстық комиссиясы өткізеді.

        27. ЖАО білім беру гранттары өңірдің жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларға қажеттілігі есебімен білім беру бағдарламаларының топтары бойынша оқуға түсушілер өтініш білдірген білім беру бағдарламалары топтарының кезектілігіне сай білім беру гранттарын беру туралы куәлік берумен қоса ҰБТ және КТ сертификаттарының балдарына сәйкес беріледі.

        28. ЖАО білім беру гранттарын беру жөніндегі конкурсқа қатысу үшін оқуға түсуші ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясына жоғары білім алуға ақы төлеу үшін 5-10 тамыз аралығында 7-10-тармақтарға сәйкес жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін 24-25 тамыз аралығында 22-тармаққа сәйкес құжаттарды тапсырады.

        ЖАО білім беру гранттарын беру жөніндегі конкурс осы Қағидалардың 13-16, 21 және 23-тармақтарында көзделген тәртіппен өткізіледі.

        29. ЖАО комиссиясы шешімінің негізінде тиісті облыс немесе республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің немесе әкім орынбасарының бұйрығы шығарылады және оқуға түсушілерге ЖАО білім беру гранттарын беру туралы куәлік беріледі.

        ЖАО білім беру гранттары иегерлерінің тізімі жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарда жарияланады.

        30. ЖАО білім беру гранттарын беру туралы куәліктің негізінде ЖЖОКБҰ-ның басшысы ЖАО білім беру гранты бойынша оқуға қабылдау туралы бұйрық шығарады.

        ЖАО білім беру гранты иегерімен "ЖАО-студент-ЖЖОКБҰ" үш жақты шарт жасалады.

         Грант иегері ЖАО білім беру грантынан бас тартқан жағдайда ЖАО білім беру гранттарын беру туралы куәлік жойылады, білім беру гранты осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен конкурстық негізде беріледі.

        ЖАО білім беру гранттарын беру туралы куәлік қайтарылмаған жағдайда ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясы күнді және ЖАО білім беру грантынан бас тартқан тұлғаның деректерін көрсете отырып, оның күшін жою туралы акт жасайды және ЖЖОКБҰ-ның мөрімен бекітілген актіні күнтізбелік үш күн ішінде ЖАО-ға тапсырады.

        ЖАО білім беру гранттарын беру туралы куәлікті азаматтардың конкурсқа қатысу үшін тапсырған құжаттарымен бірге 25 тамыздан кешіктірмей береді.

        31. Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған ЖАО білім беру гранттарын беруді жазғы және қысқы демалыс кезінде осы Қағидалардың 24 және 25-тармақтарында көзделген тәртіппен конкурстық негізде бос орындарға беруді ЖАО комиссиясы жүзеге асырады.

   

  Қазақстан Республикасы
  Үкіметінің
  2008 жылғы 23 қаңтардағы
  N 58 қаулысына
  қосымша

   Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

         1. "Мемлекеттік білім гранты туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 25 қарашадағы N 1781 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., N 52, 512-құжат);

         2. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 25 қарашадағы N 1781 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 27 мамырдағы N 807 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2000 ж., N 24, 206-құжат);

         3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 25 қарашадағы N 1781 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 26 қарашадағы N 1517 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., N 40, 522-құжат);

         4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу және кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 28 маусымдағы N 703 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., N 20, 214-құжат).

  © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" ШЖҚ РМК

   

 •  
  2. Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары

  М.Әуезов атындағы ОҚМУ мемлекеттік білім гранты негізінде оқыған
  студенттердің босаған орындары жөніндегі мәлімет
  20.07.2020 ж.

   

  Сведения о вакантных образовательных грантах,
  высвободившихся в процессе получения высшего образования ЮКГУ им.М.Ауэзова на
  20.07.2020 г.

   

  Күндізгі бөлім/Очное отделение

  Магистратура

   

   

  Шифр

  Мамандықтардың аталуы / Наименование специальности

  Саны / Кол-во

  Аты жөні /Ф.И.О

  Группа

   

  1 курс (2019-2020 оқу жылы)

   

  В074

  Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ОҚУ ТҮРІ / Гражданство, строительные работы и гражданское строительство СОКРАЩЕННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

  1

  Досмаханбет Ғасырхан Зухрапұлы

  СМ-19-6кс

   

  В068

  Азық-түлік өнімдерінің өндірісі / Производство продуктов питания

  1

  Спат Аяжан Дуйсембайқызы

  ЖТ-19-2к1

   

  В053

  Химия

  1

  Алмахан Ержан Ерланұлы

  ХТ-19-10к

   

  В074

  Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ОҚУ ТҮРІ / Гражданство, строительные работы и гражданское строительство СОКРАЩЕННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

  1

  Амангелдіұлы Қуаныш

  СМ-19-8кс

   

  В082

  Су ресурстары және суды пайдалану / Водные ресурсы и водопользование

  1

  Абдеш Жасулан Мухтарұлы

  АП-19-4к2

   

  В005

  Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау/Подготовка учителей физической культуры

  1

  Ермекбаев Наврузбек Есимхан уғли

  МС-19-3к3

   

  В005

  Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау/Подготовка учителей физической культуры

  1

  Сатибалдиев Шерзод Исраил угли

  МС-19-3к3

   

  В062

  Электр техникасы және энергетика/Электротехника и энергетика

  1

  Төрегелді Құндыз Мамыржанқызы

  ИП-19-4к4

   

  В062

  Электр техникасы және энергетика/Электротехника и энергетика

  1

  Махбуд Тәңірберген

  ИП-19-4к4

   

  В054

  Физика / Физика

  1

  Мүтәлі Тұрсынай Құлжабайқызы

  ЕП-19-3к3

   

  В018

  Шет тілі мұғалімдерін даярлау/Подготовка учителей иностранного языка

  1

  Хабибуқызы Айша

  ФИ-19-3к1

   

  В074

  Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

  1

  Жұмахан Аружан Ержанқызы

  СМ-19-6к2

   

  В054

  Физика / Физика

  1

  Марқабай Гүлжан Нұрланқызы

  ЕП-19-3к1

   

  В078

  Мал шаруашылығы/ Животноводство

  1

  Сейдалы Абылайхан Сапарбайұлы

  АП-19-7к

   

  В010

  Физика мұғалімдерін даярлау / Подготовка учителей физики

  1

  Бахшиева Мумина Дуниядаровна

   

   

  В007

  Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау/Подготовка учителей художественного труда и черчения

  1

  Тогабоева Озода Зокир кизи

   

   

  6В05120

  Биологиялық және сабақтас ғылымдар

  1

  Қанжігіт Аружан Сәбитқызы

   

   

  6В05210

  Қоршаған орта

  1

  Алтынбек Әбілмәнсүр Талғатұлы

   

   

  6В05210

  Қоршаған орта

  1

  Сейдулла Аяжан Айтбекқызы

   

   

  6В05220

  География (ғылыми)

  1

  Сырлыбай Ақерке Ғалымжанқызы

   

   

  6В05220

  География (ғылыми)

  1

  Абдимажит Балнұр Туремуратқызы

   

   

  6В05220

  География (ғылыми)

  1

  Рәт Әйгерім Ақылбекқызы

   

   

  6В05310

  Физика

  1

  Арыстанбек Диас Жарқынбекұлы

   

   

  6В07251

  Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

  1

  Тұрсынбай Бейбарыс Жумадилұлы

   

   

  Курс бойынша барлығы / Итого по курсу                                                                                             

  24

   

   

   

  2 курс (2018-2019 оқу жылы)

   

  5В040600

  Режиссура

  1

  Бейсенбаева Динара Мендигалиевна

   

   

  5В075300

  Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың хим.технологиясы / Химическая технология тугоплавких неметаллических  и силикатных материалов

  1

  Нұрымбет Бауыржан Мирханұлы

  ХТ-18-7к1

   

  5В080500

  Су ресурстары және суды пайдалану / Водные ресурсы и водопользование

  1

  Дүйсек Жансерік Әлайдарұлы

  АП-18-4к2

   

  5В010800

  Денешынықтыру және спорт/Физическая культура и спорт

  1

  Сейсенбекұлы Рамазан

  МС-18-3к4

   

  5В090600

  Мәдени-тынығу  жұмысы / Культурно-досуговая работа

  1

  Нурбетова Айғаным Нұрланқызы

  МС-18-15р

   

  5В080200

  Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы/Технология производства продуктов животноводства

  1

  Камалова Жасмин Бауржанқызы

  АП-18-7т

   

  5В071200

  Машина жасау / Машиностроение

  1

  Сайлау Сұлтанбек Қалаубекұлы

  ММГ-18-2кт

   

  5В120100

  Ветеринарлық медицина / Ветеринарная медицина

  1

  Комекбай Бағдәулет Нұржанұлы

  АП-18-8к4

   

  5В080100

  Агрономия

  1

  Жақсылықова Інкәр Жарылқасынқызы

  АП-18-1дк1

   

  5В072800

  Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы/Технология перерабатывающих производств (по отраслям)

  1

  Таубай Сандуғаш Есболатқызы

  ЖТ-18-3к4

   

  5В011200

  Химия

  1

  Орынқожа Әсел Қайратқызы

  ЕП-18-4к

   

  5В071200

  Машина жасау / Машиностроение

  1

  Жақсылықов Жасұлан Ермекұлы

   

   

  5В072600

  Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы/Технология и конструирование изделий легкой промышленности

  1

  Тұрсынбай Назарбек Бақкелдіұлы

  ЖТ-18-1к1

   

  5В011200

  Химия

  1

  Ускенбай Әзиза Қалдиярқызы

  ЕП-18-4к

   

  5В060800

  Экология

  1

  Мустапа Ажар Нурпеисқызы

  ХТ-18-4к2

   

  5В080800

  Топырақтану және агрохимия / Почвоведение и агрохимия

  1

  Юлдашева Диёра Эргешвоевна

  АП-18-2р

   

  5В072400

  Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша) / Технологические машины и оборудование (по отраслям)

  1

  Қадыр Қаршыға Жанибекұлы

  ММГ-18-3к2

   

  5В072600

  Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы/Технология и конструирование изделий легкой промышленности

  1

  Тағайбек Ердәулет Хахарманұлы

   

   

  5В070100

  Биотехнология

  1

  Абдилбайұлы Нұрсұлтан

   

   

  Курс бойынша барлығы / Итого по курсу                                                                                             

  19

   

   

   

  3 курс (2017-2018 оқу жылы)

   

  5В072600

  Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы/Технология и конструирование изделий легкой промышленности

  1

  Қалмахан Бекұлан Ерболатұлы

  ЖТ-18-1к4

   

  5В080100

  Агрономия

  1

  Доспаева Молдир Нуржановна

  АП-17-1дк4

   

  5В040600

  Режиссура

  1

  Садырбек Кәмшат Нұрғалиқызы

  МС-17-8к

   

  5В120100

  Ветеринарлық медицина / Ветеринарная медицина

  1

  Мұхидин Нұрайлым Нұридінқызы

  АП-17-8к3

   

  5В120100

  Ветеринарлық медицина / Ветеринарная медицина

  1

  Шераз Нұрсұлтан Ерболұлы

  АП-17-8к3

   

  5В080200

  Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы/Технология производства продуктов животноводства

  1

  Пернебек Данила Баратқызы

  АП-17-7дк1

   

  5В080200

  Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы/Технология производства продуктов животноводства

  1

  Серсанбаева Айгерим Агылбековна

   

   

  5В073000

  Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру/Производство строительных материалов, изделий и конструкций

  1

  Мамыр Рауан Ерманұлы

  СМ-17-8к2

   

  5В071300

  Көлік, көліктік техника және технологиялар/Транспорт, транспортная техника и технологии

  1

  Қансейіт Құлажан Ибатіллаұлы

  СМ-17-1к1

   

  5В072900

  Құрылыс/Строительство

  1

  Қантөреев Нұржан Әмірханұлы

  СМ-17-6к1

   

  5В073000

  Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру/Производство строительных материалов, изделий и конструкций

  1

  Бектурганов Нурлихан Кидиралиұлы

  СМ-17-8к2

   

  5В010600

  Музыкалық білім/Музыкальное образование

  1

  Кошен Абубәкір Мұхтарұлы

  МС-17-1к2

   

  Курс бойынша барлығы / Итого по курсу                                                                                             

  12

   

   

   

  Күндізгі бөлім бойынша

  55

   

   

               

  МАГИСТРАТУРА

  1 курс (2019-2020 оқужылы)

  M001

  Педагогика және психология

  1

  Мырзабасов Д.Ж.

  МПИ-19-1нк

  M066

  Психология

  1

  Дархан Л.А.

  МФК-19-1нк

  M060

  Филология

  1

  Ыдырысбаева Г.У.

  МФ-19-3нк

  М075

  Маркетинг және жарнама

  2

  Жәнібек Д.Б.

  МЭФ-19-4нр

  Айтмұқанбетұлы Ж.

  МЭФ-19-4нр

  M087

  Қоршағанортанықорғаутехнологиясы

  1

  Омарова А.М.

  МХТ-19-2на

  M094

  Ақпараттықтехнологиялар

  1

  Балтабек А.Б.

  МИТ-19-4нк

  M103

  Механика және металл өңдеу

  1

  СейітжаппарӘ.Д.

  МНГ-19-4нк

  Курс бойыншабарлығы /

  Итого по курсу

  8

     

   

   

  Хабарландырулар мұрағаты


   

 •  
  3. М.Әуезов атындағы ОҚМУ бос білім беру гранттарын қарастыру бойынша конкурстық комиссия

  М. Әуезов атындағы ОҚМУ-ң бос білім беру гранттарын бөлу бойынша конкурстық комиссия

  Конкурстық комиссия төрайымы:

  Қожамжарова Д.П. - ректор

  Конкурстық комисиияның мүшелері:

  1. Нурманбетов  К.Е.- Бірінші проректор;
  2. Раимбердиев Т.П. – Стратегиялық даму және интернационализация жөніндегі проректор
  3. Байболов Қ.С.- Оқу және оқу әдістемелік жұмыс жөніндегі проректоры;
  4. Бейсенбаев С.К.- Әлеуметтік және тәрбие жұмысы жөніндегі проректор;
  5. Пернебеков С.С.- Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директорының орынбасары;
  6. Байнеева П.Т.- Тіркеу кеңсесінің директоры;
  7. Ыбырайым Ә.О.- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру  орталығының директоры;
  8. Камалдинов Р.А.- мониторинг және сапа менеджменті  департаментінің директоры;
  9. Инкарбеков С.А.- Компьютерлік технологиялар және телекоммуникациялар  орталығының басшысы;
  10. Исахов М.- Жастар орталығының директоры;
  11. Жуматаев Ж.У. – Студенттік ректоры;
  12. Корганбаев Ж.- Студенттік  проф. комитеттің  төрағасы;
  13. Айтимбаев М.Т.- Тәрбие жұмысы және жастар саясаты департаментінің  директоры;
  14. Әбілкәрім Н.Ж.- «Жас Отан» жауапты хатшысы;
  15. Әлжан Д.- студенттік омбудсмен АСК ОҚМУ;
  16. Жылкыбаев А.К.-«Ауылшаруашылық ғылымдары» жоғары мектебінің деканы;
  17. Ботабаев Н.Е. -  «Тоқыма және тамақ инженериясы» жоғары мектебінің деканы;
  18. Болысбек А.А.-«Химиялық инженерия және биотехнология» жоғары мектебінің деканы;
  19. Бесбаев Г.А.- «Ақпараттық технологиялар және энергетика» жоғары мектебінің деканы;
  20. Мадияров Н.К. –«Жаратылыстану ғылыми- педагогикалық» факультетінің деканы;
  21. Сейдахметов М.К. –«Басқару және бизнес» факультетінің деканы;
  22. Ажибеков К.Ж.-«Педагогика және мәдениет» факультетінің деканы;
  23. Садыков Ж.А.-«Құрылыс және көлік» факультетінің деканы;
  24. Нарманов М.М. - «Механика және мұнайгаз ісі» факультетінің  деканы;
  25. Жолдасбеков А.А.-«Дене шынықтыру және спорт» факультетінің деканы;
  26. Тлеубердиев Б.М. –«Филология» факультетінің деканы
  27. Орынтаев Ж.К. – «Заңтану және халықаралық қатынастар» факультетінің деканы
  28. Алибек С.Н.  Жоғары оқу орнына дейінгі дайындық орталығының жетекшісі;
  29. Карибаев С. –«Қазақстан тарихы» кафедрасының меңгерушісі;
  30. Байсариева А. –Баспасөз хатшысы;
  31. Кенжебаева Б.Х.- Кәсіпкерлер палатасы адам капиталын дамыту бөлімінің жетекшісі;
  32. Абдикадирова К. – «ШТВ» телеканалының тілшісі;
  33. Зорина О.А. – «Университет» газетінің редакторы;
  34. Махамбетов Т.Е. – телестудия меңгерушісі.
 •  
  4. ҚР БжҒМ «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарын тағайындау» туралы бұйрығы

  ҚР БжҒМ жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарын тағайындау

  Жоғары білім беру процесінде босаған бос білім беру гранттарын орналастыру бойынша конкурс өткеннен кейінгі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігі «Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарын тағайындау туралы» бұйрық шығарады.

  Студенттің аты – жөні

  Мамандықтың аталуы

  1.  

  Маннапова Диана Абдуваллыевна

  5В010500 Дефектология

  1.  

  Сұлтан Бақытжан Сұлтанұлы

  5В010800 Денешынықтыру және спорт

  1.  

  Султанбек Тоғжан Нурлыбекқызы

  5В011000 Физика

  1.  

  Байрамова Диана Валерийқызы

  5В011300 Биология

  1.  

  Қахарманова Алуа Зұлпухарқызы

  5В011900 Шет тілі: екі шет тілі

  1.  

  Срайыл Оразкүл Қайратқызы

  5В012000 Кәсіптік білім

  1.  

  Ергеш Арайлым Баратқызы

  5В060700 Биология

  1.  

  Юсупова Мақпал Ақботақызы

  5В070300 Ақпараттық жүйелер

  1.  

  Ким Александр Евгеньевич

  5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

  1.  

  Әлиакбар Нұрдаулет Рауанұлы

  5В070900 Металлургия

  1.  

  Қыйнаят Әлібек Бақытжанұлы

  5В071200 Машина жасау

  1.  

  Тумебай Мұхамедәлі Әлімұлы

  5В072400 Технологиялық машиналар мен жабдықтар

  1.  

  Тастанбек Әділжан Әбдіғалиұлы

  5В072400 Технологиялық машиналар мен жабдықтар

  1.  

  Сатыбалды Замира Ғалымқызы

  5В072600 Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы

  1.  

  Исақұл Малика Талантқызы

  5В072600 Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы

  1.  

  Базарбаев Жантөре Болатұлы

  5В072600 Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы

  1.  

  Ақарыс Ақерке Бақытжанқызы

  5В072600 Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы

  1.  

  Тұрмысбекова Айдина Ғаниқызы

  5В072700 Азық-түлік тағамдарының технологиясы

  1.  

  Әбләш Әйгерім Әбдірашидқызы

  5В072700 Азық-түлік тағамдарының технологиясы

  1.  

  Тәжібай Жансая Еркебайқызы

  5В072700 Азық-түлік тағамдарының технологиясы

  1.  

  Өтебай Ақерке Азатбайқызы

  5В072800 Өңдеу өндірісінің технологиясы

  1.  

  Мырзаева Арайлым

  5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру

  1.  

  Әділханқызы Назерке

  5В073200 Стандарттау және сертификаттау

  1.  

  Каныбетова Тойгул Орынбековна

  5В073300 Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы

  1.  

  Жақсылық Көшімхан Беделұлы

  5В080100 Агрономия

  1.  

  Серік Нархат Есімханұлы

  5В080100 Агрономия

  1.  

  Пардаханов Динәсіл Асануғли

  5В080100 Агрономия

  1.  

  Жорабек Нұрболат Нұрғалиұлы

  5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

  1.  

  Ерғали Муслима Сакенқызы

  5В120100 Ветеринарлық медицина

  1.  

  Марат Сапаркүл Алмасқызы

  5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

  1.  

  Сатанбай Айдана Орынбасарқызы

  5В010100 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

  1.  

  Сауытова Ұлжан Мамбеталықызы

  5В010100 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

  1.  

  Стықұлова Қасиет Маратқызы

  5В010600 Музыкалық білім

  1.  

  Маханбетова Аяулым Қожантайқызы

  5В010800 Дене шынықтыру және спорт

  1.  

  Төреханова Таңшолпан Мұратқызы

  5В040200 Аспаптық орындау

  1.  

  Әлен Айшабибі Сәкенқызы

  5В041300 Живопись

  1.  

  Алпысбай Мөлдір Нұрболатқызы

  5В060600 Химия

  1.  

  Оралбекова Назерке Асанқызы

  5В060800 Экология

  1.  

  Әбен Алтынай Сейтқалиқызы

  5В060800 Экология

  1.  

  Сиздиков Даниер

  5В071800 Электр энергетикасы

  1.  

  Ситхазы Ақжан Сейтхалиқызы

  5В071800 Электр энергетикасы

  1.  

  Батырбекова Бибінұр Серікқызы

  5В070800 Мұнайгаз ісі

  1.  

  Бауыржан Әзиза Бауыржанқызы

  5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

  1.  

  Бектұрсын Ақарыс Сержанұлы

  5В070300 Ақпараттық жүйелер

  1.  

  Әділбекова Қарлығаш Бауыржанқызы

  5В073200 Стандарттау және сертификаттау

  1.  

  Поклонов Денис Олегович

  5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

  1.  

  Оразбай Жансая Сүлейменқызы

  5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

  1.  

  Жамал Мөлдір Сүндетбекқызы

  5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

  1.  

  Әбдіхан Алтынхан Ерболұлы

  5В071200 Машина жасау

  1.  

  Іми Нахгүл Алпысбайқызы

  5В073200 Стандарттау және сертификаттау

  1.  

  Төлешова Ақерке Мұсабекқызы

  5В073200 Стандарттау және сертификаттау

  1.  

  Елемесов Бақытжан Нұрланұлы

  5В071800 Электр энергетикасы

  1.  

  Досмурат Аружан Досамаханқызы

  5В072600 Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы

  1.  

  Түйғынбек Гүлжан Талғатқызы

  5В072900 Құрылыс

  1.  

  Нүрша Есжан Кабулбекұлы

  5В072900 Құрылыс

  1.  

  Шерова Гавхар Сабитовна

  5В070100 Биотехнология

  1.  

  Мақұлбек Айдана Бауыржанқызы

  5В090100 Тасымалдауды қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану

  1.  

  Нұрымбетова Мадина Нұрғазақызы

  5В090200 Туризм

  1.  

  Нарзилла Әсел Әбибуллақызы

  5В091000 Кітапхана ісі

  1.  

  Елубаев Айдос Мұратұлы

  5В010400 Бастапқы әскери дайындық

  1.  

  Искендир Әлия Әлішерқызы

  5В010600 Музыкалық білім

  1.  

  Асабай Айнұр Сүттібайқызы

  5В010700 Бейнелеу өнері және сызу

  1.  

  Керманшаева Зулал жумалиевна

  5В011900 Шет тілі: екі шет тілі

  1.  

  Ким Екатерина Альбертовна

  5В011800 Орыс тілі мен әдебиеті

  1.  

  Төлеген Ажар Сәрсенғалиқызы

  5В011200 Химия

  1.  

  Умирбекова Гаухар Нурсадиковна

  5В020200 Халықаралық қатынастар

  1.  

  Мырзаева Жанайым Асқарқызы

  5В042000 Сәулет

  1.  

  Өтемісова Айжан Арыстанқызы

  5В070100 Биотехнология

  1.  

  Адильбеков Арман Мадиярович

  5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

  1.  

  Ин-Ди-Сян Тимур Анатольевич

  5В070800 Мұнайгаз ісі

  1.  

  Қалдыбек Шерхан Ержанұлы

  5В071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

  1.  

  Текаев Оразмухаммет Алланазарович

  5В071300 Көлік, көлік техникасы және технологиялары

  1.  

  Нұрахмет Мағзұм Мансұрұлы

  5В071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

  1.  

  Әби Нұрдәулет Ғалымұлы

  5В072400 Технологиялық машиналар мен жабдықтар

  1.  

  Жолшыбек Аян Жарқынұлы

  5В072400 Технологиялық машиналар мен жабдықтар

  1.  

  Ержан Еламан Ержанұлы

  5В072400 Технологиялық машиналар мен жабдықтар

  1.  

  Садырбай Жазира Жұмабекқызы

  5В070100 Биотехнология

  1.  

  Максудов Алишер Жумаханович

  5В071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

  1.  

  Батырхан Нұрайлым Мұхаметжанқызы

  5В072600 Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы

  1.  

  Тасбулатова Ақнұр Бақытжанқызы

  5В070100 Биотехнология

  1.  

  Табиров Ілияс Бахытұлы

  5В073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру

  1.  

  Эрметов Давронбек Агзамжанович

  5В073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір-тіршілігінің қауіпсіздігі

  1.  

  Аблаев Жандос Асқатұлы

  5В080100 Агрономия

  1.  

  Зәуітбай Динара Алтынбекқызы

  5В090600 Мәдени-тынығу жұмысы

  1.  

  Алтынбек Айжан Сәрсенбекқызы

  5В090600 Мәдени-тынығу жұмысы

  1.  

  Айтбаев Дидарбек Эгамназарович

  5В090600 Мәдени-тынығу жұмысы

  1.  

  Амангелді Камиля Ерболқызы

  5В090200 Туризм

  1.  

  Коржова Екатерина Денисовна

  5В120100 Ветеринарлық медицина

  1.  

  Кучерова Диана Шамильевна

  5В120100 Ветеринарлық медицина