«Механика және машина жасау» ҒЗИ

Мақсаты:өнеркәсіптің түрлі салалары арналған технологиялық және көмекші жабдықтарды есептеу мен әзірлеу, тәжірибелі-конструкторлық жұмыстар мен зерттеулер жүргізу.

Міндеттер:

-  ОҚМУ-дың сапа саласындағы Мақсаттары мен Саясатын жүзеге асыру;

-       сапа саласы мен сапа менджмент жүйесінің талаптары мен міндеттерін орындау;

-  университеттің негізгі даму бағыты мен мамандардарды даярлауына сәйкес ғылыми-зерттеушілік, ғылыми-өндірістік және инновациялық, жобалау-конструкторлық қызметін жоспарлау, ұйымдастыру, координациялау және бақылау;

-  ғылыми-техникалық және инновациялық бағдарламалар мен жобаларды әзірлеу және іске асыру;

-  ғылыми-техникалық және инновациялық қызмет, машина жасау саласында ақпараттық банктер мен мәліметтер базасын құру;

-  механика және машина жасау саласында тәжрибелі шағын ғылыми және өнеркәсіптік өндірістерді енгізу және кұру;

-   технологияларды, патенттерді, авторлық куәліктерді, «ноу-хау» және басқа да өнеркәсіптік және интелектуалдық меншікті нысандарды механика және машина жасау саласына ойлап табылған өнертабыстарды ендіру, әзірлеу және іске асыру;

-  ғылыми-техникалық салада жоғары дәрежелі қызметтерді көрсету (аналитикалық қызмет, ғылыми-техникалық, ақпараттық және әдістемелік қамтамасыз ету және ғылыми-техникалық бақылау, инновациялық және инвестициялық қызмет, ғылыми-техникалық ақпараттар алмасу, ғылыми-техникалық, инновациялық және инвестициялық бағдарламалар мен жобаларды бақылау және үйлестіру және т.б.);

-  оқу процесінде ҒЗЖ нәтижелерін белсенді қолдану арқылы мамандар даярлаудың сапасын жоғарылату, ш/к ҒЗЖ және м/б ҒЗЖ –н орындауға студенттерді кең ауқымда тарту;

-     өзінің қызметі аясында университет бөлімшелеріне белгіленген тәртіпте нәтижелері жайлы ақпараттарды ұсыну;

-     ғылыми-техникалық өнімдерін әзірлеу мен табыстаға өнеркәсіптік кәсіпорындармен, ғылым және білім беру мекемелерімен, коммерциялық фирмалармен, компаниялармен шаруашылық келісімдер жасау;

-     ғылыми зерттеулер жүргізу үшін тәжрибелі-өндірістік базаны дамыту және кеңейту;

Негізгі жетістіктер, зерттеулер нәтижелері, патенттер, мақалалар, бөлімше әзірлемелері.

За последние 5 лет опубликовано: 8 статей, входящих в базу данных ScopusиThomsonReuters, 15 в журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК, более 50 в трудах международных конференций. Получено более10 патентов РК, издано 12 монографий и учебных пособий. Соңғы 5 жылдың көлемінде: Scopus және Thomson Reuters мәліметтер базасына енетін 8 мақала, ҚР БҒМ ҒК ұсынған журналдарда 15 мақала, халықаралық конференциялар еңбектерінде 50-ден астам мақала жарияланды. 10-нан астам ҚР патетті алынды, 12 монографиялар мен оқу құралдары басылымға шықты.

Өнерәсіптік мекемелермен жұмыс. «Механика және машина жасау» ҒЗИ Оңтүстік Қазақстан механикалық зауыты АҚ (ОҚМЗ), Казфосфат ЖШС, «Ақтөбе хромдық қосылыстар зауыты» АҚ,  «НГСК КазСтройСервис» АҚ, «Казмонтажконструкция» ЖШС, «Ленгір машина жасау зауыты» АҚ-мен ынтымақтастық жайлы келісімшарттары бар.

Халықаралық байланыс. Инженерлік-енгізушілік орталықпен «Инжехим», Қазан федералдық университетімен (Қазан қаласы, Ресей), Сумы мемлекеттік университетімен (Сумы қаласы, Украина), Беларус мемлекеттік технологиялық университетімен (БМТУ) және Беларус ұлттық техникалық университетімен (БҰМУ) (Минск қаласы, Беларус), Әбу Райхан Беруни атындағы Ташкент мемлекеттік техникалық университетімен ынтымақтастық іске асырылып келеді.

Волненко Александр Анатольевич

Директор

Дәрежесітехника ғылымдарының докторы

Мекен-жайы: 160012. ОҚО,  Шымкент қ,

Тауке хан даңғылы  5, корпусВ, каб. 327

Телефон:(87252) 21-48-77

Е- mail: nii_mm@mail.ru

СарсенбекулыДидар

Бас маман

Дәрежесі: PhD докторы

Мекен-жайы: 160012. ОҚО,  Шымкент қ,

Тауке хан даңғылы  5, корпусВ, каб. 327

Телефон:(87252) 21-48-77

Е- mail:  nii_mm@mail.ru

Алтынбеков Рустем Феликсович

Аға ғылыми қызметкер

Дәрежесі:  т.ғ.к., доцент

Мекен-жайы: 160012. ОҚО,  Шымкент қ,

Тауке хан даңғылы  5, корпусВ, каб. 327

Телефон:(87252) 21-48-77

Е- mail:  nii_mm@mail.ru

Абжапбаров Абай Акилбекович

ЖБМ-менеджері

Дәрежесі:  т.ғ.к., доцент

Мекен-жайы: 160012. ОҚО,  Шымкент қ,

Тауке хан даңғылы  5, корпусВ, каб. 327

Телефон:(87252) 21-48-77

Е- mail:  nii_mm@mail.ru